“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” Rô-ma 12:15

Kinh Thánh bảo bạn rằng “vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15). Bạn có thấy rằng phần thứ hai của câu đó rất dễ dàng, nhưng phần đầu tiên có thể thực sự là rất khó không?

Rất dễ để cảm thông với một người khi họ gặp khó khăn.  Thật dễ để khuyến khích mọi người khi họ đang thất vọng. Nhưng khi một người trong nhóm của bạn được thăng chức thì sao? Điều đó có thể rất khó để ứng xử! Thay vì vui mừng trước thành công của người khác, có lẽ bạn có thể oán trách. Thậm chí có lẽ bạn mong ước rằng những điều tồi tệ sẽ xảy ra cho họ, vì một lý do nào đó bạn nghĩ rằng nếu bạn có thể thổi tắt đi ngọn nến của họ, thì ngọn nến của bạn sẽ chiếu sáng hơn.

Nhưng đây là sự thật: Ân điển của Đức Chúa Trời vô cùng dư dật cho tất cả mọi người.

Có lần Chúa Jêsus đã kể một câu chuyện về một người chủ thuê người làm công vào làm trong vườn nho mình từ đầu ngày. Và người chủ này cứ tiếp tục mướn người vào làm từ sáng đến chiều, đến nỗi một số người trong đó chỉ phải làm một hoặc hai giờ. Tuy nhiên khi đến lúc trả lương, người chủ đã trả cho mọi người cùng một số tiền như nhau.

Những người làm công nhân được thuê vào đầu giờ lằm bằm rằng điều này không công bằng, nhưng chủ vườn nho trả lời rằng: “Ta không có quyền dùng của cải ta theo ý muốn mình sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà ghen tị chăng?” (Ma-thi-ơ 20:15).

Đôi khi bạn có thể cũng cảm thấy như vậy khi Chúa ban phước cho một người nào đó. Bạn làm việc vất vả và làm tất cả những gì Chúa muốn bạn làm. Nhưng rồi bạn lại thấy Ngài ban cho người khác cách rộng rãi. Và có lẽ bạn nghĩ rằng người đó không đáng được ban phước vì có vẻ họ không làm việc vất vả nhiều như bạn hoặc không trung tín với Chúa bằng bạn.

Vấn đề ở đây là, nếu Đức Chúa Trời muốn ban phước cho người khác nhiều như bạn, điều đó có thực sự quan trọng không? Bạn không nên lo nghĩ về việc Chúa muốn cho người khác những gì. Bạn chỉ nên quan tâm đến điều bạn đang làm với những gì bạn đã được ban cho.

Cho phép tôi giải thích với bạn về sự ghen tị. Ghen tị xảy ra gần bên bạn. Nó xảy ra trong mối quan hệ với những người đồng trang lứa, tương đương với bạn. Thường bạn không ghen tị với những người không cùng đẳng cấp với mình.  Thỉnh thoảng có thể bạn nghĩ đến một ca sĩ hoặc một diễn viên được yêu thích và nghĩ rằng: “Ước gì mình được như người siêu sao đó”. Nhưng chính những người gần gũi với bạn nhất mới là người gây nên sự ghen tị nhiều nhất. Điều khó nhất là khi thấy rằng gia đình và bạn bè của bạn đang được thành công.

Ghen tị là ngấm ngầm. Nó hạ thấp giá trị của người khác, nó phá hủy các mối quan hệ, và nó khiến bạn khốn khổ. Nó kín giấu, nhưng hủy hoại. Và nó khiến bạn bỏ lỡ đi rất nhiều niềm vui.

Có lẽ bạn muốn kết hôn, nhưng bạn chưa kết hôn. Hoặc bạn đã kết hôn, và nhưng hôn nhận bị tan vỡ. Bây giờ bạn không thích đám cưới. Khi nhận được thiệp cưới, bạn bắt đầu bực tức, không hài lòng. Bạn nghĩ rằng khi ngọn nến của người khác tỏa sáng, nó sẽ dập đi tắt ngọn nến của bạn. Bạn nghĩ sai rồi.

Bạn sẽ tận hưởng đời sống nhiều hơn nếu bạn học cách vui mừng trước sự thành công của người khác. Nếu bạn chỉ hạnh phúc khi mọi thứ đều tốt đẹp, thì hầu như suốt cả cuộc đời mình bạn sẽ sống trong đau khổ. Nhưng nếu bạn học cách khen ngợi những thành công và mừng rỡ của người khác, bạn sẽ luôn có được hạnh phúc.

Ghen tị là điều thiếu yêu thương nhất mà bạn có thể làm với người khác. Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 13:4 rằng, “Tình yêu thương không ghen tị”.

Tình yêu thương không ghen tị. Thay vào đó, tình yêu thương ăn mừng sự nhân lành của Chúa dành cho người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Ai là những người bạn sẽ gọi đến khi bạn muốn ăn mừng một điều gì đó tốt đẹp trong đời sống mình? Bạn có phải là người bạn như vậy với người khác không?

2.    Bạn đã từng thấy sự ghen tị đã hủy phá đi một mối quan hệ như thế nào?

3.    Sự ghen tị len lỏi vào lòng bạn theo những cách nào? Bạn có thể làm gì để ngăn nó nắm bắt được tấm lòng bạn?

 


Love Celebrates God’s Goodness to Others

BY RICK WARREN — 

Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep.” Romans 12:15 (ESV)

The Bible tells you to “rejoice with those who rejoice, weep with those who weep” (Romans 12:15 ESV). Have you noticed that the second part of that sentence is easy, but the first part can be really tough?

When somebody’s having a hard time, it’s easy to be sympathetic. It’s easy to encourage people when they’re down. But what about when someone in your circle gets a promotion? That can be hard to handle! Rather than rejoicing in someone else’s success, you may resent it. You may even wish bad things would happen to people, because somehow you think that if you can blow out their candle, yours will shine brighter.

 But here’s the truth: There’s plenty of God’s grace to go around.

 Jesus once told the story of a landowner who hired workers at the beginning of the day to work in his vineyard. And the landowner continued to hire workers throughout the morning and afternoon, so that some of them only worked an hour or two. Yet, when it came time to pay the workers, the landowner paid everyone the exact same amount.

 The workers who were hired at the beginning of the day complained that this was unfair, but the landowner replied, “Don’t I have the right to do what I want with what is mine? Are you jealous because I’m generous?” (Matthew 20:15 CSB).

Sometimes you may feel the same way when God blesses someone else. You work hard and do all the things God asks you to do. But then you see him generously bless someone else. And perhaps you think that person doesn’t deserve to be blessed because they don’t appear to have worked as hard as you or to have served God as faithfully as you.

 

The thing is, if God wants to bless others the same amount as you, does it really matter? You shouldn’t even worry about what he wants to give other people. You should only be concerned about what you’re doing with what you’ve been given.

 Let me explain something about envy to you. Envy happens close to you. It happens in your relationship with your peers. You don’t typically envy people who aren’t your peers. You might occasionally think of a favorite singer or actor and think, “I wish I were like that superstar.” But, it’s the people closest to you who tend to provoke the greatest envy. It’s hardest to see your family and friends experiencing success.

 Envy is insidious. It devalues others, it destroys relationships, and it makes you miserable. It’s hidden, but it’s destructive. And it causes you to miss out on so much joy.

 Perhaps you’ve wanted to be married, but you’re not married. Or you were married, and it fell apart. Now you dislike weddings. When you get a wedding invitation, you start resenting. You think that when someone else’s candle is shining, it will put yours out. You’re wrong. 

You’ll enjoy life a whole lot more if you learn to be happy over the successes of other people. If you’re only happy when things go well for you, you’re going to be miserable most of your life. But if you learn to applaud other people’s successes and celebrations, you can be happy all the time.

 

Envy is the most unloving thing you can do to somebody else. The Bible says in 1 Corinthians 13:4, “Love does not envy” (ESV).

 Love is not envious. Instead, love celebrates God’s goodness to others.

 

Talk It Over

 Who are the people you call when you want to celebrate something good in your life? Are you that kind of friend to other people?

How have you seen envy destroy a relationship?

In what ways does envy tend to creep into your heart? What can you do to keep it from getting a grip on your heart?