“Thà hài lòng với điều mình có còn hơn ham muốn thêm hơn.” Truyền 6:9

Thay vì hối tiếc, bạn cần biết ơn. Thay vì phàn nàn, bạn cần nhớ rằng mọi thứ đều là món quà đến từ nơi Chúa.

Kinh thánh nói trong ICô-rinh-tô 4:7-8 rằng, “Có gì ngươi có mà không do đã nhận lãnh chăng? Vậy nếu ngươi đã nhờ nhận lãnh mà có, tại sao lại tự hào như thể không hề nhận lãnh điều gì vậy? Các ngươi đã có đủ mọi điều cần dùng.”

Lòng ghen tị luôn hỏi rằng, “Tại sao lại là họ? Tại sao anh ấy có sức khỏe tốt hơn? Tại sao cô ấy có việc làm và lập gia đình, còn tôi thì không?

Lòng biết ơn nói rằng, “Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi được uống nước sạch sẽ trong khi phần lớn những người trên thế giới không có được? Tại sao tôi không bị bắt bớ? Tại sao tôi không bị vào tù vì đức tin của mình?”

Sự ghen tị dựa trên chuyện hoang đường rằng bạn phải có nhiều hơn mới được hạnh phúc hơn. Nhưng điều đó không đúng. Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Nếu bạn không hạnh phúc bây giờ, bạn sẽ không hạnh phúc khi có nhiều hơn nữa. Tôi có thể đưa ra rất nhiều lời chứng của những người có nhiều thứ hơn bạn, và điều đó không làm họ hạnh phúc hơn. Bạn là người chọn lấy mức độ hạnh phúc cho mình.

Truyền 6:9 nói rằng, “Thà hài lòng với điều mình có còn hơn ham muốn thêm hơn.”  Điều này được gọi là sự thỏa lòng — và tất cả chúng ta cần học biết điều đó.

Tại sao? Vì bản chất của con người là không ai thỏa lòng cả! Thỏa lòng không phải là điều tự nhiên. Nhưng người trưởng thành là người thỏa lòng.  Những đứa trẻ lúc nào cũng không vừa lòng. Trừ khi mọi việc đều đi theo ý chúng, chúng sẽ không thỏa mãn. Trưởng thành là học cách hài lòng khi mọi thứ không theo như mình muốn. Hài lòng với những gì mình có sẽ tốt hơn là lúc nào cũng muốn có nhiều thêm nữa.

Cho phép tôi được giải thích rõ ràng. Ghen tị không phải là ao ước; ao ước là điều tốt. Ghen tị không phải là ước vọng; ước vọng là điều tốt. Bạn nên có ước vọng và làm việc để có được những điều tốt đẹp cho cuộc sống mình.  Ghen tị không phải là một mơ ước; bạn nên có một mơ ước trong đời sống mình. Ghen tị không phải là đặt mục tiêu; ước mơ, hoài bão, mục tiêu và ước muốn đều là những điều Đức Chúa Trời đặt để trong bạn.

Ghen tị là bực tức với những người đã có được một thứ gì đó và tin vào lời dối trá rằng bạn không thể hạnh phúc cho đến khi bạn cũng có được thứ đó. Thay vào đó, hãy học cách biết ơn vì bạn là người thể nào và vì những gì bạn có. Tất cả đều là một món quà từ nơi Chúa!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hôm nay bạn có thể làm gì để thực hành lòng biết ơn?

2.    Khi bạn muốn bực tức một người nào đó vì những điều họ có hoặc vì họ là người như thế nào, làm thế nào bạn có thể biến sự ghen tị của mình thành lòng biết ơn?

3.    Tại sao bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời khiến cho hạnh phúc là một sự lựa chọn thay vì chỉ làm cho mọi người lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc?

4.    Lựa chọn của bạn về Chúa Jêsus là gì?

 


CONTENTMENT IS A SIGN OF SPIRITUAL MATURITY

BY RICK WARREN —

“It is better to be satisfied with what you have than to be always wanting something else.” Ecclesiastes 6:9 (GNT)

Instead of being regretful, you need to be grateful. Instead of complaining, you need to remember that everything is a gift from God.

The Bible says in 1 Corinthians 4:7-8, “Isn’t everything you have and everything you are sheer gifts from God? So what’s the point of all this comparing and competing? You already have all you need” (The Message).

Envy always asks, “Why them? Why does he have better health? Why does she have a job and a husband, and I have neither?”

Gratitude says, “Why me? Why do I get to drink clean water when so much of the world doesn’t? Why am I not under persecution? Why am I not thrown into prison for my faith?”

Envy is based on the myth that you must have more in order to be happier. But it’s just not true. Happiness is a choice. If you’re not happy now, you’re not going to be happy with more. I could give many testimonies of people who have a lot more than you, and it doesn’t make them happier. You are as happy as you choose to be.

Ecclesiastes 6:9 says, “It is better to be satisfied with what you have than to be always wanting something else” (GNT). This is called contentment—and all of us need to learn it.

Why? Because by nature no one is contented! It is not natural to be contented. But it is mature to be contented. Babies are discontented. Unless everything is going their way, they’re not satisfied. Maturity is learning to be content when things are not going your way. It’s better to be satisfied with what you have than to always want something more.

Let me clarify. Envy is not desire; desire is good. Envy is not ambition; ambition is good. You ought to be ambitious and work for good things in your life. Envy is not a dream; you ought to have a dream in your life. Envy is not setting goals; dreams, ambitions, goals, and desires are all things that God puts in you.

Envy is resenting other people who have something already and believing the lie that you can’t be happy until you get it too. Instead, learn to be grateful for who you are and what you have. It’s all a gift from God!

Talk It Over

  • What is something you can do today to practice gratitude?
  • When you’re tempted to resent someone because of what that person has or who they are, how can you turn your envy into gratitude?
  • Why do you think God makes happiness a choice rather than just making everyone feel happy all the time?
  • What is your choice about Jesus?