“Hãy kiên trì chạy xong cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho chúng ta.” Hê-bơ-rơ 12:1

Một trong những dấu hiệu cho thấy lòng đố kỵ đang ở trong bạn và cần phải loại trừ đó là việc bạn thường xuyên dùng đến câu này: “Thật không công bằng chút nào cả”.

Bạn biết rằng câu nói đó nghe ra như thế nào: “Thật không công bằng khi anh ấy được làm điều đó còn tôi thì không!” “Thật không công bằng khi điều đó dễ dàng với cô ấy nhưng với tôi thì không.” “Thật không công bằng khi con cái của họ được giải thưởng còn con tôi không được.” “Thật không công bằng khi họ có khả năng trả chi phí đi nghỉ mát còn tôi thì không thể.”

Ghen tị thực ra là một trận chiến với Đức Chúa Trời. Bạn đang chiến đấu với Chúa mỗi khi bạn ghen tị. Khi ghen tị, bạn đang nói rằng, “Chúa ơi, làm sai rồi. Ngài đã làm không đúng. Ngài không đủ khôn ngoan để tạo nên con đúng cách. Nếu Chúa thực sự yêu thương con, Ngài sẽ không tạo nên con như thế này; Chúa sẽ dựng nên con khác đi.”

Và Chúa nói rằng, “Vậy sao? Nếu ta không dựng nên con là chính mình, thì con sẽ không hiện hữu!

Vấn đề ở đây là như thế này: Khi ghen tị, bạn không tin cậy nơi Chúa. Bạn không tin rằng Ngài thực sự quan tâm đến mình. Bạn không tin rằng Ngài biết nhiều hơn bạn về điều gì là tốt nhất cho bạn.

Bạn không có được một số điều trong cuộc sống vì Chúa biết lý do tại sao bạn không nên có chúng. Có một số tài năng mà Chúa không ban cho bạn. Có một số những cơ hội mà Chúa không cho có. Và có một số kinh nghiệm trong cuộc sống mà bạn không được trải qua.

Bạn có thể tức giận — hoặc tin cậy Chúa. Chúa khôn ngoan hơn bạn, và Ngài biết rõ hơn bạn. Xin hãy đọc lại lần nữa: Ngài biết rõ hơn bạn!

Chúa đã giao cho mỗi chúng ta một cuộc đua để chạy. Bạn không thể chạy cuộc đua của bất kỳ ai khác, và không người nào khác có thể chạy cuộc đua của bạn. Bạn có thể chạy cuộc đua mà Chúa đã giao cho bạn, hoặc bạn có thể tạo ra một cuộc đua riêng cho mình. Hầu hết mọi người lựa chọn tạo nên cuộc đua cho mình trong cuộc sống rồi sau đó tự hỏi rằng sao mình lại đi vào con đường cùng.

Thay vào đó, Đức Chúa Trời muốn bạn chạy cuộc đua mà Ngài dành cho bạn. Ngài đã thiết kế một kế hoạch dành riêng cho đời sống bạn. Khi tập trung vào cuộc đua của Chúa, bạn sẽ không cần phải lo âu về cuộc đua mà những người khác đang chạy. Bạn sẽ không bị phiền nhiễu bởi đám đông đang cổ võ hay giễu cợt bên đường. Bạn đang sống cho một đối tượng duy nhất: Thiên Chúa.

Kinh Thánh nói trong Hê-bơ-rơ 12:1 rằng, “Hãy kiên trì chạy xong cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho chúng ta.”  Càng hiểu được sự kêu gọi của Chúa cho mình, bạn càng ít lo lắng về những gì Chúa đang kêu gọi người khác làm.

Bất kỳ thời gian nào dành ra cho việc ghen tị người khác đều là lãng phí. Bạn chỉ cần là chính mình, người mà Chúa đã tạo dựng nên!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn trả lời như thế nào với một đứa trẻ khi nó nói rằng, "Điều đó không công bằng"? Bạn có thể học được điều gì từ câu trả lời của bạn cho đứa trẻ đó?

2.    Bạn có tin cậy rằng Chúa biết hơn bạn điều gì bạn cần có không? Tại sao có hoặc tại sao không?

3.    Chúa đang kêu gọi bạn làm gì và là người như thế nào? Bạn đang làm gì lúc này để chạy cuộc đua mà Ngài định ra cho bạn?

 

 


ENVY IS A SIGN THAT YOU DON’T TRUST GOD

BY RICK WARREN —

“Let us run with patience the particular race that God has set before us.” Hebrews 12:1 (TLB)

One of the signs that envy is in your heart and needs to be eliminated is that you constantly use this phrase: “It’s not fair.”

You know what that phrase sounds like: “It’s not fair that he gets to do that and I don’t!” “It’s not fair that it’s easy for her and not for me.” “It’s not fair that their kids got the award and mine didn’t.” “It’s not fair that they can afford that vacation and I can’t.”

Envy is actually a battle with God. You’re in a fight with God every time you envy. When you envy, you’re saying, “God, you blew it. You didn’t do it right. You didn’t have the brains enough to make me the way I ought to be. If you really loved me, you wouldn’t have made me me; you would have made me somebody else.”

And God says, “Huh? If I didn’t make you you, you wouldn’t exist!”

The problem is this: When you envy, you don’t trust God. You don’t believe that he has your best interest at heart. You don’t believe that he knows more than you do about what’s best for you.

You don’t have some things in life because God knows a reason that you shouldn’t have them. There are some talents God did not give you. There are some opportunities God does not give you. And there are some experiences in life you don’t get.

You can either shake your fist in anger—or trust God. God is smarter than you, and he knows better. Read that again: He knows better!

God has given each of us a race to run. You can’t run anybody else’s race, and no one else can run yours. You can either run the race God has given you, or you can make up your own race. Most people choose to make up their own race in life and then wonder why they hit dead ends.

Instead, God wants you to run the race that he has for you. He custom-designed a plan for your life. When you focus on God’s race, you won’t need to worry about the race everybody else is running. You won’t be bothered by the crowds that are cheering or jeering in the stands. You’re living for an audience of one: God.

The Bible says in Hebrews 12:1, “Let us run with patience the particular race that God has set before us” (TLB). The more you understand your own call from God, the less you’ll be worried about what God has called other people to do.

Any time spent envying other people is wasted time. Just be who God made you to be!

Talk It Over

  • How do you respond to a child who says, “That’s not fair”? What can you learn from your own response to that child?
  • Do you trust that God knows what you need better than you know? Why or why not?
  • What has God called you to do and be? What are you doing right now to run the race that he’s planned for you?