0374“Phải mau nghe, chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19b TTHĐ).

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không tự nhiên mà có. Một cuộc hôn nhân như thế nào là do bạn tạo ra. Nếu bạn bỏ ra nỗ lực, bạn có thể học được các kỹ năng và sự khôn ngoan để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, bất kể tình trạng hôn nhân của bạn ngày nay như thế nào đi nữa.

Trong những lần tới đây, chúng ta sẽ xem xét một số cách thiết thực mà bạn và vợ hoặc chồng mình có thể gần gũi nhau hơn và gần gũi với Chúa hơn. Rất nhiều những nguyên tắc này cũng có thể áp dụng trong bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào, ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời của bạn.

Một kỹ năng mà bất cứ ai cũng có thể học được để giúp các mối quan hệ được tốt đẹp hơn — dù là trong hôn nhân hay trong tình bạn — là làm thế nào để chú ý đến nhau.

Khi bạn dành cho một người nào đó sự tập trung và sự chú ý của mình, điều đó cũng có nghĩa là bạn đang dành cho họ một phần cuộc sống của mình.

Thì giờ bạn có là cuộc đời của bạn bởi vì thời giờ đó bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Đó là lý do tại sao hành động yêu thương nhất bạn có thể bày tỏ với vợ chồng của mình là lưu ý đến họ. Những giây phút tập trung của việc chia sẻ thân mật là một trong những cách quan trọng nhất để nói rằng, “Anh yêu em / Em yêu anh.”

Sự thật là, bạn đã bắt đầu yêu bằng sự chú ý. Bạn bắt đầu để ý đến một người nào đó, và người đó bắt đầu để ý đến bạn. Bạn đã tặng hoa, viết thư tình và nói chuyện hằng giờ với nhau trên điện thoại. Bạn đã dành thời gian rảnh rỗi cho nhau.

Nhưng dần dần sự quan tâm của bạn đã chuyển hướng. Bây giờ có lẽ bạn đang tập trung nhiều hơn vào việc thanh toán các hóa đơn, chăm sóc con cái, đeo đuổi các sở thích, hay xây dựng nghề nghiệp. Sự chuyển hướng tập trung xảy ra cách rất tự nhiên, nhưng nếu bạn không quan tâm chú ý đến nhau, hôn nhân của bạn cuối cùng sẽ đổ vỡ.

Một trong những cách khiến cho sự quan tâm phai nhạt trong hôn nhân là khi bạn không còn lắng nghe nhau nữa. Sự tự cao khiến bạn cho rằng bạn biết vợ hoặc chồng mình đã nói gì — vì bạn nghĩ rằng mình đã nghe điều này nói đi nói lại nhiều lần trong suốt bao năm qua.

Nếu bạn không còn lắng nghe vợ hay chồng của mình, hãy bắt đầu lắng nghe trở lại ngay hôm nay. Tại sao vậy? Trước hết, vì bạn yêu người ấy. Và khi bạn dành sự quan tâm chú ý qua việc lắng nghe là bạn đang thể hiện được tình yêu. Kế đến, đôi khi Chúa phán với bạn qua vợ hoặc chồng mình. Thật ra, sau Kinh Thánh, đây là cách ưa thích nhất của Chúa để nói chuyện với bạn.

Đức Chúa Trời ban cho một công thức tuyệt vời trong Lời của Ngài về việc tập trung sự chú ý qua cách lắng nghe sẽ làm cho hôn nhân được tăng trưởng. Gia-cơ 1:19b dạy rằng: “Phải mau nghe, chậm nói, chậm giận” (TTHĐ). Khi bạn làm hai phần đầu của câu Kinh Thánh đó, phần thứ ba sẽ tự động xảy ra. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ giữ cho hôn nhân của mình mỗi ngày càng tăng trưởng.

Để thổi bùng lên ngọn lửa lãng mạn trong hôn nhân, hãy bắt đầu mang trở lại một số tập trung chú ý đó. Hãy bày tỏ sự quan tâm của bạn bằng cách lưu tâm đến nhau. Khi bạn quan tâm đến nhau, bạn sẽ thấy mình ngày càng gần gũi với nhau hơn ngay cả khi phải chăm sóc con cái, đeo đuổi sự nghiệp và cuối cùng cùng sống mãi với nhau cho đến già.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ của bạn, bạn đã bày tỏ sự chú ý đến vợ hoặc chồng mình qua những cách nào?

2.      Gia-cơ 1:19 dạy rằng, “Phải mau nghe, chậm nói, chậm giận” (TTHĐ). Làm thế nào bạn có thể áp dụng điều này cho hôn nhân và những quan hệ thân thiết khác trong cuộc sống của bạn?

3.      Hôm nay bạn có thể làm một thay đổi nào để có thể dành nhiều sự quan tâm chú ý hơn cho người bạn đời của mình? Điều này có thể là thay đổi trách nhiệm công việc, tắt ti-vi, cất đi điện thoại di động khi ở cùng nhau.


 

 

 

PAYING ATTENTION FANS THE FLAME OF ROMANCE

By Rick Warren — 

“Be quick to listen, slow to speak and slow to become angry” (James 1:19 NIV).

Good marriages don’t just happen. Marriages are what you make them. If you put in the effort, you can learn the skills and wisdom to build a great relationship, regardless of what your marriage has been like up until now.

During the next few days, we’re going to look at some practical ways you and your spouse can grow closer to each other and closer to God. Many of these principles can also be applied to any close relationship, at any stage of your life.

One skill that anyone can learn to help make their relationships better—whether in marriage or in friendship—is how to pay attention.

When you give someone your attention and focus, it’s like you give them a piece of your life.

Your time is your life because you’ll never get it back. That’s why the most loving act you can show your spouse is to pay attention to them. Those focused moments of intimate sharing are one of the most important ways you say, “I love you.”

The truth is, you fell in love by paying attention. You started paying attention to someone, and that person started paying attention to you. You bought flowers, wrote notes, and talked for hours on the phone. You spent your free time together.

But gradually your attention shifted. Today you may be more focused on paying the bills, taking care of kids, pursuing hobbies, or building your career. Your spouse isn’t the center of your attention anymore. A shift of focus happens naturally, but if you don’t bring your attention back to each other, your marriage will eventually crumble.

One of the ways you let your attention fade in marriage is when you stop listening to each other. Pride makes you assume you know what your spouse has said—because you think you’ve heard them say it over and over again through the years.

If you’ve stopped listening to your spouse, start listening again today. Why? First, you love the person. And when you give your attention by listening, you’re showing love. Next, sometimes God speaks through your spouse. In fact, next to the Bible, it’s God’s favorite way to speak to you.

God gives a great recipe in his Word for the kind of focused attention through listening that makes a marriage grow. James 1:19 says, “Be quick to listen, slow to speak and slow to become angry” (NIV). When you do the first two parts of that verse, the third one will be automatic. As you do this, you’ll keep your marriage growing and going.

To fan the flames of romance in your marriage, start bringing back some of that focused attention. Show you care by staying aware. As you pay attention to each other, you’ll find yourselves growing closer even as you raise a family, pursue careers, and eventually grow old together.

Talk It Over

  • What are some ways you showed attention to your spouse in an earlier period of your relationship?
  • James 1:19 instructs: “Be quick to listen, slow to speak and slow to become angry” (NIV). How can you apply this instruction to your marriage and other close relationships in your life?
  • What one change can you make today that will enhance your ability to give your spouse your attention? This could be changing your work responsibilities, turning off the television, or putting your cell phone away while with each other.