0265Rồi Ngài rời họ, trở lại thuyền và sang bờ bên kia. Các môn đồ quên đem bánh theo; trong thuyền họ chỉ có một cái bánh thôi.  Ngài nhắc nhở họ: “Hãy thận trọng và đề phòng men của người Pha-ri-si và men của đảng Hê-rốt.” Các môn đồ bàn luận với nhau: “Chắc tại chúng ta không có bánh’ (Mác 8-13-16 BHĐ).

Trong Kinh Thánh, men thường là một ẩn dụ cho sự kiêu căng, tự phụ. Tại sao vậy? Bởi vì cả hai sự tự phụ và men đều khiến cho mọi thứ bị phồng lên. Khi bạn cho men vào bột, men làm cho bột nổi phồng lên. Chỉ cần một ít men là có thể làm cho điều này xảy ra.

Sự kiêu hãnh ở trong con người cũng tương tự như vậy. Chỉ cần một chút kiêu hãnh sẽ làm bạn bị thổi phồng lên và nhanh chóng chiếm cứ lấy cuộc đời của bạn, khiến bạn gặp phải đủ mọi thứ rắc rối.

Trước đây, Kay, vợ của tôi và tôi đã có một cuộc nói chuyện mà bạn có thể gọi là một cuộc tranh cãi. Chúng tôi gọi đó là “một trận đấu của tình yêu.” Sau cuộc tranh cãi đó, tôi viết trong nhật ký của mình, “Khi tôi đầy những sự kiêu hãnh, tôi đã thổi phồng vấn đề và có những phản ứng quá đáng.”

Tất cả chúng ta đều đã từng làm điều này. Khi bạn đầy những sự tự phụ, kiêu hãnh, bạn thổi phồng, khuyếch đại mọi vấn đề một cách quá đáng và đột nhiên những điều thật nhỏ nhặt cũng làm cho bạn khó chịu, bực bội. Khi điều này xảy ra, bạn nên biết là mình đang đối đầu với sự kiêu hãnh, tự phụ. Bất cứ khi nào bạn thấy xung đột xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới thì chúng đều liên quan đến sự kiêu ngạo.

Khi lòng bạn đầy những sự tự cao, tự đại đó là lúc bạn đang có “men của người Pha-ri-si” Bạn có đoán được điều gì sẽ xảy ra không? Bạn không còn thấy cuộc sống một cách rõ ràng nữa. Thậm chí sự kiêu ngạo còn che khuất không cho bạn thấy được những gì Chúa đang làm trong cuộc đời bạn.

Hãy coi chừng “men của người Pha-ri-si” để bạn có thể theo sát Chúa hơn. Khi bạn dẹp bỏ lòng kiêu hãnh, tự cao ra khỏi cuộc sống mình, bạn sẽ bắt đầu thấy được Chúa đang làm việc như thế nào. Bạn thậm chí có thể thấy được rằng Ngài đang làm một phép lạ trong đời sống bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Sự kiêu hãnh, tự phụ đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với người khác như thế nào?

2.      Sự kiêu ngạo đã ngăn trở bạn tăng trưởng thuộc linh như thế nào?

3.      Tại sao dường như lúc nào sự kiêu ngạo cũng hiện diện trong đời sống của bạn? Nó đã ngăn cản không cho bạn nhìn thấy được chương trình của Chúa dành cho bạn qua những cách nào?

 


 

 

 

How Pride Puffs You Up

By Rick Warren — 

“Then Jesus left the Pharisees and went in the boat to the other side of the lake. His followers had only one loaf of bread with them in the boat; they had forgotten to bring more. Jesus warned them, 'Be careful! Beware of the yeast of the Pharisees and the yeast of Herod.’ His followers discussed the meaning of this, saying, 'He said this because we have no bread.’” (Mark 8:13-16 NCV).

In the Bible, yeast is often a metaphor for pride and arrogance. Why? Because both pride and yeast make things puff up.

When you put yeast in dough, the yeast puffs up the dough. It only takes a small amount for this to happen.

Pride in people is similar. Just a little pride can puff you up and quickly take over your life, getting you in all kinds of trouble.

A while back, my wife Kay and I had what you might call an argument. We call it a “love match.” After that argument, I wrote in my journal, “When I’m filled with pride, I blow things out of proportion.”

We all do this. When you’re filled with pride, you blow things out of proportion. All of a sudden, little things get you really upset. When that happens, you know you’re dealing with pride. Wherever you find conflict anywhere in the world, pride is always involved.

When you’re filled with pride—when you have the “yeast of the Pharisees”—guess what? You can’t see life clearly. Pride even blocks you from seeing what God is doing in your life.

Beware the “yeast of the Pharisees” so that you can more closely follow God. As you clear the pride from your life, you’ll start to see how God is working. You may even realize he’s working a miracle in your life.

Talk It Over

  • How has pride affected your relationships with other people?
  • How has pride kept you from developing spiritually?
  • What does pride usually look like in your life? In what ways has it kept you from seeing God’s plan for you?