0266“Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ, vì họ như chiên không có người chăn” (Mác 6:34 BHĐ).

Làm thế nào để bạn biết mình có nhìn cuộc sống với góc nhìn của Chúa hay không? Hãy nghĩ đến cách bạn nhìn thấy người khác như thế nào.

Đây là một bài kiểm tra rất tốt về mức độ trưởng thành thuộc linh của bạn — còn hơn là hỏi bạn biết Kinh Thánh nhiều đến thế nào, bạn đi nhà thờ thường xuyên ra sao, hay bạn có phục vụ, dâng hiến hoặc cầu nguyện không.

Tất cả những điều trong cuộc sống chỉ về tình yêu thương và các mối quan hệ. Vì vậy, nếu bạn muốn đánh giá sự trưởng thành thuộc linh của mình, hãy nghĩ xem cái nhìn của bạn về người khác như thế nào.

Có một số điều tôi muốn hỏi bạn. Cái nhìn của Chúa về người phối ngẫu của bạn như thế nào? Đáng quý. Đáng chấp nhận. Đáng yêu. Đáng tha thứ. Đó có phải là cái nhìn của bạn đối với chồng hay vợ của mình không? Còn đối với người xa lạ ở cửa hàng tạp hóa thì sao? Người lái xe cắt ngang bạn khi lái xe trên đường? Người ăn xin trên đường phố? Bạn thấy điều gì khi bạn nhìn vào người khác? Bạn có nhìn vào họ như là những sự bực mình hay gánh nặng không?

Còn với những người cùng làm việc với bạn thì như thế nào? Bạn có xem họ là kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh không? Hay là bạn thấy họ giống cách Chúa nhìn thấy họ?

Tất cả mọi người đều quan trọng đối với Chúa. Bất kể họ là ai, họ đã từng làm những gì, hoặc thậm chí họ tin điều gì cũng đều không quan trọng. Chúa Cứu Thế đã chết cho họ. Chúa Jêsus yêu thương họ. Đức Chúa Trời có chương trình cho mỗi người, và Chúa muốn họ có mối quan hệ với Ngài.

Kinh Thánh chép trong Mác 6:34, “Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ, vì họ như chiên không có người chăn” (BHĐ).

Đó là cách Chúa Jêsus nhìn mọi người. Và đó là cách bạn cũng có thể trưởng thành để cũng nhìn thấy người khác như vậy. Bạn có thể học có lòng thương xót đối với gia đình của mình cũng như đối với hàng xóm, cộng đồng, đất nước, và tất cả mọi người trên thế giới.

Hãy để tầm nhìn thuộc linh của bạn ngày càng tốt hơn khi bạn học nhìn người khác theo cách Chúa Jêsus nhìn họ.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Điều gì khiến bạn không thể nhìn người khác với cái nhìn của Chúa? Đó có thể là những điều làm bạn phân tâm như sự kiêu ngạo, cạnh tranh, hay những bận rộn. Làm thế nào để bạn có thể hạn chế những điều làm bạn phân tâm đó?

2.      Khi bạn nhìn người khác qua cái nhìn của Chúa, quan điểm của bạn sẽ thay đổi như thế nào?

3.      Bạn có thể bày tỏ lòng yêu thương với người khác ngày hôm nay như thế nào, đặc biệt là những người thân trong gia đình hay những người bạn gần gũi nhất?


 

 

Do You See Others The Way Jesus Does?

By Rick Warren — 

“When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd” (Mark 6:34 NIV).

How do you know if you’re looking at life from God’s viewpoint? Think about the way you see other people.

This is a great test of your spiritual maturity—better than asking how much of the Bible you know, how often you go to church, or whether you serve, tithe, or pray.

Life is all about love and relationships. So if you want to gauge your spiritual maturity, think about how you see other people.

Let me ask you some pointed questions.

How does God see your spouse? Valuable. Acceptable. Lovable. Forgivable. Is that the way you see your spouse?

How about the stranger at the grocery store? The person who cut you off in traffic? The beggar on the street? What do you see when you look at other people? Do you see them as irritations or burdens?

What about the people you work with? Do you see them as enemies? Competition? Or do you see them the way God sees them?

All people matter to God. It doesn’t matter who they are, what they’ve done, or even what they believe. Christ died for them. Jesus loves them. God has a plan for every person, and he wants them to have a relationship with him.

The Bible says in Mark 6:34, “When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd” (NIV).

That’s the way Jesus sees people. And that’s the way you can grow to see people too. You can learn to have compassion for your own family as well as for your neighbors, your community, your country, and the rest of the world.

Let your spiritual vision get stronger as you learn to see people the way Jesus does.

Talk It Over

  • What keeps you from seeing people with God’s eyes? It may be distractions like pride, competition, or busyness. How can you limit those distractions?
  • When you see other people through God’s eyes, how does your perspective change?
  • How can you show compassion to other people today, particularly in your family or those you live in closest relationship with?