“Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, nhưng lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.” Châm Ngôn 15:1

Bạn có để ý rằng con người có khuynh hướng bắt chước cảm xúc của người khác, đặc biệt là khi chúng ta đang ngồi hoặc đứng đối diện với họ? Lý do chúng ta làm điều này là vì các tế bào thần kinh phản xạ trong não cho phép chúng ta đồng cảm và đối xứng lại cảm giác của người khác.

Thí dụ như nếu có người tức giận với bạn, bạn sẽ tức giận trở lại. Nếu một người đang đau khổ và bạn ở lâu bên người đó, bạn cũng sẽ đau khổ theo.

Tương tự như vậy, khi một người lớn tiếng tấn công bạn, thường bạn sẽ lớn tiếng lại. Sau đó, họ lớn tiếng hơn. Rồi bạn càng lớn tiếng hơn nữa. Chẳng bao lâu mọi thứ sẽ leo thang và bạn không còn có thể kiểm soát cảm xúc mình được nữa.

Nhưng Kinh Thánh đưa ra một cách đáp lại khác hẳn: “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm” (Châm 15:1).

Cho phép tôi chỉ cho bạn một mẹo nhỏ sẽ giúp bạn bớt đau lòng và xung đột trong hôn nhân, trong việc nuôi dạy con cái, trong tình bạn và trong công việc: Khi người khác bắt đầu lớn tiếng, hãy hạ thấp giọng bạn xuống. Khi làm điều đó, bạn thể hiện được sức mạnh đang được kiểm soát của mình.

Một từ khác để nói đến sức mạnh được kiểm soát là sự hòa nhã. Sự hòa nhã làm dịu đi những xung đột. Nó hạ cơn giận xuống. Một người hòa nhã không có phản ứng thái quá và không để cảm xúc chi phối mình. Một người hòa nhã tỏ ra cho thấy một sức mạnh đang được kiểm soát.

Từ Hy Lạp trong Kinh Thánh cho “sự hòa nhã” là từ prautes. Một số bản dịch Kinh Thánh dịch prautes ra là “nhu mì”. Từ “nhu mì” không còn được sử dụng nhiều nữa vì nhu mì đã trở thành từ đồng nghĩa với yếu đuối. Nhưng sự hòa nhã - hay nhẹ nhàng - không phải là yếu đuối chút nào cả.

Thật ra chữ prautes được dùng để chỉ một con ngựa hoang đã được thuần hóa. Hãy nghĩ đến hình ảnh đó. Nếu bạn lên đồi và thấy một con ngựa hoang, nó không kiềm chế được mình và thậm chí còn gây nguy hiểm nữa, với một sức mạnh có thể giết chết bạn ngay lập tức. Nhưng nếu bạn thuần hóa con ngựa hoang đó, nó vẫn mạnh mẽ như vậy, nhưng sức mạnh của nó đã được kiểm soát. Sức mạnh đó được kiềm chế để cho chủ nhân dùng đến.

Là con cái Chúa, khi học được sự hòa nhã thật, bạn sẽ không trở nên yếu đuối. Bạn chỉ cần đặt sức mạnh của mình dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời và sử dụng nó cho mục đích của Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn thường to tiếng về điều gì, chẳng hạn như khi con bạn cư xử không phải phép hoặc bạn đang bất đồng với vợ/chồng hoặc bạn thân của mình?

2.    Tại sao bạn nghĩ rằng việc đáp lại cách nhẹ nhàng thay vì nóng nảy lại dễ làm nguôi giận? Tại sao nó khiến người khác chú ý đến?

3.    Hãy tìm cách thực hành sự hòa nhã trong tuần này. Người khác sẽ phản ứng thế nào khi bạn đáp lại họ bằng sự hòa nhã? Có thể bạn muốn ghi lại những nỗ lực của mình và hiệu quả của chúng và chia sẻ nó với nhóm nhỏ của mình.

 

 


HOW GENTLENESS CALMS CONFLICT

BY RICK WARREN —

“A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.”  Proverbs 15:1 (NIV)                                                               

Have you noticed that human beings have a tendency to mimic other people’s emotions, especially if we’re sitting or standing right across from them? The reason we do this is because of mirror neurons in our brains that allow us to sympathize and to mirror what other people feel.

For instance, if somebody gets angry with you, you get angry back. If somebody is really miserable and you hang around that person long enough, you get miserable too.

In the same way, when someone raises their voice against you, you usually raise your voice back. Then they raise their voice higher. Then you raise your voice higher. Then pretty soon things have escalated, and your emotions are out of control.

But the Bible offers a different way to respond: “A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger” (Proverbs 15:1 NIV).

Let me give you a little tip that will save you a lot of heartache and conflict in your marriage, in your parenting, in your friendships, and at work: When another person raises their voice, lower yours. When you do that, you’re demonstrating strength under control.

Another word for strength under control is gentleness. Gentleness defuses conflict. It de-escalates anger. A gentle person does not overreact and is not driven by their emotions. A gentle person demonstrates strength under control.

The Greek word in the Bible for “gentleness” is the word prautes. Some older English translations of the Bible translate prautes as “meek.” The word “meek” isn’t used much anymore because meek has become a synonym for weak. But gentleness—or prautes—is anything but weak. 

In fact, the word prautes was used to refer to a wild stallion that had been tamed. Think about that image. If you go out in the hills and find a wild stallion, it’s unbridled and even dangerous, with a strength that could kill you pretty quickly. But if you tame that stallion, it’s still just as strong, but the strength is brought under control. The strength is bottled up for the master’s use.

When you learn true gentleness as a man or woman of God, you don’t become weak. You just bring your strength under God’s control and use it for his purposes.

Talk It Over

  • What is your normal reaction to raised voices, such as when your kids are misbehaving or you’re having a disagreement with your spouse or close friend?
  • Why do you think responding in gentleness rather than anger is so disarming? Why does it get people’s attention?
  • Look for ways to practice gentleness this week. How do people react when you respond to them with gentleness? You may even want to record your efforts and their effect and share it with your small group.