“Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, nhưng lời đáp xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.” Châm 15:1

Sự hòa nhã làm nhẹ đi xung đột. Nó làm tiêu tan những lời chỉ trích. Nó có sức thuyết phục. Nó hấp dẫn. Và sự hòa nhã truyền đạt, bày tỏ ra tình yêu.

Nếu bạn đã lập gia đình, cách nhanh chóng nhất để làm cho cuộc hôn nhân của mình được tốt đẹp hơn là bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng, hòa nhã hơn với vợ/chồng mình. Nó sẽ tạo nên kết quả diệu kỳ! Biết bao cặp vợ chồng sẽ có thể nhận được lợi ích từ Châm 15:1: “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, nhưng lời đáp xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm”? Kẻ dại nào cũng có thể ích kỷ. Kẻ dại nào cũng có thể thô lỗ. Kẻ dại nào cũng có thể bất lịch sự. Nhưng một câu trả lời nhẹ nhàng, hòa nhã sẽ rất hữu ích.

Trong bất cứ cuộc hôn nhân nào, bạn sẽ nhiều lần làm tổn thương nhau về mặt cảm xúc — vì vậy một cuộc hôn nhân tốt đẹp chỉ đơn giản là sự kết hợp của hai người biết tha thứ. Tôi đã kết hôn với Kay hơn 40 năm. Tôi đã nhiều lần gây tổn thương cho Kay, và Kay cũng nhiều lần làm cho tôi bị tổn thương. Nhưng cả hai chúng tôi đều là những người biết tha thứ. Đó là một phần của sự hòa nhã.

Hòa nhã không chỉ là chìa khóa cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp; nó cũng là chìa khóa cho việc nuôi dạy con cái cách hiệu quả. Nếu bạn là cha mẹ, đừng bao giờ kỷ luật con cái vì tức giận hoặc bực tức, mà hãy luôn nhẹ nhàng và làm vì tình yêu thương. Kinh Thánh nói trong Ê-phê-sô 6:4 rằng, “Hỡi những người làm cha, chớ chọc giận con cái mình . . . nhưng hãy dùng sự sửa dạy khuyên bảo của Chúa mà nhẹ  nhàng nuôi dưỡng chúng.”

Tôi có thể thành thật nói với bạn rằng tôi không nhớ cha tôi đã từng lớn tiếng với tôi lúc nào cả. Ông ấy có tức giận tôi không? Tất nhiên là có rồi. Tôi có bao giờ lầm lỗi và cho ông có lý do để tức giận chưa? Nhiều, rất nhiều lần — hầu như ngày nào cũng có! Nhưng cha tôi là một người đàn ông hòa nhã. Ông kiểm soát được mình, và đã không la mắng tôi. Ông tỏ ra cho tôi thấy tình yêu của ông qua bản tính hòa nhã, nhẹ nhàng của mình.

Hãy để sự đáp lại nhẹ nhàng của bạn làm điều tương tự như vậy trong các mối quan hệ của mình.

Cho dù bạn đã lập gia đình hay đã có con cái hay không thì nguyên tắc này vẫn giống nhau cho các mối quan hệ. Hãy nhớ rằng, “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, nhưng lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm” (Châm 15:1).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy đối đáp nhẹ nhàng với vợ/chồng, con cái hoặc trong các mối quan hệ gần gũi khác. Điều này sẽ tạo nên sự khác biệt gì?

2.    Sự hòa nhã bày tỏ tình yêu của bạn ra cho người khác như thế nào? Việc bạn chọn trả lời cách nhẹ nhàng nói lên điều gì với người kia?

3.    Đối với bạn, việc mình được biết đến như một người hòa nhã có quan trọng không? Tại sao có hoặc tại sao không?

 

 


SHOW YOUR LOVE BY BEING GENTLE

BY RICK WARREN —

“A gentle answer quiets anger, but a harsh one stirs it up.”  Proverbs 15:1 (GNT)

Gentleness diffuses conflict. It disarms critics. It’s persuasive. It’s attractive. And gentlenesscommunicates love.

If you’re married, the quickest way to improve your marriage is to start talking to your spouse more gently. It’ll do wonders! How many married couples could benefit from Proverbs 15:1, which says, “A gentle answer quiets anger, but a harsh one stirs it up” (Proverbs 15:1 GNT)? Any fool can be selfish. Any fool can be rough. Any fool can be rude. But a gentle answer goes a long way. 

In any marriage you’ll hurt each other emotionally many times—so a great marriage is simply the union of two great forgivers. I’ve been married to Kay for more than 40 years. I’ve hurt her so many times, and she’s hurt me so many times. But we’re both great at forgiving. That’s a part of gentleness.

Gentleness is not only the key to an effective marriage; it’s also the key to effective parenting. If you’re a parent, never discipline out of anger or frustration, but always gently and out of love. The Bible says in Ephesians 6:4, “Fathers, do not provoke your children to anger . . . but bring them up [tenderly, with lovingkindness] in the discipline and instruction of the Lord” (AMP).

I can honestly say to you that I never remember my father raising his voice against me growing up. Was he ever upset with me? Of course. Did I ever really blow it and give him every reason to be angry? Many, many times—almost on a daily basis! But he was a gentle man. He had strength under control, and he would not yell at me. He showed me his love through his gentle nature.

Let your gentle response do the same in your relationships.

Whether or not you’re married or have children, the principle is the same for all relationships. Remember, “A gentle answer quiets anger, but a harsh one stirs it up” (Proverbs 15:1 GNT).

Talk It Over

  • Make it a point to respond in gentleness to your spouse or children or in other close relationships today. What difference does it make?
  • How does gentleness communicate love to someone? When you choose to respond gently, what does that say to the other person?
  • Is it important to you to be known as a gentle person? Why or why not?