0024“Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không làm nô lệ cho bất cứ điều gì.”  (1Côr 6:12)

Thánh Kinh chứa đầy sự khôn ngoan liên quan đến sự chọn lựa. Trong 1Côr 6:2, Phao-lô nói, “Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không làm nô lệ cho bất cứ điều gì.” Khi phân vân không biết có nên để một điều gì đó bước vào đời sống mình hay không, bạn có thể xem đây là Phép Thử Tính Độc Lập. Hãy tự hỏi: Điều này có bắt đầu kiểm soát và chi phối đời sống tôi? Tôi có nghiện nó không? Tôi có lệ thuộc vào nó không?

Bất kể một điều gì đó thú vị đến mức nào, nếu bạn nghiện nó, đó là điều xấu đối với bạn. Vì sao việc này quan trọng đến vậy? Vì bất cứ điều gì chi phối đời sống bạn dần dần sẽ trở thành thần tượng của bạn. Điều đầu tiên trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời là “Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác” (Xuất 20:3). Đức Chúa Trời biết rõ bạn dễ sa vào tội thờ phượng các “thần” khác đến thế nào. Ngài biết bạn có thể nghiện các thần tượng của mình.

Thần tượng là gì? Chắc hẳn bạn nghĩ thần tượng là một điều gì đó thuộc về quá khứ - có thể là những bức tượng nhỏ bằng đá người ta đặt trên kệ và thờ lạy chúng. Nhưng con người ngày nay cũng có các thần tượng. Có thể bạn thần tượng người làm ra chiếc xe của bạn, nhãn hiệu trên quần áo hay góc văn phòng trong tòa nhà của bạn. Đó là chưa kể đến đủ thứ những điều bạn có thể nghiện như Công Việc, Tình Dục, Tiền Bạc, Internet…nhiều vô kể.

Làm thế nào để biết mình có đang nghiện ngập điều gì hay không? Làm sao bạn biết được nếu một điều gì đó bắt đầu chi phối đời sống bạn – tức là khi bạn lệ thuộc vào nó? Hãy tự hỏi bản thân: Tôi thường nghĩ đến điều gì nhiều nhất? Khi ở một mình, tâm trí tôi đi đâu? Đối với hầu hết chúng ta, thật khó để thành thật khai nhận điều đang chi phối mình. Nếu bạn đang nghĩ, “Mình không nghiện thứ này, nhất định là không.” Bạn biết sao không? Chắc chắn là nó. Chắc chắn đó là điều bạn đang tranh chiến.

Một bản dịch khác của 1 Cô-rinh-tô 6:12 chép, (tạm dịch) “Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn miễn là Đấng Christ không ngăn cấm, nhưng một số những điều trong đó không có lợi cho tôi. Dù được phép làm những điều đó đi chăng nữa, tôi cũng sẽ từ chối nếu biết rằng chúng có thể cầm giữ tôi chặt đến độ không thể dễ dàng thoát ra khi cần.

Phao-lô quyết định không để bất cứ điều gì – ngoài Đấng Christ – điều khiển cuộc đời ông. Chúa Giê-xu cũng là Đấng duy nhất xứng đáng với vị trí ấy trong cuộc đời bạn. Bất cứ điều gì khác bạn đặt vào vị trí ấy dần dần sẽ chi phối và hủy hoại đời sống bạn. Nhưng khi Đấng Christ nắm quyền điều khiển, Ngài sẽ khích lệ, cho phép và ban năng lực cho bạn.

Lần tới, khi muốn đặt điều gì đó vào đúng chỗ của nó trong đời sống mình, bạn hãy dùng Phép Thử Tính Độc Lập. Chúa Cứu Thế là Đấng duy nhất xứng đáng để bạn nương dựa.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

  • Được Đấng Christ kiểm soát đời sống và bị những thứ khác điều khiển khác nhau như thế nào?
  • Có khi nào bạn phụ thuộc vào một điều hay một người nào đó ngoài Chúa Cứu Thế? Hậu quả thế nào?
  • Gần đây bạn đang tập trung thời gian, sức lực và tư tưởng vào điều gì? Hãy dùng Phép Thử Tính Độc Lập để xét xem có phải bạn đang xem những điều đó là thần tượng của mình hay không.

 

 


Is Something Other Than Christ Controlling Your Life?

BY RICK WARREN — 

“'All things are lawful for me,’ but I will not be dominated by anything.” 1 Corinthians 6:12 (ESV)

The Bible is full of wisdom for decision-making. In 1 Corinthians 6:12, Paul says, “'All things are lawful for me,’ but I will not be dominated by anything” (ESV). When deciding whether to allow something into your life, you can think of this as the Independence Test. Ask yourself: Could this begin to control and dominate my life? Could it become addicting to me? Could I become dependent on it?

No matter how fun something is, it’s bad for you if it becomes an addiction. Why is this so important? Because whatever dominates your life eventually becomes your god. The first of God’s Ten Commandments—says, “You shall have no other gods before me” (Exodus 20:3 NIV). God knew how easily you could slip into worshiping other things. He knew you could get addicted to your idols.

What are idols? You likely think of idols as something in the past—maybe little stone statues that people put on a shelf and worshiped. But people still have idols today. Maybe you worship the maker of your car, the label in your clothing, or the corner office in your building. That’s not to mention all of the things you can become addicted to: Work. Sex. Money. The Internet. The list is endless.

How do you know if you’ve fallen into an addiction? How do you know if something is starting to dominate your life—when you no longer are independent of it? Ask yourself: What do I think about the most? When I’m alone, where does my mind go? For most of us, it’s hard to be honest about the things that dominate our lives. If you’re thinking, “This is not what I’m addicted to. It couldn’t be that.” Guess what? It’s probably that. That’s probably the thing you’re struggling with.

In another translation of 1 Corinthians 6:12, Paul says, “I can do anything I want to if Christ has not said no, but some of these things aren’t good for me. Even if I am allowed to do them, I’ll refuse to if I think they might get such a grip on me that I can’t easily stop when I want to” (TLB).

Paul decided not to let anything—other than Christ—control his life. Jesus is the only one that’s worthy of that place in your life, too. Anything else that you put in that place will eventually dominate and ruin your life. But when Christ is in control, he encourages, enables, and empowers you.

The next time you’re deciding whether something is in its proper place in your life, use the Independence Test. Christ is the only one who deserves your dependence.

Talk It Over

1.What’s the difference between having Christ control your life and having other things control it?

2.When have you depended on something or someone other than Christ? What was the result?

3.What have you been focusing your time, energy, and thoughts on lately? Use the Independence Test to consider whether you’re allowing those things to become idols.