0023“Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều có ích. “Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. (1Côr 10:23).

Mỗi ngày bạn phải đối diện với nhiều quyết định. Hầu hết là những quyết định bạn thậm chí chẳng cần phải phân vân – như quyết định đánh răng buổi sáng hay thay bình gas sắp hết. Những quyết định khác là vấn đề đúng-sai mà bạn phải dựa vào sự khôn ngoan của Kinh Thánh và lương tâm mình.

Dù vậy, đôi khi bạn phải quyết định chọn giữa cái tốt và cái tốt nhất. Trong những tình huống như vậy, hãy dùng Phép Thử sự Tiến Bộ. Phép Thử sự Tiến Bộ đặt vấn đề: Quyết định này có giúp tôi trở thành người tốt hơn? Kinh Thánh dạy về phép thử này như sau: ““Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều có ích. “Mọi sự đều được phép làm,” nhưng không phải mọi sự đều xây dựng” (1Côr 10:23). Xin lưu ý đến sự tự do bạn có được qua câu Kinh Thánh này. Nhưng, là một Cơ Đốc nhân, dù bạn có thể làm một việc gì đó, điều đó cũng có thể không đem lại ích lợi gì cho bạn; không phải mọi sự đều có tác dụng gây dựng bạn.

Có một số điều không hẳn là sai – chỉ là chúng không cần thiết. Chúng không phải sự chọn lựa tốt nhất. Hầu hết những sự chọn lựa bạn phải quyết định trong cuộc đời mình không phải là giữa tốt và xấu. Mỗi buổi sáng, khi vừa thức dậy, bạn không tự hỏi bản thân mình rằng, “Hôm nay mình sẽ đọc Kinh Thánh hay phạm một tội ác?” Bạn cần phải có một tiêu chuẩn cao hơn sự phân định đúng sai. Bạn cần dùng Phép Thử sự Tiến Bộ và tự hỏi điều gì sẽ giúp bạn trở thành người tốt hơn.

Phải chăng bạn biết nhiều nhân vật trên Ti vi hơn các nhân vật trong Kinh Thánh – hay những người thân trong chính gia đình mình? Có lẽ bạn dành nhiều giờ để đọc những quyển sách và tạp chí làm đầy tâm trí bạn bằng những thông tin không mấy quan trọng. Hay, bạn dành trọn những ngày cuối tuần đề ngồi trên ghế sô pha xem các môn thể thao. Trong thế giới ngày nay, người ta phí phạm vô khối thời gian để “dán mắt” vào điện thoại.

Có phải những điều đó hoàn toàn xấu? Không phải. Có phải chúng chủ yếu làm mất thời gian? Hoàn toàn đúng như vậy! Những điều đó có giúp bạn trở thành người tốt đẹp hơn? Hoàn toàn không! Vậy, thực tế là nhiều người đang phí hoài cuộc đời mình vì những thứ không đáng. Nhưng bạn không cần phải làm vậy.

Thế nên, trong những quyết định hằng ngày, xin đừng hỏi: quyết định thế này có gì sai không? Thay vào đó, hãy đặt vấn đề: “Quyết định này có giúp tôi thành người tốt hơn không?” Xin hãy cố gắng lên, đừng lấp đầy cuộc đời mình bằng những thứ không phải là tốt nhất. Trái lại, hãy tra xét mọi việc dưới Lời Đức Chúa Trời để xem chúng có phải điều tốt nhất bạn nên làm hay không.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Thử nhớ lại một lần bạn phải chọn giữa “cái tốt” và “cái tốt nhất.” Bạn quyết định thế nào? Kết quả ra sao?

2. Hãy liệt kê những điều chính yếu thường chiếm thời gian của bạn mỗi ngày. Rồi tìm đến Lời Chúa và trong tinh thần cầu nguyện, hãy suy xét xem đó có phải những điều tốt nhất hay không. Xin thưa với Chúa, “Lạy Chúa, Ngài biết rõ điều gì tốt nhất cho con. Con xin làm theo lời Ngài dạy vì con muốn trở nên người tốt đẹp hơn.”

 


Use the Improvement Test to Fill Your Life with the Best Things

By Rick Warren —

“'I have the right to do anything,’ you say—but not everything is beneficial. 'I have the right to do anything’—but not everything is constructive.” 1 Corinthians 10:23 (NIV)

You make so many decisions every day. Most are ones you don’t even need to think about—like deciding to brush your teeth in the morning or to fill up your almost-empty gas tank. Others are matters of right or wrong, where you can rely on the wisdom of the Bible and your conscience.

Sometimes, though, you have to decide between a good option and a best option. In situations like that, use the Improvement Test. The Improvement Test asks: Will this make me a better person? The Bible talks about this: “'I have the right to do anything,’ you say—but not everything is beneficial. 'I have the right to do anything’—but not everything is constructive” (1 Corinthians 10:23 NIV). Notice in those verses the freedom you have. But as a Christian, even though you can do something, it may not be beneficial for you; not everything builds you up.

Some things are not necessarily wrong—they’re just not necessary. They’re not the best. Most choices you make in life are not between good and evil. You don’t get up in the morning and ask, “Shall I read my Bible, or shall I commit a crime?”  You need to have a higher standard than right and wrong. You need to use the Improvement Test and ask what will make you a better person.

Do you know more about TV characters than about the people in the Bible—or the people in your own family? Maybe you spend hours reading books or magazines that fill your mind with things that don’t matter. Or you fill your weekends sitting on the couch watching sports. In today’s world, many people throw away countless hours staring at their phones.

Are these things always bad? No. Are they mostly a waste of time? Absolutely! Will they make you a better person? Absolutely not! So, the reality is, many people are spending their lives on second-class causes. But you don’t have to.

So as you make choices every day, don’t ask: Is there anything wrong with this? Instead, ask: Is this making me a better person?  Don’t coast along, filling up your life with things that aren’t the best. Instead, take the things you spend your life on and hold them up against God’s Word to see if they’re the best.

Talk About It

1.      Think of a time when you had to choose between “good” and “best.” What decision did you make? What were the results?

2.      Make a list of the major things you spend your time on each day. Then go to God’s Word and prayerfully consider whether those things are the best. Pray, “God, you know what’s best for me. I’m going to do what you tell me because I want to be a better person.”