0025“Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng tốt hơn cả là quyết định không đặt hòn đá làm vấp chân hoặc gây cản trở cho anh em mình” (Rô-ma 14:12-13).

Mọi việc bạn làm đều có ảnh hưởng đến người khác. Một số quyết định có lợi cho bạn và cho những người khác. Nhưng đôi khi ta bị cám dỗ đưa ra một quyết định chỉ có lợi cho ta mà phương hại đến người xung quanh. Đó là lý do bạn cần dùng đến Phép Thử Tầm Ảnh Hưởng mỗi khi quyết định. Bạn chỉ cần tự hỏi: Quyết định này có gây thiệt hại cho những người khác không?

Phép Thử Tầm Ảnh Hưởng đi ngược với những gì nền văn hóa của chúng ta khuyến khích. Nền văn hóa của chúng ta dạy bạn chỉ biết nghĩ đến bản thân mình: Bạn cần gì? Bạn muốn gì? Nhưng Đức Chúa Trời mong muốn bạn biết nghĩ đến những người xung quanh. Rô-ma 14:12-13 chép, “Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng tốt hơn cả là quyết định không đặt hòn đá làm vấp chân hoặc gây cản trở cho anh em mình.

Những người khác đang quan sát bạn, dù bạn có thích hay không. Tất cả chúng ta đều ngồi chung một chiếc thuyền tên là “Nhân Loại.” Nếu tôi khoan một cái lỗ dưới đáy thuyền, tất cả mọi người khác đều sẽ bị ảnh hưởng. Kinh Thánh cho biết một ngày kia chúng ta sẽ bị xét đoán vì những quyết định mình đưa ra làm ảnh hưởng đến những người khác. Đức Chúa Trời rất xem trọng việc này.

Hình ảnh sống động minh họa điều này chính là những người cha, người mẹ, và những người giám hộ trẻ em khác. Bạn trực tiếp ảnh hưởng đến thế hệ tiếp theo khi con em bạn quan sát những quyết định bạn đưa ra. Chúng sẽ xem bạn đối xử với những người thô lỗ bằng sự tôn trọng hay trả lại họ bằng sự thô lỗ. Chúng sẽ biết nếu bạn nói dối sếp rằng mình bị ốm chỉ để được nghỉ làm một ngày. Chúng học biết phân biệt điều nào đáng quý bằng cách quan sát những chương trình TV bạn xem và những chương trình bạn cho phép chúng xem.

Có thể bạn không có con cái, nhưng hầu hết mọi người đều là hàng xóm của một ai đó. Hãy tự hỏi bản thân: “Tôi có phải là một hàng xóm tốt đối với những người sống gần nhà tôi?” Ngay cả những người bạn không tiếp xúc hàng ngày cũng đang quan sát bạn – nhân viên thu ngân mới của cửa hàng bán lẻ, hay người phục vụ trong nhà hàng gặp một ngày “xui xẻo” và trút bực tức lên bạn.

Là một Cơ Đốc nhân, bạn không thể chỉ đáp trả những điều này theo cách mình muốn. Nếu bạn làm vậy, những người chưa tin Chúa xung quanh bạn sẽ nhìn vào và nói, “Nếu trở thành Cơ Đốc nhân mà như vậy, xin cám ơn tôi không muốn!” Tôi đang cố gắng hết sức để sống sao cho nếu có ai muốn tố cáo tôi vì bất cứ chuyện gì, họ sẽ phải dựng chuyện mới làm được điều đó. Đó là mục tiêu của tôi và tôi hi vọng đó cũng là mục tiêu của bạn.

Rô-ma 15:1-2 chép, “Chúng ta là người mạnh phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu, chứ không chỉ biết làm vừa lòng chính mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ.”

Những người trưởng thành tự giới hạn sự tự do của họ vì lợi ích của những người khác. Họ cân nhắc cẩn thận để xem những quyết định của mình sẽ tác động thế nào đến những người xung quanh. Họ giới hạn sự tự do của mình vì tình yêu thương. Họ dùng Phép Thử Tầm Ảnh Hưởng và tự hỏi, “Quyết định này sẽ ảnh hưởng thế nào đến những người khác?”

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Vì sao một Cơ Đốc nhân cần nghĩ đến những người khác khi đưa ra quyết định?

2. Có khi nào bạn đưa ra quyết định gây hại cho một người nào đó bên cạnh bạn? Có khi nào bạn đưa ra một quyết định có lợi cho bạn và cho cả những người khác?

3. Hãy lập danh sách những người nằm trong tầm ảnh hưởng của bạn. Trong vài ngày tới, hãy suy nghĩ xem những quyết định của bạn sẽ tác động thế nào đến những người đó.

 


To Make Decisions, Use the Influence Test

BY RICK WARREN —

“Each of us will give an account of himself to God . . . Try to live in such a way that you will never make your brother stumble by letting him see you doing something that he thinks is wrong.”

Romans 14:12-13 (TLB)

Everything you do influences someone else. Some decisions are good for you and also good for others. But sometimes it’s tempting to make a decision that might be fine for you but would harm the people around you.  That’s why it’s helpful to use the Influence Test when you’re making decisions. You simply ask: Will this harm other people?

The Influence Test is the opposite of what our culture encourages. Our culture teaches you to think of yourself only: What do you need? What do you want?  But God expects you to think of people around you, too.   Romans 14:12-13 says, “Each of us will give an account of himself to God . . . Try to live in such a way that you will never make your brother stumble by letting him see you doing something that he thinks is wrong” (TLB).

Whether you like it or not, you’re being watched by other people. We all are together in this boat called humanity. If I decide to drill a hole in the bottom of the boat, everyone else will be affected.  The Bible says that one day we’ll be judged on how our decisions have affected other people. God takes this seriously.

One vivid picture of this is with parents and other people who have children in their lives. You’re directly influencing the next generation as your children watch the decisions you make. They see whether you treat rude people with respect or returned rudeness. They know if you lie to your boss about being sick just so you can get a day off. They’re learning what’s appropriate by what you watch on television and what you let them watch.

Maybe you don’t have kids in your life, but almost everyone is a neighbor to someone. Ask yourself: “Am I a good neighbor to the people who live closest to me?”  The random people you come in contact with every day are watching you, too—the new guy working the checkout at the retail store, or the restaurant server who’s having a hard day and takes it out on you.

As a Christian, you can’t just respond to these things however you want. If you do, the non-Christians around you may look and say, “If that’s what a Christian is, forget it!”  As best as I know how, I’m trying to live my life in such a way that people will have to make up stuff about me to accuse me. That’s my goal, and I hope it’s your goal, too.

Romans 15:1-2 says, “Even if we believe that it makes no difference to the Lord whether we do these things, still we cannot just go ahead and do them to please ourselves; for we must bear the 'burden’ of being considerate of the doubts and fears of others” (TLB).

Mature people limit their freedom for the benefit of others. They consider how their decisions will affect people around them. They limit their own freedom out of love. They use the Influence Test and ask, “How will it affect others?”

Talk It Over

Why does a Christian need to consider other people when making decisions?

When has a decision you made been harmful to someone around you? When has a decision been good for you and for other people?

Make a list of the people in your sphere of influence. As you go through the next few days, think about how your decisions will affect them.