0137“Nhưng Chúa biết con đường tôi đi, Khi Ngài đã rèn luyện tôi, tôi sẽ ra như vàng.” (Gióp 23:10 BHĐ)

Nhiều năm trước, khi đang trải qua quá trình điều trị ung thư ngực, tôi luôn suy ngẫm đến câu Kinh Thánh trong Gióp 23:10, “Nhưng Chúa biết con đường tôi đi, Khi Ngài đã rèn luyện tôi, tôi sẽ ra như vàng.” (BHĐ). Khi đọc câu Kinh Thánh này trong trí tôi không nghĩ đến vấn đề chữa lành về mặt thể chất.  Nếu Chúa chữa lành cho tôi, điều đó thật tuyệt vời, nhưng đối với tôi câu Kinh Thánh này không nói về sự đảm bảo rằng tôi sẽ được chữa lành.

Điều tôi thấy là tiềm năng của việc tạo ra những điều mà tôi gọi là "vàng" trong đời sống mình. Nếu tôi vượt qua được những thử thách một cách vững vàng làm vinh hiển danh Chúa thì việc này có thể sanh ra một kết quả, một điều thật hữu ích, quý báu và vô cùng giá trị, “để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng — dù vàng đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại — đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến.” (IPhi 1:7 BHĐ)

Nếu đức tin của bạn vẫn vững vàng sau khi chịu thử nghiệm bởi những thử thách cam go, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng, vinh dự, và được khen thưởng mà toàn thế giới sẽ thấy trong ngày Chúa Cứu thế Giê-xu hiện ra.

Vàng đã được luyện nên từ ngọn lửa của căn bệnh ung thư trong cuộc đời tôi, và nó tiếp tục được tinh luyện trong ngọn lửa của nỗi đau, niềm thương nhớ, sầu khổ trước sự ra đi của Matthew con trai yêu dấu của tôi.

Qua sự đau khổ mất mát, thương tổn vì mất đi Matthew, tôi đã có được một tương giao gần gũi hơn với Chúa vì tôi đã học được cách tin cậy nơi Ngài trong những vực sâu tăm tối nhất của đời sống. Tôi càng mong ước và khao khát nhiều hơn về Thiên Đàng.

Căn bệnh ung thư đã giúp tôi có được khả năng đồng cảm với những người đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo.  Tôi đã từng đối mặt với tử thần và tôi không còn sợ hãi nữa.  Tôi ý thức rõ hơn và trân trọng cuộc sống ngắn ngủi trên đất này. Hơn bao giờ hết tôi cam kết sống những ngày mà Chúa còn ban cho trên đất, với mục đích sống.

Trong nỗi đau đớn và suy sụp khi mất Matthew, tôi đã đồng hành thân mật hơn với Chúa Giê-xu vì tôi đã học được cách tin cậy nơi Ngài trong nơi tăm tối nhất tôi từng đến.  Tôi ngày càng mong sớm được về thiên đàng. 

Sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu Christ là niềm hy vọng thiết tha nhất của tôi. Tôi trông mong, khát khao, chờ đợi ngày ở thiên đàng, ngày mà những thân thể đau yếu, những tấm lòng đau khổ tan vỡ được chữa lành, được phục hồi.

Qua sự mất mát đau khổ của tôi Chúa giúp tôi có thể thông cảm và chia sẻ, an ủi những người cùng cảnh ngộ. Điều này chính là vàng mà Chúa đã tôi luyện nên. Chúa cũng sẽ làm điều này cho bạn nếu bạn để Chúa sử dụng những đau đớn mất mát thương tổn của mình đề làm vinh hiển danh Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

1.      Hãy nghĩ đến một nỗi đau trong cuộc đời bạn.  Loại “vàng” nào Chúa đã luyện nên từ kinh nghiệm đó?

2.      Chịu đựng đau khổ một cách tốt lành nghĩa là gì?

3.      Gióp 23:10 giúp bạn có được cái nhìn như thế nào về sự đau khổ?


 

YOUR SUFFERING CAN PRODUCE SOMETHING OF GREAT VALUE – 

BY KAY WARREN — 

“He knows the way that I take; when he has tested me, I will come forth as gold.” Job 23:10 (NIV)

When I was going through treatment for breast cancer many years ago, I kept thinking about Job 23:10, which says, “He knows the way that I take; when he has tested me, I will come forth as gold” (NIV). I didn’t take that verse as a guarantee of physical healing. God didn’t owe me that. If God healed me, that was wonderful, but I didn’t see that healing was guaranteed in the verse.

What I did see was potential for producing what I would call “gold” in my life. If I would go through the trial in a way that honored God, then something of beauty could be produced. And I longed for the suffering I was going through to give birth to something lovely, something of lasting value, something as rich as gold. “These trials are only to test your faith, to see whether or not it is strong and pure. It is being tested as fire tests gold and purifies it—and your faith is far more precious to God than mere gold” (1 Peter 1:7 TLB).

If your faith remains strong after being tested by fiery trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Gold was produced in the fire of cancer in my life, and it continues to be produced in the fire of the suffering and grief of loss that engulfs me in the death of my son, Matthew. Through breast cancer, I gained a new ability to relate to people who suffer life-threatening illnesses. I stared death in the face, and I wasn’t as afraid anymore. I gained a new appreciation for the brevity of life and was more committed than ever to living each day God gives me with passion and purpose.

In the grief and devastation of losing Matthew, I have gained a more intimate walk with Jesus as I have learned how to trust him in the darkest place I have ever been. I have an increased longing for heaven. The Resurrection of Jesus Christ is my dearest hope. I long for the restoration of broken bodies and broken minds that will take place in heaven. And in my suffering, I have learned how to comfort people in their suffering with the comfort God gives me. This is the gold that God has produced in my life. He can do the same in your life when you allow him to use your pain for his glory.

Talk It Over

1.       Think of a time of suffering in your life. What “gold” has God produce in you from that experience?

2.       What does it mean to suffer well?

3.       How does Job 23:10 challenge your perspective on suffering