0138“Ta sẽ ban cho ngươi các kho báu bí ẩn, của cải chứa trong những nơi kín đáo, để ngươi biết rằng chính Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã gọi đích danh ngươi.” (Ê-sai 45:3 BHĐ)

Trong Ê-sai 45, Đức Chúa Trời đã hứa giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ của Ba-by-lôn và Ngài dùng vua Si-ru, một hoàng đế của Ba Tư để giải cứu cho dân tộc ngỗ nghịch của Ngài.  Chúa phán với Si-ru: “Ta sẽ ban cho ngươi các kho báu bí ẩn, của cải chứa trong những nơi kín đáo, để ngươi biết rằng chính Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã gọi đích danh ngươi.” (Ê-sai 45:3 BHĐ)

Trong công cuộc chinh phục của mình, vua Si-ru đã tìm được những kho báu mà người Do Thái đã chôn giấu đang khi họ bị lưu đày.  Cũng như Vua Si-ru, người đã tìm được kho báu kín giấu trong chỗ tối tăm, bạn cũng có thể tìm thấy kho báu, thấy được niềm hy vọng trong những chỗ tối tăm mà mình không ngờ đến. Tìm thấy được của báu tại nơi có sự đau đớn, khổ sở nơi mà bạn không hề muốn có mặt.  Chúa ban cho bạn những kho báu này vì hai lý do.

Thứ nhất, Ngài làm điều này để bạn biết được rằng Ngài có quyền năng để can thiệp trong những nơi tăm tối của bạn.  Qua câu Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời biểu lộ cho chúng ta biết rằng Ngài là Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.  Chúa đã phán rất nhiều lần trong Kinh Thánh rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Nâng Đỡ, Người Chủ, Người Cai Trị và là Đấng Giải Cứu. 

Ngài là Đấng Tối Cao siêu việt, vượt trên cả thời gian, không gian và vật chất, và sự hiện hữu của Ngài không phụ thuộc vào bất cứ điều gì khác cả.  Đường lối của Ngài cao hơn đường lối của bạn và suy nghĩ của Ngài cao hơn suy nghĩ của bạn. Chúa chúng con thật vĩ đại, có quyền năng vô hạn; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.” (Thi 147:5 BHĐ)

Đức Chúa Trời vĩ đại và quyền năng và Ngài có thể can thiệp vào nơi tăm tối của bạn qua những cách mà chỉ một Đức Chúa Trời siêu việt mới có thể làm được.  Bạn chắc hẳn có thể thuật lại nhiều câu chuyện về sự can thiệp cách diệu kỳ của Chúa trong vấn đề tài chính, sức khỏe, gia đình hoặc sự nghiệp của bạn, ngay khi bạn cho rằng không có chút hy vọng nào cả.  Ngài đã bày tỏ chính mình ra khi bước vào nơi tăm tối của cuộc đời bạn và thay đổi mọi thứ.

Chúng ta cầu xin phép lạ mỗi ngày bởi vì chúng ta biết Ngài chính là Đức Chúa Trời.  Đôi khi Chúa hành động theo như chúng ta cầu xin nhưng cũng có những lúc Ngài lại làm khác đi.  Có thể Chúa đã không can thiệp vào bóng tối vây quanh bạn hoặc gia đình bạn theo như cách bạn muốn, nhưng điều này có ảnh hưởng gì sao?

Câu Kinh Thánh này bày tỏ rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn ở bên khi bạn đang phải sống trong nơi tăm tối.  Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng.  Ngài cao lớn vĩ đại, nhưng cũng rất gần gũi, thân tình. Đức Chúa Trời quan tâm đến bạn một cách cá nhân, cách riêng tư.  Ngài là Đấng giúp đỡ, Đấng chữa lành, Đấng Cứu Thế, là người bạn, và là người yêu thương linh hồn đang bị tổn thương của bạn. 

Đức Chúa Trời thân mật riêng tư này sẽ kề cận bên bạn trong những bóng tối của cuộc đời bạn bởi vì chính Ngài đã hứa như thế.

Câu hỏi suy ngẫm và thảo luận

1.      Chia sẻ lại một kinh nghiệm mà Đức Chúa Trời đã can thiệp vào một tình huống trong đời sống mà bạn tưởng như là vô vọng?

2.      Bạn có thường xuyên cầu xin Chúa ban cho một phép lạ vì điều bạn biết về bản tánh của Ngài không?  Tại sao?

3.      Đức Chúa Trời đã làm thế nào để cho bạn biết rằng Ngài đang ở gần đang khi bạn đang trải qua thời kỳ tăm tối trong cuộc đời?


 

Treasures in the Darkness -

BY KAY WARREN — 

“I will give you the treasures of darkness, riches hidden in secret places, so that you may know that I am the LORD, the God of Israel, who summons you by name.” Isaiah 45:3 (NIV)

In Isaiah 45, God promised the Israelites release from bondage to Babylon and deliverance for his wayward people through a Persian king named Cyrus. He says to Cyrus, “I will give you the treasures of darkness, riches hidden in secret places, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name” (Isaiah 45:3 NIV).

During his conquest, Cyrus literally found treasures that the Jews had buried as they were taken into captivity. Like King Cyrus, who found treasures hidden in the darkness, you, too, can find treasures—hope in the unexpected places of darkness, those painful places of suffering where you would very much like not to be. God gives you these treasures for two reasons.

First, he does it so you would know that he has the power to intervene in your darkness. In this verse, God reveals himself as the Lord, the God of Israel. Over and over in Scripture, he says that he is the Creator, the Sustainer, the Master, the Ruler, and the Deliverer. He is transcendent, which means he’s above time, space, and matter, and his existence is not dependent on anything outside of himself. His ways are higher than your ways and his thoughts higher than your thoughts. “Great is our Lord and mighty in power; his understanding has no limit” (Psalm 147:5 NIV).

God is huge and powerful, and he can intervene in your darkness in ways only a transcendent God can do. You can probably tell amazing stories of the ways God has intervened in your finances, your health, your family, or your career, just when you thought there was no hope of restoration or salvation. He revealed himself as he moved into your darkness and changed everything.

We ask for miracles every single day because we know he is God and we are not. Sometimes God intervenes in ways that we have begged for. Other times, he does not. He may not have intervened in the darkness that has surrounded you or your family in the ways that you desired. So, what then?

This verse reveals that God will be close to you in your darkness. He is the Almighty God. He’s huge, but he is also imminent, which means he is intimate. He is personal. He is your helper, your healer, your Savior, your friend, the lover of your wounded soul. This personal and intimate God will be close to you in your darkness because he promised he would be. He’s as close as your next breath.

Talk It Over

1.       When in your life has God intervened in a seemingly hopeless situation?

2.       Do you regularly ask God for a miracle because of what you know about his character? Why or why not?

3.       How does God show you that he is near when you are walking through a dark time in your life?