0540“Lòng dạ sáng suốt tìm kiếm tri thức, Nhưng miệng kẻ ngu dại ăn điều ngu xuẩn.” (Châm 15:14 BDM 2002*).

Nếu bạn muốn trở nên khôn ngoan, điều đầu tiên bạn cần phải làm là nuôi mình bằng Lời Chúa mỗi ngày.

Châm 2:6 nói rằng, “Vì CHÚA ban cho sự khôn ngoan; Sự hiểu biết và sáng suốt đến từ miệng Ngài” (BDM 2002).

Bạn không nhận được sự khôn ngoan qua truyền hình. Bạn không có được điều đó từ Internet. Bạn không có được sự khôn ngoan qua các tạp chí. Sự khôn ngoan đến từ Chúa.

Kinh Thánh nói rằng, “Lòng dạ sáng suốt tìm kiếm tri thức, Nhưng miệng kẻ ngu dại ăn điều ngu xuẩn” (Châm 15:14 BDM 2002). Bạn có thể nuôi mình bằng lẽ thật hoặc bằng những rác rưởi. Bạn lấp đầy vào tâm trí của mình với bất cứ điều gì, thì điều đó sẽ đi ra — rác vào, rác ra. Vì vậy, nếu bạn muốn trở nên khôn ngoan, hãy nuôi mình bằng lẽ thật mỗi ngày.

Có ba thứ bạn có thể nuôi dưỡng tâm trí của mình: thuốc độc, đồ ăn vặt, hay thức ăn lành mạnh.

Thuốc độc, đơn giản là những thứ đầu độc hệ thống của bạn. Nó có hại cho bạn. Nó hạ gục bạn. Hình ảnh sách báo khiêu dâm là chất độc. Một số người nói rằng, “Tôi có thể xem những thứ đó. Nó không còn làm cho tôi khó chịu nữa.” Đó mới chính là vấn đề! Khi bạn có thể xem và đọc những thứ báng bổ, xúc phạm, xấu xa, kinh tởm, lăng mạ và điều đó không còn làm cho bạn khó chịu nữa thì bạn thật đang có vấn đề. Bạn đã trở nên một kẻ khờ dại.

Người khôn ngoan bảo vệ tâm trí của họ. Họ không cho phép bất cứ thứ gì cũng được phép vào trong tâm trí mình. Họ ngăn giữ chất độc ở ngoài.

Đồ ăn vặt thì không tốt cũng không xấu. Nó chỉ không có giá trị dinh dưỡng. Hầu hết những thứ bạn xem trên TV không phải là xấu xa. Đó chỉ là đồ ăn vặt. Đó là điều tôi gọi là “thức ăn độn.” Nhưng vấn đề với thức ăn độn này là khi bạn chứa đầy những thức ăn độn thì bạn không còn đói khát cho lẽ thật nữa. Nếu bạn xem TV bốn tiếng đồng hồ, tâm trí của bạn sẽ đầy những calori trống rỗng, không giúp được gì cho thân thể hay tâm trí bạn.

Thức ăn lành mạnh là thức ăn bổ dưỡng. Nó giúp cho bạn tăng trưởng và duy trì sức khỏe. Lẽ thật là thức ăn lành mạnh cho tâm trí bạn, vì vậy người khôn ngoan nuôi mình bằng lẽ thật. Nó giúp cho bạn được khôn ngoan hơn — trong các mối quan hệ, trong thì giờ, tiền bạc, công việc làm ăn, trong việc nuôi dạy con cái, trong hôn nhân, và trong tất cả mọi lãnh vực khác của cuộc đời bạn.

Để nuôi dưỡng tâm trí của bạn bằng lẽ thật, nơi đầu tiên bạn cần đến là Lời Chúa. Bạn càng phát triển thói quen dành thì giờ mỗi ngày để đọc và học Kinh Thánh, bạn sẽ càng trở nên khôn ngoan hơn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những thứ đồ ăn vặt nào bạn đang cho phép lấp đầy tâm trí của mình?

2.    Bạn thấy được sự khác biệt nào trong một ngày của mình khi bạn dành quá nhiều thì giờ để xem TV và Internet hơn là Lời Chúa?

3.    Bạn có thể thực hiện bước cụ thể nào ngay hôm nay để giúp bạn đặt ưu tiên thì giờ tĩnh nguyện để có thể nuôi dưỡng tâm trí của mình với lẽ thật?

 

Chú Thích

BDM 2002*: Bản Dịch Mới năm 2002

 

 

 

 


FEED YOUR MIND WITH TRUTH

By Rick Warren —

“A wise person is hungry for knowledge, while the fool feeds on trash” (Proverbs 15:14 NLT).

If you want to become wise, the first thing you have to do is feed yourself with God’s Word every day.

Proverbs 2:6 says, “It is the Lord who gives wisdom; from him come knowledge and understanding” (TEV).

You don’t get wisdom from television. You don’t get it from the Internet. You don’t get it from magazines. Wisdom comes from God.

The Bible says, “A wise person is hungry for knowledge, while the fool feeds on trash” (Proverbs 15:14 NLT). You can either feed on truth or feed on trash. Whatever you fill your mind with is what’s going to come out—garbage in, garbage out. So, if you want to be wise, feed on truth every day.

There are three kinds of things you can feed your mind with: poison, junk food, or health food.

Poison, simply, is stuff that poisons your system. It’s bad for you. It takes you down. Pornography is poison. Some people say, “I can watch that stuff. It doesn’t bother me anymore.” That’s the problem! When you can watch and read things that are profane, blasphemous, evil, vile, and abusive and it doesn’t bother you, you have a problem. You have become a fool.

Wise people protect their mind. They don’t allow just anything into their mind. They keep the poison out.

Junk food is neither good nor bad. It just has no nutritional value to it. Most of the stuff you see on tv is not evil. It’s just junk food. It’s what I call “stuffing.” But the problem with stuffing is that when you stuff yourself with stuffing, you have no hunger for truth. If you watch TV for four hours, your mind is full of empty calories that don’t help your body or your mind.

Health food is nutritional food. It helps you grow and maintain your health. Truth is the health food for your mind, so the wise person feeds on truth. It makes you wiser—in your relationships, your time, your money, your business, your parenting, your marriage, and every other area of your life.

To feed your mind with truth, the first place you need to go is to God’s Word. The more you develop the habit of spending time each day reading and studying the Bible, the wiser you’ll become.

Talk It Over

  • What kinds of junk food do you allow to fill your mind?
  • What difference do you see in your day when you spend too much time watching TV and on the Internet than you do in God’s Word?
  • What practical step can you take today to help you make your quiet time a priority so you can feed your mind with truth?