0541“Ai giao tiếp với người khôn sẽ trở nên khôn ngoan, Nhưng kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại” (Châm 13:20 TTHĐ).

Nếu bạn muốn trở nên khôn ngoan, hãy mời những người khôn ngoan vào trong đời sống mình.

Bạn không cần phải có nhiều bạn bè. Bạn không cần có được nhiều người yêu thích. Bạn chỉ cần có được một vài người bạn tốt, người giúp bạn được tăng trưởng, lớn lên chứ không khiến bạn bị ngã xuống — những người bạn khôn ngoan chứ không phải dại dột.

Nếu bạn gần gũi với những kẻ dại thì bạn sẽ trở thành người dại như những người đó. Nhưng nếu bạn dành thì giờ ra với những người khôn ngoan, bạn sẽ trở nên khôn ngoan hơn.  Điều này cũng như một câu nói xưa: “Nếu bạn muốn bay với những con chim đại bàng, bạn không thể chạy với những con gà tây được”.

Con người được lớn lên tốt nhất ở trong cộng đồng. Bạn không thể tự mình lớn lên để đạt đến sự trưởng thành thuộc linh được.

Bạn có thể trở thành một người tu hành sống trên một đỉnh núi và dành cả cuộc đời mình trong tĩnh lặng và đọc sách. Bạn sẽ tăng trưởng thêm về kiến thức, nhưng bạn sẽ không lớn lên trong sự khôn ngoan.

Tại sao vậy? Bởi vì khôn ngoan đều là về tình yêu. Sự khôn ngoan thấy được chính yếu trong các mối quan hệ. Đó là lý do tại sao nhiều người dù có bằng cấp về học vấn nhưng cuộc hôn nhân của họ lại bị đổ vỡ. Họ có học thức, nhưng họ không có sự khôn ngoan.

Kinh Thánh dạy trong Châm Ngôn 13:20 rằng, “Ai giao tiếp với người khôn sẽ trở nên khôn ngoan, Nhưng kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại” (TTHĐ).

Nếu tôi đứng bên cạnh lề của một bục sân khấu, và tôi cố gắng kéo bạn lên trong khi bạn đang cố lôi tôi xuống, điều nào sẽ dễ dàng hơn? Luôn dễ dàng hơn cho một người nào đó lôi bạn xuống hơn là kéo bạn lên. Những người lôi bạn xuống không phải là bạn bè thật của bạn. Những người bạn thật sẽ kéo bạn lên. Họ sẽ khích lệ bạn đeo đuổi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bằng cách chia sẻ với bạn sự khôn ngoan họ nhận được.

Trong cuộc sống bạn có ai thường xuyên chia sẻ sự khôn ngoan họ ra cho bạn không? Bạn cần những điều khích lệ như vậy trong đời sống mình nếu bạn muốn trở nên người khôn ngoan.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Ai là những người gần gũi nhất với bạn? Họ đang khích lệ bạn trong sự tăng trưởng thuộc linh và khôn ngoan như thế nào? Họ đang làm cho bạn xao lãng trong việc học sống cách khôn ngoan như thế nào?

2.    Bạn muốn xây dựng mối quan hệ sâu đậm hơn với người khôn ngoan nào? Hoặc, nếu bạn là một Cơ-đốc-nhân đã trưởng thành, bạn muốn đầu tư thì giờ mình vào một tín hữu trẻ tuổi nào?

3.    Đối với bạn, việc có nhiều bạn bè hay việc ít bạn nhưng có được mối quan hệ sâu đậm quan trọng hơn? Vì sao bạn lại nghĩ như thế?

 

 

 


TO BECOME WISE, SPEND TIME WITH WISE PEOPLE

By Rick Warren —

“Spend time with the wise and you will become wise, but the friends of fools will suffer” (Proverbs 13:20 NCV).

If you want to be wise, invite wise people into your life.

You don’t need a lot of friends. You don’t need to be popular. You just need a few good friends who build you up, not tear you down—who are wise, not fools.

If you hang around with fools, that’s what you become. But if you spend time with wise people, you’ll grow wiser. It’s like the old saying: “If you want to soar with the eagles, you can’t run with the turkeys.”

People grow best in community. You can’t grow to spiritual maturity by yourself.

You could become a monk and move to the top of a mountain and spend your life in silence and reading books. You would grow in knowledge, but you wouldn’t grow in wisdom.

Why? Because wisdom is all about love. Wisdom shows up primarily in relationships. That’s why a lot of people have academic degrees, but their marriages are falling apart. They’re educated, but they’re not wise.

The Bible says in Proverbs 13:20, “Spend time with the wise and you will become wise, but the friends of fools will suffer” (NCV).

If I stand on the edge of a stage, and I’m trying to pull you up while you’re trying to pull me down, which is easier to do? It’s always easier for somebody to pull you down than pull you up. People who pull you down are not your true friends. Real friends pull you up. They encourage you in your pursuit of godly wisdom by offering their own.

Do you have anybody in your life who is sharing their wisdom on a regular basis? You need that kind of encouragement in your life if you want to be a wise person.

Talk It Over

  • Who are the people closest to you? How are they encouraging you in spiritual growth and wisdom? How are they distracting you from learning to live wisely?
  • What wise person would you like to cultivate a deeper relationship with? Or, if you’re an older, more mature Christian, what younger believer would you like to invest time with?
  • Is it more important to you to have a lot of friends or a few deep relationships? Why do you think this is so?