“Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.” Ma-thi-ơ 11:29

Bất kể hôm nay bạn đang đọc được điều này ở nơi nào trên thế giới, có khả năng rất cao là bạn hiện đang sống trong một nền văn hóa đầy căng thẳng. Đây không phải là điều gì mới lạ. Ai ai cũng phải luôn đối phó với căng thẳng.

Trong sách Gióp, nhân vật chính đã phải trải qua hết tình trạng căng thẳng này sang tình trạng căng thẳng khác. Cuối cùng Gióp đã nói lên rằng: “Ôi, nếu nỗi đau buồn của tôi được đem lên bàn cân, mọi tai họa xảy đến cho tôi đặt chung trên dĩa cân, bấy giờ chúng sẽ nặng hơn cát biển! Do đó tôi không kiềm chế được lời tôi” (Gióp 6:2-3).

Có bao giờ bạn cảm thấy mình giống như Gióp, dường như là bạn đang gánh tất cả cát biển trên vai không? Và bạn chỉ muốn nói thẳng ra hết mà không cần phải cân nhắc không?

Chỉ có một nơi duy nhất để giúp bạn giải tỏa mối căng thẳng đó là Chúa Jêsus. Chúa nói với những ai theo Ngài, “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” Ma-thi-ơ 11:29.

Bạn có thể học được gì từ Chúa Jêsus Christ để giảm bớt đi căng thẳng trong đời sống của mình? Sự nhẹ nhàng, nhu mì và khiêm nhường.

Nhưng bạn có thể nói rằng, “Khoan đã! Tại sao Chúa Jêsus không nói rằng: 'Ta sẽ dạy ngươi tính bền bỉ và sức chịu đựng’, hay 'Ta sẽ dạy ngươi sự tự tin và can đảm’? Điều đó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.”

Nhưng Chúa Jêsus biết rằng những điều như lòng can đảm và sự bền bỉ cuối cùng cũng không phải là điều bạn cần để giảm bớt đi căng thẳng. Bạn cần sự nhẹ nhàng, nhu mì và khiêm tốn — và Chúa muốn bạn học những điều đó từ nơi Ngài.

Tại sao phải nhu mì và khiêm nhường? Có thể bạn không nhận ra, nhưng hai nguyên nhân lớn nhất gây ra căng thẳng trong đời sống bạn là sự hung hăng và lòng kiêu ngạo — và sự nhu mì và lòng khiêm nhường là liều thuốc giải cho hai điều đó.

Sự hung hăng xảy ra khi bạn làm mọi việc cách vội vàng. Bạn không thể chờ đợi. Bạn không cân nhắc. Bạn không trì hoãn. Bạn không nghĩ thông suốt. Bạn không tin cậy nơi sự hướng dẫn và dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Bạn nhảy vào ngay lập tức. Kết quả là bạn đã cam kết quá sức và bạn làm cho đời sống mình chất đầy những điều không cần thiết.

Sự kiêu ngạo là ý nghĩ cho rằng bạn biết điều gì là tốt nhất cho mình, vì vậy bạn cố gắng kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống. Bạn cho rằng bạn có thể giải quyết mọi việc tốt hơn Chúa. Nhưng thái độ đó sẽ tạo ra rất nhiều căng thẳng trong đời sống bạn.

Sự thật ở đây là, khi bạn cố gắng làm tất cả, có tất cả và trải nghiệm tất cả, sẽ đưa đến kết quả là sự hung hăng và kiêu ngạo. Và đối lập của chúng — liều thuốc giải cho chúng — là sự nhu mì và khiêm nhường.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1. Bạn đang gặp căng thẳng trong lãnh vực nào của cuộc sống? Bạn cũng đang trải qua sự hung hăng và kiêu ngạo trong những lĩnh vực đó như thế nào?

2. Hôm nay, bạn có thể thực hành sự nhu mì và khiêm nhường như thế nào với những người và với những hoạt động mà bạn đã cam kết thực hiện?

3. Việc học hỏi nơi Chúa Jêsus là như thế nào?

 

 

 


How Do Gentleness and Humility Reduce Stress?

BY RICK WARREN —

 

“Learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.” Matthew 11:29 (NIV)

No matter what part of the world you’re reading this from today, it’s likely you’re living in a culture that’s stressed out. This is not anything new. People have always dealt with stress.

In the book of Job, the main character experienced one source of stress after another. Eventually Job said, “If my misery could be weighed, if you could pile the whole bitter load on the scales, it would be heavier than all the sand of the sea! Is it any wonder that I’m howling like a caged cat?” (Job 6:2-3 The Message).

Have you ever felt like Job, as if you were carrying all the sand of the sea on your shoulders? Have you wanted to just howl like a cat trapped in a cage?

There’s only one place to go for relief from stress like that: Jesus. He tells his followers, “Learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls” (Matthew 11:29 NIV).

What can you learn from Jesus Christ that will lower the stress in your life? Gentleness and humility.

But you may be saying, “Wait a minute! Why didn’t Jesus say, 'I’ll teach you endurance and stamina,’ or 'I’ll teach you confidence and courage’? That would make more sense.”

But Jesus knows things like courage and endurance ultimately aren’t what you need to lower your stress. You need gentleness and humility—and he wants you to learn them from him.

Why gentleness and humility? You probably don’t realize it, but the two biggest causes of stress in your life are aggression and arrogance—and gentleness and humility are the antidotes to those two things.

Aggression happens when you do things too quickly. You don’t wait. You don’t ponder. You don’t delay. You don’t think it through. You don’t trust God’s guidance and direction. You just jump in with both feet. As a result, you get overcommitted, and you fill up your life with the wrong things.

Arrogance is the idea that you know what’s best for you, so you try to control everything in your life. You think you can handle things better than God can. But that that attitude creates a great deal of stress in your life.

The truth is, when you try to do it all, have it all, be it all, and experience it all, the results are aggression and arrogance. And their opposites—their antidotes—are gentleness and humility.

You’ve tried everything else to reduce your stress. Why don’t you try trusting God? Come to Jesus. Give up control, and let him teach you how to live with less stress and more gentleness and humility.

Talk It Over

  • In what areas of your life are you experiencing stress? How are you also experiencing aggression and arrogance in those areas?
  • How can you practice gentleness and humility today with the people and activities you have committed to?
  • What does it look like to learn from Jesus?