0215“'Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.’ Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời…” (Gia-cơ 4:6-7 BHĐ).

Do sự cách ly của Cô-vít 19, nhiều gia đình có cơ hội ở bên nhau nhiều hơn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ có nhiều khả năng để gây căng thẳng cho nhau hơn. Thành thật mà nói, ngay cả khi chúng ta yêu một người nào đó rất thắm thiết, việc ở gần nhau quá thường xuyên quá có thể dẫn đến xích mích.  Điều này thường xảy ra là do tính tự cao, kiêu căng, tự phụ.

Chẳng hạn, bạn có bao giờ tự phụ đến mức bạn không thể thỏa hiệp nhượng bộ về một điều gì đó, dầu bạn biết mình cần làm như vậy không? Bạn có bao giờ tranh cãi với người phối ngẫu hay với một người bạn tốt mà biết rằng mình sai nhưng nhất định không chịu thừa nhận không? Tất nhiên là có rồi.  Điều này đều xảy ra với tất cả chúng ta! Chúng ta đầy lòng kiêu căng, tự phụ và đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều có xung đột trong cuộc sống của mình.

“'Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.’ Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 4:6-7 BHĐ).

Đức Chúa Trời đối nghịch lại với lòng tự cao, với cái tôi, kiêu căng, và ích kỷ. Bất cứ khi nào sự kiêu ngạo xuất hiện trong đời sống của bạn thì bạn đang ở về phía đối nghịch lại với Chúa—và đương nhiên Chúa sẽ là người chiến thắng.

Chúa không nhìn đến sự kiêu ngạo và chỉ nói rằng, “Ô, đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi.” Ngài công khai tuyên chiến với những kẻ kiêu ngạo, với bản ngã, và với cái tôi.

Có thể bạn đã nhận thấy rằng, Chúa có một cách độc đáo trong việc sắp đặt những hoàn cảnh để làm hạ cái tôi của bạn xuống. Thật là một nguy hiểm lớn lao khi chúng ta ở vào bên đối nghịch với Chúa. Khi bạn đối kháng, xung đột với Đấng tạo ra vũ trụ, chắc chắn bạn sẽ người thua cuộc.

Nếu kiêu ngạo, tự phụ gây ra cãi vã, cạnh tranh là điều sai lầm thì làm ngược lại với hành động trên sẽ là điều đúng đắn. Sự khiêm nhường có thể chấm dứt những cuộc cãi vã. Phương thuốc để chữa trị cho những cuộc cãi vã là sự khiêm tốn. Mỗi khi bạn khiêm nhường, bạn sẽ sống hòa thuận hơn với vợ/chồng, con cái, bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em trong hội thánh, và hàng xóm láng giềng của mình.

Gia-cơ đoạn 4 nói rằng Đức Chúa Trời ban ân điển cho người khiêm nhường. Ân điển là sức mạnh để có thể thay đổi. Nếu bạn muốn chấm dứt những cuộc chiến trong đời sống của mình, bạn cần phải có ân điển. Và chỉ có một cách duy nhất để nhận được ân điển là sự khiêm nhường. Đức Chúa Trời chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.

Hãy hạ mình xuống, và dâng mình trọn vẹn lên cho Đức Chúa Trời.

Dâng mình trọn vẹn cho Chúa nghĩa là bạn giao phó hết mọi thứ cho Ngài trong đời sống, kể cả sự kiêu ngạo của mình. Hãy hạ mình xuống để bạn có thể kinh nghiệm được sự tự do, không còn bị trói buộc bởi những sự cãi vã và xung đột.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Hãy nghĩ đến một sự xung đột bất đồng gần đây trong đời sống của bạn. Theo bạn nó sẽ khác đi như thế nào nếu bạn thể hiện sự khiêm nhường?

2.      Trong những cách thực tế, dâng hiến, phó thác mình cho Chúa trông giống như thế nào?

3.      Đức Chúa Trời chống lại kẻ kiêu ngạo và ban ân điển cho người khiêm nhường. Điều đó cho bạn biết điều gì về đặc tính của Chúa?


 

 

Stop Quarrels With Humility And Grace

By Rick Warren — 

“'God is against the proud, but he gives his grace to the humble.’ So give yourselves completely to God” (James 4:6-7 NCV).

Because of the COVID-19 quarantine, many families have the opportunity to spend more time together. But that also means there is an increased chance they will get on each other’s nerves. Let’s be honest, even when we love someone dearly, constant, close proximity can lead to friction. And it’s often because of pride.

For instance, have you ever been so prideful that you could not compromise on something, even though you knew you should? Have you ever been in an argument with your spouse or a good friend where you knew you were wrong but just couldn’t admit it? Of course you have. We all have! We are full of pride, and that’s why we all have conflict in our lives.

“'God is against the proud, but he gives his grace to the humble.’ So give yourselves completely to God” (James 4:6-7 NCV).

God declares war on pride, ego, arrogance, and selfishness. Any time pride rears its head in your life, you’re on the opposite side of God—and your arms are too short to box with him.

God doesn’t look at pride and just say, “Oh, that’s a little petty.” He openly opposes people who are prideful. God declares war on ego.

You may have already noticed this, but God has a unique way of engineering circumstances that deflate your ego. It’s dangerous to be in opposition to God. When you’re on a collision course with the Creator of the universe, you are going to lose.

If pride causes quarrels, then that means the opposite is true, too. Humility can stop quarrels. The cure for quarrels is humility. Every time you’re humble, you will get along better with your wife, your kids, your friends, your employees, your fellow church members, and your neighbors.

James 4 says God gives grace to the humble. Grace is the power to change. If you want to stop the fighting in your life, then you need grace. And there’s only one way to get grace: Be humble. God resists the proud but gives grace to the humble.

Humble yourself, and then give yourself completely to God.

Giving yourself completely to God means you’ve surrendered everything to him, including your pride. Humble yourself so that you can experience freedom from quarreling and conflict.

Talk It Over

  • Think of a recent conflict in your life. How do you think it might have turned out differently if you had exhibited humility?
  • In practical ways, what does it look like to surrender yourself to God?
  • God opposes the proud and gives grace to the humble. What does that tell you about his character?