0217Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để Cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con (Mác 11:25 BHĐ).

Cần phải mất bao nhiêu sức lực để buông một vật xuống? Không cần phí sức chút nào cả. Bạn chỉ buông tay ra mà thôi! Điều đó hoàn toàn không cần phải cố gắng chút nào cả.

Chúa Giê-xu dạy, “Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để Cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con” (Mác 11:25 BHĐ).

Khi bạn bỏ qua, quên đi những thương tổn bạn không còn lãng phí sức lực của mình vào những sự căm giận, oán trách, hận thù hay phẩn uất nữa. Và rồi bạn có thể sử dụng năng lượng của mình vào các công tác quan trọng và hữu ích hơn.

Bạn phải dâng những nỗi đau khổ, thương tổn của mình lên cho Chúa. Hãy buông nó xuống và để Chúa gánh lấy cho bạn. Chúa đã tình nguyện làm việc đó rồi.

Bạn chỉ cần thưa với Chúa rằng, “Chúa ơi, nỗi đau khổ này quá nặng nề và con không thể nào gánh nỗi con không biết mình phải làm như thế nào.  Vì vậy, Chúa ơi, con xin dâng cho Chúa những tổn thương, đau đớn này. Con tha thứ cho người đã gây tổn thương cho con, và con xin Chúa giải quyết vấn đề này cho con. Con xin giao tất cả trong tay Chúa. Cảm ơn Chúa!”

Kinh Thánh cũng nói trong ITi-mô-thê 2:8 rằng, “Ta muốn những người đàn ông khắp mọi nơi đều đưa tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện, không giận dữ và cãi cọ” (BHĐ).

Khi bạn bị tổn thương hoặc bị đối xử cách bất công, thay vì than phiền với người khác, hãy trình dâng lên Chúa. Thay vì giận dữ, bực tức, oán hận và bực bội, hãy ca ngợi, cảm tạ Chúa vì sự hiện diện và sự chu cấp của Ngài trong đời sống bạn. Hãy ngừng đưa những nắm đấm giận dữ lên mà thay vào đó hãy giơ đôi tay thánh sạch lên Chúa trong sự cầu nguyện.

Đừng lãng phí cuộc đời của bạn thêm chút nào nữa để nuôi dưỡng sự giận dữ và oán hận những kẻ thù của bạn. Chỉ cần bạn buông bỏ nỗi đau của bạn xuống dưới chân Chúa Giê-xu, thì bạn sẽ kinh nghiệm được sự nhẹ nhàng và tự do mà bạn chưa từng bao giờ thấy trước đây.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Điều gì khiến bạn cứ khư khư giữ lấy sự tổn thương và tức giận thay vì giao phó cho Chúa?

2.      Khi bị tổn thương, ai là người đầu tiên bạn đến nói chuyện? Điều gì sẽ thay đổi nếu bạn đến với Chúa trước?

3.      Sự tự do đến từ việc trao phó những tổn thương của mình lên cho Chúa sẽ giúp bạn theo đuổi mục đích của mình như thế nào?

 


 

Lift Holy Hands Instead Of Shaking Fists

By Rick Warren —

“Whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him [drop the issue, let it go], so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions and wrongdoings” (Mark 11:25 AMP).

How much energy does it take to drop something? Nothing. You just let it go! It doesn’t take any energy at all.

Jesus says, “Whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him [drop the issue, let it go], so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions and wrongdoings” (Mark 11:25 AMP).

When you let your hurt go, all of that energy you’ve wasted on hating, resenting, carrying a grudge, and nursing your resentment will be released. Then you can use your energy on more important and constructive projects.

You’ve got to give your hurt to God. Drop it and let him carry it for you. God has already volunteered to handle it.

You just say to God, “This hurt is too heavy for me to carry, and I don’t know the right thing to do about it. I’ll probably make a mess of it! So, God, I’m giving you this hurt. I forgive that person who hurt me, and I would like for you to handle it from here. It’s out of my hands now and in yours. Thank you!”

The Bible also says in 1 Timothy 2:8, “I want men to pray with holy hands lifted up to God, free from anger and controversy” (NLT).

When you’re hurt or treated unfairly, instead of complaining to others, communicate with God. Instead of being angry and resentful, worship God for his presence and provision in your life. Stop shaking angry fists and instead raise holy hands to God in prayer.

Don’t waste any more of your life harboring anger and resentment toward your enemies. Just drop your hurt at the feet of Jesus, and you’ll experience relief and freedom like you’ve never known before.

Talk It Over

  • What makes you want to hold on to your hurt and anger instead of releasing it to God?
  • When you’re hurt, who is the first person you talk to about it? What do you think would change if you talked with God first about your hurt?
  • How does the freedom that comes from surrendering your hurt to God help you pursue your purpose?