0260“Thưa anh em…chúng tôi thật lòng nói với anh em lòng chúng tôi rộng mở” (IICôr 6:11 BHĐ).

Phao-lô, người đã viết khoảng một nửa Kinh Thánh Tân Ước, là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất đã từng sống. Ông cũng là một tấm gương tuyệt vời về việc không che giấu những điều dễ làm cho mình bị thương tổn.

Một trong những bức thư của ông, Phao-lô đã nói: “Thưa anh em… chúng tôi thật lòng nói với anh em lòng chúng tôi rộng mở” (IICôr 6:11 BHĐ). Có một “tấm lòng rộng mở” có nghĩa là để cho người khác thấy được những gì bên trong của mình, biểu lộ ra trong cách bạn nói chuyện, hành động, chia sẻ và cảm nhận.

Để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả như Phao-lô, bạn cần phải học cách cho người khác thấy được những điểm yếu, điểm dễ làm cho mình bị tổn thương. Dưới đây là những bước cụ thể mà bạn có thể thực hiện với tư cách là một người lãnh đạo để có thể bày tỏ điều dễ tổn thương gây cho mình và sống trung thực hơn.

  • Một người lãnh đạo thật sự là người thừa nhận những rắc rối, phiền toái, thất vọng của mình.

Khi Phao-lô ở một trong những thời điểm khó khăn nhất trong đời sống của mình, ông đã không đè nén, che giấu cảm xúc của mình. Thay vào đó, ông đã thẳng thắn kể lại hoàn cảnh khó khăn mà ông đang gặp phải, dùng những từ ngữ như “bị đè nén quá mức,” “quá sức chịu đựng,” và thậm chí là “đển nỗi không còn hi vọng sống.”

“Chúng tôi cảm thấy như bị lên án tử hình, nên không dám cậy mình, chỉ biết uỷ thác mọi việc trong tay Chúa” (IICôr 1:9 KTHĐ). Thành thật bày tỏ những cảm xúc của mình như “tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề,” “than thở dưới gánh nặng”, Phao-lô đã nhấn mạnh đến quyền năng của Chúa trong đời sống của mình.

  • Người lãnh đạo thật sự là người thừa nhận những lỗi lầm và thất bại của mình.

“Không phải chúng tôi có tài năng để nghĩ rằng mình có thể làm được gì, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời” (IICôr 3:5 BHĐ). Một người có thể nổi tiếng, nhưng nếu họ không muốn thừa nhận những lỗi lầm của mình, thì họ không phải là một người lãnh đạo chân chính.

Ai cũng mắc phải sai lầm. Ngay cả Phao-lô cũng có thể thừa nhận rằng ông là “người nặng tội nhất” (ITi 1:15c NIV-VPNS) Có lẽ bạn sẽ không bao giờ nghe được một chính trị gia nào nói lên câu nói đó cả. Nhưng một người lãnh đạo thật sự là người sẽ không giấu giếm những sai sót của mình.

  • Người lãnh đạo thật sự là người thừa nhận những nỗi sợ hãi và cảm xúc của mình.

Phao-lô viết cho những người Cô-rinh-tô rằng: “Chính tôi đã ở giữa anh em trong sự yếu đuối, với lắm sợ hãi và run rẩy… để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời” (ICôr 2:3-5 BHĐ). Đối với nhiều người thật khó để cho họ có thể chia sẻ cảm xúc của mình, đặc biệt là về những điều họ sợ hãi. Nếu bạn là người như thế, thì bạn cần phải vượt thắng được điều đó! Bạn không thể làm một người lãnh đạo chân thực và trưởng thành thuộc linh khi bạn không muốn tỏ ra cho người khác biết cảm xúc của mình.

Ngày nay rất khó để thấy được những người lãnh đạo sẵn sàng bày tỏ ra cách trung thực và thừa nhận những thất vọng, sai lầm cũng như cảm xúc của mình. Bạn có lựa chọn để trở thành một người lãnh đạo trải rộng tấm lòng, tâm tình của mình và trở nên người dễ bị người khác gây tổn thương không? Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ thấy mình lãnh đạo cách hiệu quả hơn nhờ lãnh đạo do quyền năng của Chúa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn không thể khắc phục những khuyết điểm nếu bạn không biết mình có khuyết điểm gì. Hãy thử lập một danh sách 5 khuyết điểm hàng đầu trong cuộc sống của bạn?

2.      Hãy nghĩ đến một người mà bạn nghĩ là một người lãnh đạo tuyệt vời. Họ đã thành thực những khuyết điểm của họ như thế nào?

3.      Tại sao việc một người ở vị trí lãnh đạo thừa nhận những khuyết điểm hay lỗi lầm của họ lại là điều khiến họ khác biệt với người khác?

 


 

 

 

Great Leaders Show Vulnerability

By Rick Warren — 

“We have spoken honestly with you, and our hearts are open to you” (2 Corinthians 6:11 (NLT).

Paul, who wrote about half of the New Testament, was one of the greatest leaders who ever lived. He is also a great example of vulnerability.

In one of his letters, Paul said, “We have spoken honestly with you, and our hearts are open to you” (2 Corinthians 6:11 NLT). Having an “open heart” means being vulnerable—in the way you talk, act, share, and feel.

To be an effective leader like Paul was, you need to learn to be vulnerable. Here are some practical steps you can take as a leader to become more vulnerable and authentic.

A true leader admits their frustrations.

When Paul was at one of his lowest moments, he didn’t bottle it up and buck up. Instead, he spoke up about the hard time he was having, using words like “crushed,” “overwhelmed,” and even “doomed.”

“We . . . saw how powerless we were to help ourselves; but that was good, for then we put everything into the hands of God” (2 Corinthians 1:9 TLB). In being honest about his frustration, Paul emphasized God’s power in his life.

A true leader admits their faults and failures.

“There is nothing in us that allows us to claim that we are capable of doing this work. The capacity we have comes from God” (2 Corinthians 3:5 GNT). Someone may be well-known, but if they can’t admit their faults, then they’re not really a leader.

Everybody makes mistakes. Even Paul could admit that he was “the worst of all sinners.” You’ll probably never hear a politician say that. But a great leader is transparent about their shortcomings.

A true leader admits their fears and feelings.

Paul writes to the Corinthians, “I came to you in weakness with great fear and trembling . . . so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power” (1 Corinthians 2:3-5 NIV). Many people have a hard time sharing their feelings, especially their fears. If that’s you, then you’ve got to move past it! You cannot be an authentic, spiritually mature leader when you’re not open about your feelings.

It’s hard to find leaders today who are willing to be authentic and admit their frustrations, faults, and feelings. But will you choose to be a leader who opens your heart and becomes more vulnerable? When you do, you’ll find yourself leading more effectively as you lead from God’s power.

Talk It Over

  • You can’t work on your weaknesses until you identify them. Try making a list of the top 5 weaknesses in your life?
  • Think of someone you consider a great leader. How have they been open about their weaknesses?
  • Why do you think it stands out so much today when someone in a leadership position admits their weaknesses or mistakes?