0350“Sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối” (Gia-cơ 3:17 TTHĐ).

Bạn có biết hai trong số những sai lầm lớn nhất mà người ta thường mắc phải trong các mối quan hệ của mình là gì không? Điều sai lầm thứ nhất là họ phản ứng lại với những gì một người khác nói mà không quan tâm đến cảm giác của người này. Điều thứ hai là họ cho rằng những cảm xúc của một người nào đó là không có căn cứ vì bản thân họ không cảm thấy được điều này.

Thuốc chữa cho cả hai điều này đều như nhau: Đó là chỉ cần quan tâm đến nhau.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng sai lầm này xem mình có thể làm điều gì.

Sai lầm thứ nhất: Phản ứng mà không tìm hiểu.

Thông thường người ta chú ý quá nhiều đến lời nói của một người mà không để ý đến những cảm xúc chứa đựng trong những lời nói đó. Khi một người nóng giận, họ thường nói những điều mà họ thật sự không có ý như vậy. Họ nói phóng đại quá mức và dùng những lời mà không có dụng ý. Thay vì chỉ dựa vào những lời nói, hãy nhìn vào những cảm xúc trong những câu nói đó. Người ta không phải lúc nào cũng nói những gì họ có dụng ý nói đến — nhưng họ luôn cảm xúc những gì họ cảm thấy.

Nếu bạn là người khôn ngoan trong các mối quan hệ, bạn sẽ quan tâm, chú ý đến những cảm xúc. Đừng chỉ tập trung vào những lời con cái, vợ chồng, hàng xóm hay người chủ của bạn nói — những lời mà có thể khiến bạn tức giận. Thay vào đó, hãy lưu tâm đến những cảm xúc mà người đó có thể đang có. Khi một người có thái độ cộc cằn, bất lịch sự, đối xử không tử tế là họ đang kêu lên cho thế giới biết “Tôi đang đau khổ!” Người bị tổn thương luôn có khuynh hướng gây tổn thương cho người khác. Và thật ra những người không đối xử tử tế với người khác là những người cần sự tử tế của bạn nhất.

Sai lầm thứ hai: Coi nhẹ, gạt bỏ bất kỳ cảm xúc nào mà bản thân bạn không cảm thấy được.

Khi bạn không có một cảm xúc mà người khác cảm thấy, bạn có thể coi thường, gạt bỏ những cảm xúc mà họ đang có. Xin cho tôi hỏi bạn điều này: Có thể nào một người cảm thấy lạnh mà người khác lại cảm thấy ấm dù lúc đó họ đang ở trong cùng một phòng không? Có thể chứ! Nếu vậy thì tại sao chúng ta tranh cãi với người khác về những gì họ đang cảm thấy?

Khi bạn gạt bỏ, coi nhẹ những cảm xúc của một người nào đó, bạn đánh giá thấp về người đó. Một người có thể nói với bạn, “Tôi thấy mình khờ dại, ngốc nghếch quá.” Đừng gạt bỏ điều đó mà nói rằng, “Bạn không có dại dột đâu.” Thay vào đó, hãy nói, “Tại sao bạn lại cảm thấy như vậy? Điều gì khiến bạn nói như thế?” Bạn cần không chỉ nghe vào lời nói nhưng cần phải biết được vấn đề thật sự ở đây là gì.

Những cảm xúc không đúng cũng không sai. Cảm xúc chỉ hiển hiện. Không một ai cần phải bảo vệ cảm xúc của mình. Họ chỉ cần bạn nói rằng, “Tôi đang nghe thấy những điều bạn muốn nói.”

Kinh Thánh dạy rằng, “Sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối” (Gia-cơ 3:17 BD NIV).

Với sự khôn ngoan từ thiên thượng, bạn có thể ngưng việc bỏ ngoài tai những cảm xúc của người khác. Bạn có thể cứ để cho người bạn của mình có cảm giác mệt mỏi mà không cần khuyên bảo người ấy hãy gạt bỏ đi cảm giác mệt mỏi đó. Bạn có thể để cho người phối ngẫu của mình bộc lộ cảm xúc buồn bã mà không cố gắng thuyết phục người bạn đời đừng có cảm giác buồn bã. Người khôn ngoan là người quan tâm chú ý đến cảm xúc của người khác.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Khi bạn bày tỏ sự tử tế với một người đang bị tổn thương, bạn thấy được kết quả của điều này như thế nào?

2.    Bạn cần thay đổi hay thực hiện những thói quen nào để có thể trở nên quan tâm đến những cảm xúc của người khác hơn chứ không chỉ dựa vào những lời nói của họ?

3.    Khi nói đến việc hiểu được những cảm xúc của người khác, việc lắng nghe quan trọng như thế nào?


 

 

 

 

WISE PEOPLE CONSIDER OTHER PEOPLE’S FEELINGS

By Rick Warren — 

“The wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere” (James 3:17 NIV).

Do you know two of the biggest mistakes people make in relationships? One, they react to what someone says without considering how that person feels. Two, they invalidate someone’s feelings because they don’t feel that way themselves.

The antidote for both of these is the same: Simply be considerate.

Let’s take a closer look at each of these mistakes and what you can do instead.

Mistake #1: Reacting without trying to understand.

People often pay too much attention to someone’s words and not enough attention to the emotions behind the words. When a person is angry, they often say things they don’t mean. They exaggerate and use words they didn’t intend to use. Instead of just listening to the words, look for the emotions behind the words. People don’t always say what they mean—but they always feel what they feel.

If you’re wise in relationships, you’ll be considerate of feelings. Don’t just focus on what your kid, spouse, neighbor, or boss says—words that may trigger your anger. Instead, be mindful of what those people may be feeling. When people are rude and unkind, they are screaming to the world, “I’m in pain!” Hurt people always hurt people. And it’s actually the unkind people who need your kindness the most.

Mistake #2: Invalidating any feelings that you don’t feel yourself.

When you don’t feel the same emotion someone else feels, you may dismiss their feelings altogether. Let me ask you this: Can one person be cold and another be warm while being in the same room at the same time? Yes. So why try to argue people out of what they feel?

When you dismiss someone’s feelings, you minimize the other person. Someone may say to you, “I feel stupid.” Don’t just dismiss it by saying, “You’re not stupid.” Instead, say, “Why do you feel that way? What makes you say that?” You need to look beyond the words and get to the real issue.

Feelings are neither right nor wrong. They’re just there. No one has to defend their feelings. They just need you to say, “I hear you.”

The Bible says, “The wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere” (James 3:17 NIV).

With heaven’s wisdom, you can stop ignoring and invalidating other people’s feelings. You can let your friend feel tired and not try to talk her out of it. You can let your spouse feel sad and not try to talk him out of it. Wise people are considerate of other people’s feelings.

Talk It Over

  • What effect do you see in people when you show kindness to them when they are hurting?
  • What habits do you need to change or adopt to become more considerate of other people’s feelings and not just their words?
  • How important is listening when it comes to understanding people’s feelings?