0349“Tránh được tranh cạnh là điều vinh dự, Chỉ điên cuồng mới sinh sự cãi nhau” (Châm 20:3 KTHĐ)

Người khôn ngoan là người đem đến sự hòa bình, chứ không phải là người gây rối. Người khôn ngoan không phải là người tìm kiếm tranh cãi. Và họ không có ý gây hấn, đối lập.

Thật ra, nếu bạn ở gần một người trong một thời gian, bạn sẽ biết được điều gì làm cho người đó khó chịu. Rồi có thể bạn sẽ ghi lại điều đó trong tâm trí của mình và dùng nó như một khí giới để sử dụng khi bạn và họ tranh cãi. Khi người nói một điều gì gây tổn thương, xúc phạm, hay xem thường bạn, bạn sẽ đem điều đó ra và dùng để đối trả lại họ. Bạn tấn công vào điểm nhạy cảm của người đó. Và lúc nào bạn cũng thành công!

Bạn biết Kinh Thánh gọi hành vi như thế này là gì không? Là dại dột! Những hành vi này không giúp bạn chút nào trong việc tìm kiếm một giải pháp hoặc giúp được gì cho mối quan hệ của bạn. Trên thực tế, nó còn làm tổn hại đến mối quan hệ của bạn. Đó không phải là điều khôn ngoan. Châm ngôn 20:3 nói: “Tránh được tranh cạnh là điều vinh dự, Chỉ điên cuồng mới sinh sự cãi nhau” (KTHĐ).

Tất cả chúng ta đều dùng những chiến thuật phản tác dụng trong các mối quan hệ của mình. Phương pháp này chỉ làm tổn thương, gây tổn hại và không giúp bạn có được những điều bạn muốn. Nhưng khi chúng ta không có được sự khôn ngoan, chúng ta sẽ sử dụng chúng.

Dưới đây là một số những chiến lược phản tác dụng đó:

1. So sánh: Đừng bao giờ có sự so sánh đối với vợ, chồng, con cái, chủ của bạn hay bất cứ một người nào khác — bởi vì mỗi người đều khác nhau. So sánh chỉ tạo nên phản kháng, gây giận dữ.

2. Lên án: Khi bạn bắt đầu gây cho cho người khác mặc cảm tội lỗi trong mối quan hệ với mình, bạn sẽ nhận lấy điều ngược lại với những gì bạn mong đợi. Lên án sẽ không đạt được kết quả nào và thật là dại dột khi làm một việc như thế.

3. Mâu thuẫn: William James, nhà tâm lý học nổi tiếng, đã nói: “Khôn ngoan là nghệ thuật biết được điều gì nên coi nhẹ, bỏ qua.” Có một số điều không đáng để ý đến; bạn có thể bỏ qua không chú ý đến.

Kinh Thánh nói trong Châm 14:29, “Người chậm nóng giận thì đầy sự thông sáng, Nhưng kẻ hay nóng tính tăng lên sự điên rồ” (TTHĐ). Có bao giờ bạn đã nói hay làm một điều gì vì đang tức giận không? Tất cả chúng ta đều từng làm điều này! Khi bạn tức giận lên, sự khôn ngoan của bạn sẽ biến mất. Bạn sẽ nói và làm những điều dại dột chỉ gây hại cho mình mà thôi.

Khi bạn tức giận, là lúc bạn đang ở trong một vùng đất đầy nguy hiểm. Bạn sắp làm tổn thương người khác — và chính mình — bằng sự tức giận của chính mình.

Một tin vui ở đây là bạn không cần phải để sự nóng giận của bạn thắng hơn bạn. Bạn có thể chọn làm một người đem đến sự hòa bình chứ không phải gây rối. Hãy làm theo lời khuyên khôn ngoan trong Châm Ngôn: Kiểm soát tính khí của mình và tránh xa các cuộc tranh cãi. Bạn và những người bạn đang có mối quan hệ sẽ rất vui về điều này.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những chiến thuật phản tác dụng nào bạn đã dùng đến trong các mối quan hệ? Chúng đã đem lại cho bạn những kết quả trái ngược như thế nào?

2.    Sự tức giận của bạn đã gây tổn thương cho bạn và những người chung quanh như thế nào?

3.    Khi nào bạn đã chọn tránh xa một cuộc tranh cãi hay kiểm soát tính khí của mình? Kết quả của việc này là gì?


 

 

 

 

HOW TO BE WISE IN RELATIONSHIPS

By Rick Warren — 

“Any fool can start arguments; the honorable thing is to stay out of them” (Proverbs 20:3 GNT).

Wise people are peacemakers, not troublemakers. Wise people don’t carry a chip on their shoulder. They’re not always looking for a fight. And they don’t intentionally antagonize other people.

The fact is, if you’re around someone for any length of time, you’ll figure out what irritates that person. Then you may file that information in the back of your mind as a tool to use when you get in an argument. When that person says something that hurts, offends, or slights you in any way, you pull out that information and use it against them. You push the hot button. And it works every time!

You know what the Bible calls this kind of behavior? Stupid! It doesn’t get you any closer to resolution or help your relationship. In fact, it hurts the relationship. It’s not wise.

Proverbs 20:3 says, “Any fool can start arguments; the honorable thing is to stay out of them” (GNT).

We all use counterproductive strategies in relationships. They’re hurtful, they’re harmful, and they don’t get you what you want. But when we lack wisdom, we use them anyway.

Here are just a few of these counterproductive strategies:

1. Comparing. Never compare your wife, your husband, your kids, your boss, or anyone else—because each person is unique. Comparing antagonizes anger.

2. Condemning. When you start laying on the guilt in a relationship, you get the opposite of what you expect. It doesn’t work, and it’s foolish.

3. Contradicting. William James, the famous psychologist, said, “Wisdom is the art of knowing what to overlook.” Some things just aren’t worth your attention; you simply need to overlook them.

The Bible says in Proverbs 14:29, “A wise man controls his temper. He knows that anger causes mistakes” (TLB). Have you ever said or done anything out of anger? We all have! When you get angry, your intelligence goes out the window. You say and do foolish things that are self-defeating.

Have you ever thought about the fact that there is only one letter difference between “anger” and “danger”? When you get angry, you are in dangerous territory. You are about to hurt others—and yourself—with your own anger.

The good news is that you don’t have to let your anger get the best of you. You can choose to be a peacemaker, not a troublemaker. Follow the wise advice of Proverbs: Control your temper and stay out of arguments. You—and the people you’re in relationship with—will be glad you did.

Talk It Over

  • What counterproductive strategies have you used in relationships? How have they backfired on you?
  • How has your own anger hurt you or the people around you?
  • When have you chosen to stay out of an argument or to control your temper? What was the result?