0274“Người tuyệt vọng cần bạn bè thương xót, ngay cả khi người mất đi lòng kính sợ Đấng Toàn Năng.” (Gióp 6:14 BDM 2002).

Bạn có biết cái khác nhau giữa một người bạn và một người quen biết không? Một người bạn thật sự sẽ đến cùng bạn khi bạn đang ở trong cơn hoạn nạn khó khăn. Khi mọi người khác rời đi khỏi, những người bạn thật sự sẽ bước vào cuộc đời của bạn.

Nếu bạn không chắc những người bạn thật sự của mình là ai, hãy đợi đến cơn khủng hoảng kế tiếp của bạn. Những người quen của bạn có thể biến đi mất khá nhanh. Nhưng những người bạn thật sẽ tiếp tục đến với bạn cho dù hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa.

Bạn có biết Kinh Thánh nói rằng, ngay cả những người quay lưng lại với Chúa, họ vẫn xứng đáng để có được những người bạn thật không? Gióp 6:14 nói, “Người tuyệt vọng cần bạn bè thương xót, ngay cả khi người mất đi lòng kính sợ Đấng Toàn Năng” (BDM 2002).

Điều đầu tiên mà mọi người cần đến khi đang trong lúc khó khăn hoạn nạn là có người khác cạnh bên. Bạn cần một nhóm tương trợ - những anh chị em trưởng thành trong Chúa, những người sẽ yêu thương, chăm sóc, an ủi, khích lệ, ủng hộ bạn, đáp ứng những nhu cầu của bạn, và cố vấn cho bạn. Nhưng người đó sẽ nhẹ nhàng hướng bạn trở lại với Chúa Jêsus trong lúc những khó khăn trong cuộc sống cám dỗ bạn từ bỏ đức tin của mình.

Đó là lý do tại sao tôi không ngừng nói về tầm quan trọng của việc có những người bạn thân trong Chúa mà bạn có thể dựa vào, trông cậy. Họ có thể là một người trong nhóm nhỏ của Hội thánh bạn hoặc là một vài người mà bạn thường xuyên học Kinh Thánh hay cầu nguyện với bạn.

Hãy xây dựng một mạng lưới an toàn trong cuộc sống của bạn để khi sóng gió ập đến, bạn có những người bạn thật sẽ ở cùng bạn. Khi những hoạn nạn, khó khăn xảy ra, đây là những người mà bạn sẽ tìm đến trước tiên.

Có thể bạn đang nghĩ rằng, “Khoan đã! Trong cơn khủng hoảng, không phải điều bạn cần làm trước tiên là cầu nguyện rồi mới tìm đến những người khác sao?” Vâng, nếu bạn có thể làm được như vậy thì đó là điều rất tốt. Nhưng trong thực tế khi gặp cơn khủng hoảng, bạn thường bị kích động, sửng sốt và căng thẳng đến mức không biết phải cầu nguyện điều gì. Đây là thời điểm mà người khác cầu nguyện cho mình.

Bạn cần những người bạn chân thật của mình nói rằng, “Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Chúng tôi sẽ tin tưởng thay bạn. Chúng tôi sẽ ở cạnh bạn. Bất kể điều gì sẽ xảy ra chăng nữa.”

Hãy chọn làm một người bạn thật sự cho những anh chị em trong Chúa đang gặp cơn khó khăn và hoạn nạn hôm nay. Và khi bạn trải qua những lúc khó khăn, bạn sẽ thấy được rằng chính những người đó sẽ là người nâng đỡ bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn có một nhóm bạn trong Chúa mà bạn có thể tin tưởng, nhờ cậy được không? Nếu không, hôm nay bạn có thể làm một điều gì để bắt đầu xây dựng một tình bạn như thế? Nếu bạn đã có những bạn bè như thế, hãy liên lạc và cảm ơn họ hôm nay vì họ đã là một người bạn thật sự.

2.      Những người bạn thật sự của bạn đã giúp hướng bạn trở lại với Chúa Jêsus khi cuộc sống cám dỗ bạn từ bỏ đức tin của mình như thế nào?

3.      Bạn có người bạn nào đang gặp phải khó khăn, hoạn nạn hôm nay không? Hãy cầu nguyện cho người đó ngay giây phút này.


 

 

REAL FRIENDS SHOW UP IN A CRISIS

By Rick Warren —

“A friend should treat a troubled person kindly, even if he abandons the fear of the Almighty.”

Job 6:14 (GW)

Do you know the difference between a friend and an acquaintance? A real friend shows up when you’re in a crisis. When everybody else walks out, real friends walk into your life.

If you’re not sure who your real friends are, wait until your next crisis. Your acquaintances may disappear pretty quickly. But your real friends will keep showing up no matter what.

Did you know the Bible says that, even when people turn their backs on God, they still deserve to have friends? Job 6:14 says, “A friend should treat a troubled person kindly, even if he abandons the fear of the Almighty” (GW).

The first thing everybody needs in a crisis is other people. You need a support group—mature Christian brothers and sisters who will love you, care for you, comfort you, encourage you, support you, meet your needs, and counsel you. That kind of person will gently steer you back to Jesus when life’s difficulties tempt you to abandon your faith.

That’s why I never stop talking about the importance of having close Christian friends you can count on. They might be a small group from your church or a few friends you study the Bible with or pray with regularly.

Build a safety network in your life so, when the rogue winds come, you have genuine friends who will be there for you. When a crisis happens, these are the first people you’ll turn to.

Maybe you’re thinking, “But wait a minute! Don’t you need to pray first in a crisis rather than turn to other people?” Well, yes, that’s great if you can. But the truth is that in a crisis you’re often in so much stress and shock that you don’t even know what to pray. It’s at that point that you need other people praying for you.

You need your real friends to say, “We’ll pray for you. We’ll believe for you. We’ll be there for you. No matter what.”

Choose to be a true friend to your Christian brothers and sisters in crisis today. And when you go through hard times, you’ll find yourself held up by those same people.

Talk It Over

  • Do you have a group of Christian friends you can count on? If not, what’s one thing you can do today to start developing that kind of friendship? If you do have that kind of friend, reach out to them today and thank them for being a true friend.
  • How have your real friends helped steer you back to Jesus when life tempted you to abandon your faith?
  • Do you have friend who’s in crisis today? Stop and pray for that person now.