“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.” Hê-bơ-rơ 12:1

Chữ quan trọng nhất cần ghi nhớ trong hành trình thuộc linh của bạn có thể là một chữ đáng lấy làm ngạc nhiên: “không”.

Hành trình đức tin của bạn là một chặng đường dài. Có rất nhiều người khởi đầu mạnh mẽ nhưng lại bỏ cuộc nửa đường. Chúa muốn bạn có một hành trình lâu dài.

Đời sống thuộc linh của bạn giống như một cuộc chạy đua ma-ra-tông đường dài – và bạn không thể chạy đường dài với một quả tạ trên tay. Thật ra, thường thường người ta bỏ cuộc trong hành trình đức tin của mình sớm vì họ đem theo mọi thứ làm cho mình kiệt sức.

Vì vậy, để chạy tốt cuộc đua thuộc linh của mình, bạn cần phải bỏ đi những thứ bề bộn, gây tắc nghẽn.

Hãy suy nghĩ về những hình ảnh này:

Ở giữa đại dương, một chiếc tàu du lịch có thể di chuyển khá nhanh. Nhưng nếu bạn để thêm một trăm thuyền cấp cứu vào đó, nó sẽ phải chạy chậm lại.

Gắn pin cho một bóng đèn sẽ dùng được rất lâu. Dùng nó cho 15 bóng đèn pin sẽ hết rất nhanh. Dùng cho 100 bóng đèn thì nó còn hết nhanh hơn nhiều.

Đó là điều sẽ xảy ra khi bạn cố làm quá nhiều việc. Bạn cần phải học cách trả lời “không” với một số điều tốt vì chúng ngăn trở khiến bạn không làm được điều tốt nhất.

Hê-bơ-rơ 12:1 chép rằng, “Hãy quăng hết những gánh nặng làm cho chúng ta bị trì trệ.”

Những gánh nặng này không phải là điều xấu xa hay tội lỗi. Chúng chỉ là điều không cần thiết. Gánh nặng trong đời sống của bạn có thể là một công việc, một mối quan hệ hoặc một sở thích. Đó là điều gây trì trệ cho bạn trong việc làm những gì Chúa muốn cho đời sống mình. Và nó không đáng để chúng ta bỏ công ra làm.

Hãy xem xét những gánh nặng nào đang khiến cho bạn bị vướng mắc, trì trệ — và bắt đầu loại bỏ chúng ra ngay hôm nay!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những gánh nặng nào đang làm cho bạn bị trì trệ? Những điều tốt nào bạn đang làm có thể khiến bạn không làm được điều tốt nhất Chúa dành cho bạn?

2.    Theo bạn nghĩ tại sao chúng ta lại cảm thấy bị ép buộc phải nói “đồng ý” với mọi việc đưa tới cho mình?

3.    Tuần này hãy thử nói “không” với một điều mà bạn thường đồng ý làm. Theo bạn nghĩ nó sẽ tạo nên sự khác biệt như thế nào?

 

 


IF YOU WANT TO GROW, SOMETIMES YOU HAVE TO SAY ‘NO’

BY RICK WARREN —

“Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us.”  Hebrews 12:1 (NLT)

The most important word to remember for your spiritual journey may be a surprising one: “no.”

Your faith journey is a long one. Too many people start off strong but putter out before the end. God wants you to go the distance.

Your spiritual life is like a marathon—and you can’t run a marathon with a barbell in your hands. In fact, people often quit their faith journey early because everything they’re carrying wears them out.

So, to run your spiritual race well, you need to de-clutter.

Consider these images:

In the middle of the ocean, a cruise liner can get pretty fast. But if you add a hundred lifeboats to it, it’ll slow down.

Plug a battery into one lightbulb, and it’ll last a long time. Plug it into 15, and it drains quickly. Plug it into 100, and it’ll drain even more quickly.

That’s what happens to you when you try to do too much. You need to learn to say “no” to some things that are good because they keep you from doing your best.

Hebrews 12:1 says, “Let us strip off every weight that slows us down” (NLT).

These weights aren’t bad or sinful. They’re just unnecessary. A weight in your life could be a job, a relationship, or a hobby. It’s something that slows you down from what God wants to do in your life. And it’s not worth it.

Consider what weights are slowing you down—and start stripping them off today!

Talk It Over

  • What are the weights that are slowing you down? What are the good things you're doing that might keep you from the best God has for you?
  • Why do you think we feel so pressured to say “yes” to everything that comes our way?
  • Try saying “no” to one thing this week that you would normally agree to. What difference do you think it will make?