“Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt.” Ê-sai 40:28

Những thay đổi trong đời sống của bạn càng lớn thì bạn càng phải dành nhiều thời gian ra với Chúa hơn.

Thời gian đó với Chúa được gọi là giờ tĩnh nguyện. Bạn đọc Kinh Thánh, thưa chuyện với Chúa trong lời cầu nguyện và yên lặng để có thể nghe những gì Chúa muốn dạy bảo bạn.

Khi bạn đang căng thẳng, thời gian riêng ra với Chúa là nguồn ổn định tốt cho đời sống bạn. Đó cũng là nguồn để tiếp thêm sức lực tuyệt vời nhất khi bạn đang kiệt sức. Trong những năm vừa qua, tất cả chúng ta đều đã trải qua rất nhiều căng thẳng và một số chúng ta không còn nhiều sức lực như trước đây nữa. Căng thẳng lâu dài, kinh niên đã khiến chúng ta kiệt sức vì rất nhiều những thay đổi đã xảy ra trong đời sống chúng ta.

Bạn có cảm thấy mệt mỏi không? Đó là điều tự nhiên. Đó là những gì căng thẳng kinh niên đã gây nên trong cơ thể chúng ta. Cho dù chúng ta có ngủ nhiều thế nào vào ban đêm thì khi thức dậy chúng ta vẫn thấy mệt mỏi hoặc bắt đầu có vài giờ kéo lê lết ra trong ngày. Nếu bạn cảm thấy mình chỉ đang cố gắng cho qua ngày thì bạn không phải là người duy nhất.

Nếu bạn cảm thấy thật quá sức chịu đựng, kiệt quệ, căng thẳng và gần như không thể tiếp tục được nữa, thì bạn cần nhớ đến Ê-sai 40:28: “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt.”

Đức Chúa Trời đã tạo dựng toàn vũ trụ trong sáu ngày – và Ngài chỉ nghỉ ngày thứ bảy để làm mẫu cho chúng ta về ngày Sa-bát. Ngài không bao giờ mỏi mệt! Ngài không bao giờ bị quá sức hoặc kiệt sức. Ngài không bao giờ bị căng thẳng. Ngài có thể giải quyết được mọi việc - kể cả những việc mà bạn không thể làm được.

Nếu bạn dành nhiều thời gian hơn cho Chúa, Đấng không bao giờ yếu sức hay mòn mỏi, thì bạn sẽ có nhiều sức lực hơn. Dành thời gian với Chúa không phải là gánh nặng, vất vả hay điều làm cho kiệt quệ – nhưng ngược lại! Ngài ban sức mạnh cho người đuối sức. Ngài cho sự bình an và yên nghỉ.

Nếu bạn đang căng thẳng, đừng tìm một phương cách giải quyết cấp thời. Đừng tìm đường tắt. Đừng chống lại những thay đổi mà bạn không thể kiểm soát được. Thay vào đó, hãy dành thời gian ra với Chúa mỗi ngày.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có thể nghĩ rằng mình không có thời gian cho giờ tĩnh nguyện, nhưng chúng ta hãy dành thời gian ra cho những gì quan trọng nhất với mình. Những điều nào mà bạn dành phần lớn thời gian của mình vào?

2.    Bạn có thấy được sự khác biệt giữa điều bạn cảm thấy cũng như cách bạn đối xử với người khác khi bắt đầu một ngày bằng giờ tĩnh nguyện không? Qua những cách như thế nào?

3.    Việc nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát mỗi tuần sẽ ảnh hưởng đến tình trạng căng thẳng kinh niên của bạn như thế nào?

 


IF YOU’RE WORN DOWN, SHOW UP

BY RICK WARREN —

“Don’t you know? Haven’t you heard? The LORD is the everlasting God; he created all the world. He never grows tired or weary.” Isaiah 40:28 (GNT)

The bigger the changes that happen in your life, the more time you need to spend with God.

That time with God is called a quiet time. You read the Bible, talk to God in prayer, and are quiet so you can listen to what God wants to say to you.

When you’re stressed out, time alone with God is the great stabilizer in your life. It’s also the greatest re-energizer when you’re worn out. We’ve all gone through a lot of stress the last few years, and some of us don’t have as much energy as we used to. Chronic stress has drained us as so much in our lives has changed.

Are you feeling fatigued? That’s natural. It’s what chronic stress does to our bodies. No matter how much sleep we get at night, we wake up tired or start to drag a few hours into the day. If you feel like you’re just trying to get by, you are not alone.

If you’re feeling overwhelmed, exhausted, stressed out, and like you’re barely hanging on, then you need to remember Isaiah 40:28: “Don’t you know? Haven’t you heard? The LORD is the everlasting God; he created all the world. He never grows tired or weary” (GNT).

God created the entire universe in six days—and he only rested on the seventh day to model a Sabbath for us. He never gets tired! He is never overwhelmed or worn out. He never gets stressed. He can handle anything—including all the things you can’t.

If you spend more time with God, who never grows tired or weary, then you’re going to have more energy. Spending time with God is not a burden or a drudgery or a drain—it’s the opposite! He gives strength to those who are weary. He gives peace and rest.

If you’re stressed, don’t seek a quick fix. Don’t look for a shortcut. Don’t fight changes that you can’t possibly control. Instead, spend time with God every day.

Talk It Over

  • You may think you don’t have time for a quiet time, but we make time for what is most important to us. What are the things to which you give most of your time?
  • Have you noticed a difference in how you feel and how you treat others when you start your day with a quiet time? In what ways?
  • How would taking a Sabbath day of rest each week affect your chronic stress?