“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.  Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.  Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11: 28-30)

Cuộc sống của bạn sẽ không có gì thay đổi cho đến khi bạn cảm thấy không vừa lòng với nó. Sẽ đến lúc mà bạn phải nói rằng: “Tôi sẽ không sống như thế này nữa. Tôi đã chán lắm rồi. Tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ làm một điều gì đó về cảm giác này của mình.”

Đôi khi rất dễ để chấp nhận mọi thứ bạn đang phải trải qua, ngay cả khi bạn không thích, chỉ đơn giản vì nó quen thuộc.

Điều này thật khó chịu và thậm chí có thể đau đớn — nhưng nó không phải là điều mới mẻ.

Đến cuối cùng khi bạn đi đến giới hạn của việc không còn chút hy vọng vì không thể nào chịu được hoàn cảnh và những lựa chọn của mình cũng như cách chúng ảnh hưởng đến bạn và người khác, bạn cần phải đến ngay với Chúa Jêsus.

Chúa Jêsus nói gì khi chúng ta đến với Ngài với đời sống hoàn toàn trống rỗng, tâm hồn trống không, trái tim trống không, tính cách trống không? Ngài phản ứng như thế nào khi chúng ta bảo với Ngài rằng chúng ta không có gì để cho đi cả?

Ngài không quở trách hay đoán xét chúng ta. Ngài không coi thường hoặc bảo chúng ta tự tìm cách giải quyết lấy. Ngài làm điều hoàn toàn trái ngược lại.

Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 11:28-30 rằng:  “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.  Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”

Là mục sư trong hơn 40 năm, tôi đã nói chuyện với hàng ngàn người và tôi phát hiện ra ba điều làm cho người ta thay đổi: sự đau đớn, quan điểm, và không còn một lựa chọn nào khác.

Phần lớn người ta không thay đổi cho đến khi cảm thấy được áp lực. Không có sự đột phá nào cả cho đến khi bạn bị suy sụp! Tất cả chúng ta đều sẽ có lúc mà sự tự hào, sự kiêu ngạo và sự tự lập của chúng ta bị sụp đổ khi nhận ra rằng chúng ta không thể làm được với sức mình - và nhận ra rằng chúng ta không cần phải làm như vậy.

Sự tan vỡ, suy sụp luôn là cánh cửa dẫn đến sự đột phá. Hãy đến với Chúa Jêsus và để Ngài đổ đầy quyền năng của Đức Thánh Linh và niềm hy vọng cho sự cứu rỗi của bạn. Ngài sẽ không bao giờ từ chối bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có đang ở tại một điểm đột phá trong đời sống mình không? Bạn cần nói gì với Chúa Jêsus để đầu phục và xin Chúa giúp đỡ?

2.    Theo bạn nghĩ tại sao thường cần đến nghịch cảnh để phá tan lòng kiêu hãnh của chúng ta?

3.    Khi không sống dưới quyền năng của Đức Thánh Linh, đời sống của bạn sẽ như thế nào?

 

 


DO YOU NEED TO FILL UP?

BY RICK WARREN —

“If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Take the yoke I give you. Put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light.” Matthew 11:28-30 (CEV)

Nothing is going to change in your life until you get dissatisfied with it. You have to come to the point where you say, “I’m not going to live this way anymore. I’ve had enough. I’m going to change. I’m going to do something about the way I feel.”

Sometimes it’s just too easy to put up with everything you’re going through, even when you don’t like it, simply because it’s familiar.

It’s uncomfortable and maybe even painful—but it’s not new.

When you do finally reach the point of desperation because you’re fed up with your circumstances and choices and the way they affect you and others, you need to go straight to Jesus.

What does Jesus say when we come to him with an emptiness in our lives—an empty soul, an empty heart, empty of character? How does he respond when we tell him that we have nothing to give?

He doesn’t scold us or judge us. He doesn’t bring us down or tell us to figure it out. He does the exact opposite.

Jesus says in Matthew 11:28-30, “If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Take the yoke I give you. Put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light” (CEV).

As a pastor for over 40 years, I’ve talked to thousands of people, and I’ve discovered only three things that cause people to change: pain, perspective, and having no other choice.

Most people don’t change until you feel the heat. There is no breakthrough until you have the breakdown! We all come to a point where there is a breakdown of our pride, our arrogance, and our self-sufficiency when we realize we can’t do it on our own—and that we don’t have to.

A breakdown is always the door to a breakthrough. Come to Jesus, and let him refill you with the power of the Holy Spirit and the hope of your salvation. He will never turn you away.

Talk It Over

  • Are you at a breaking point in your life? What do you need to tell Jesus to surrender to him and ask for help?
  • Why do you think it often takes adversity to break us of our pride?
  • When you’re not living under the power of the Holy Spirit, what does your life look like?