“Hãy đặc biệt chú ý đến những anh em trong gia đình đức tin.” Ga-la-ti 6:10

Kinh thánh nói trong Ga-la-ti 6:10 rằng, “Hãy đặc biệt chú ý đến những anh em trong gia đình đức tin”. Vậy tại sao những người trong gia đình Đức Chúa Trời lại được chú ý đến cách đặc biệt?

Vì bất cứ điều gì bạn chú ý đến đều sẽ phát triển. Nếu bạn chú ý đến khu vườn của mình, nó sẽ phát triển. Nếu bạn chú ý đến con mình, chúng sẽ tăng trưởng. Nếu bạn chú ý đến cuộc hôn nhân của mình, nó sẽ phát triển. Nếu bạn chú ý đến công việc của mình, nó sẽ phát triển.

Món quà lớn nhất của tình yêu là gì? Đó không phải là kim cương, là hoa hay là sô cô la. Món quà lớn nhất của tình yêu mà bạn có thể tặng đi là sự tập trung chú ý. Bạn có thể khẳng định với người khác chỉ bằng cách nhìn vào mắt họ, về cơ bản là nói cho họ biết rằng, “Tôi quý trọng bạn. Những gì bạn nói là quan trọng với tôi, vì bạn là người quan trọng đối với tôi.” Điều mà người ta muốn hơn tất cả các điều khác là sự chú ý tập trung. Họ muốn biết rằng điều họ nghĩ là đáng kể, đời sống của họ là đáng kể, rằng họ được trân quý.

Cốt lõi của các mối quan hệ không phải là những gì chúng ta làm cho nhau hay tặng cho nhau. Điểm chính trong các mối quan hệ là chúng ta cho nhau bao nhiêu phần của chính bản thân mình.

Tôi không thể kể cho bạn biết tôi đã trò chuyện với bao nhiêu người đàn ông mà nói rằng, “Tôi không thể hiểu được. Tôi cung cấp mọi thứ mà gia đình tôi cần đến. Tôi cho vợ tôi tất cả mọi thứ cô ấy cần. Tôi cho con cái tôi mọi thứ chúng nó cần. Họ còn muốn gì hơn nữa?"

Họ muốn bạn! Họ muốn thời gian của bạn. Họ muốn sự chú ý của bạn. Họ muốn sự tập trung của bạn. Họ muốn biết rằng bạn xem họ là quan trọng. Không điều gì có thể thay thế cho thời gian được. Trẻ em không cần các đồ vật nhưng chúng cần thời gian. Hôn nhân cần thời gian, tình bạn cần thời gian, và các nhóm nhỏ cần thời gian.

Hãy tìm những cơ hội để thể hiện sự quan tâm cho những người trong cuộc sống của bạn. Đó là món quà lớn nhất của tình yêu mà bạn có thể cho đi. Nhưng đừng chờ đợi cho nó xảy ra; bạn phải tạo cơ hội để thể hiện sự chú ý, quan tâm.

Nếu bạn phải xếp nó vào trong lịch trình của mình, hãy làm điều đó. Nếu bạn phải từ bỏ thời gian xem Netflix, hãy làm điều đó. Nếu nó có nghĩa là trì hoãn làm công việc trong nhà, hãy làm điều đó. Nếu bạn phải hy sinh, hãy làm điều đó. Hãy làm bất cứ những gì cần làm để lưu tâm đến các mối quan hệ. Đó là điều cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn bạn quan tâm những gì đến những người không phải là gia đình trong Chúa?

2.    Làm thế nào để bạn có thể chú ý và tập trung nhiều hơn trong lúc bạn dành thời gian cho người khác?

3.    Những điều gì đã lấy mất đi thời gian của bạn dành cho việc phát triển các mối quan hệ?

 

 


THE GREATEST GIFT OF LOVE IS ATTENTION

BY RICK WARREN — 

“Give special attention to those who are in the family of believers.”  Galatians 6:10 (NCV)

The Bible says in Galatians 6:10, “Give special attention to those who are in the family of believers” (NCV). So why do people in God’s family get special attention?

Because whatever you pay attention to is going to grow. If you pay attention to your garden, it’s going to grow. If you pay attention to your kids, they’re going to grow. If you pay attention to your marriage, it’s going to grow. If you pay attention to your work, it’s going to grow.

What is the greatest gift of love? It’s not diamonds, flowers, or chocolate. The greatest gift of love you can give is focused attention. You can affirm people just by looking them in the eye, which essentially tells them, “I value you. What you have to say is important to me, because you matter to me.” What people want more than anything else is focused attention. They want to know that their thoughts matter, that their lives matter, that they are valuable.

The core of relationships is not what we do for each other or the things we give to each other. The heart of relationships is how much of ourselves we give to each other.

I can’t tell you how many men I’ve talked to who said, “I don’t understand it. I provide everything my family needs. I give my wife everything she needs. I give my kids everything they need. What more do they want?”

They want you! They want your time. They want your attention. They want your focus. They want to know that you think they matter. Nothing can replace time. Kids don’t need things; they need time. Marriages need time, and friendships need time, and small groups need time.

Look for opportunities to show attention to the people in your life. That is the greatest gift of love you can give. But don’t just wait for it to happen; you have to make opportunities to show attention.

If you have to put it in your schedule, do it. If you have to give up Netflix time, do it. If it means putting off housework, do it. If you have to make sacrifices, do it. Do whatever you need to do to give your relationships attention. It is essential to their growth!

Talk It Over

  • What kind of attention do you think God wants you to give to people outside the family of believers?
  • How can you give more attention and focus to the time that you spend with people?
  • What are the things that take time away from growing your relationships?