0066“Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?”  (IGiăng 3:17)

Đức Chúa Trời ban cho bạn những tài năng, ân tứ, khả năng và những kỹ năng đặc biệt. Nhưng những ân tứ đó được ban cho không phải vì lợi ích của bản thân bạn. Chúng được trao cho bạn vì lợi ích của những người khác. Trong những ngày này, mặc dù chúng ta cần ở gần nhà hơn nhưng đây là lúc tốt nhất để bạn sử dụng những ân tứ ấy khi vâng lời Chúa dạy phải yêu người lân cận.

Đáp ứng nhu cầu và phục vụ người khác là hành động của tình yêu thương. Kinh Thánh cho biết trong IGiăng 3:17: “Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?”

Tôi nghe nói về rất nhiều những sáng kiến người ta đang dùng để phục vụ trong khu phố của họ khi đại dịch bùng phát. Khi cần đi đến cửa hàng tạp hóa, bạn có thể hỏi những người hàng xóm, đặc biệt là những người già, xem họ có cần gì không. Hãy xung phong nhận cắt cỏ hay rửa xe giúp một người nào đó. Có thể một ai đó đang thắc mắc về việc học của con cái, về thuế hoặc là vấn đề xe cộ mà bạn có ân tứ đặc biệt để giải đáp.

Thức ăn luôn giúp mở ra những cánh cửa! Hãy thết đãi ai đó một bữa ăn hoặc đem những chiếc bánh rán đến cho một gia đình.

Bạn cũng có thể đem tạp chí đến trước cửa nhà họ, đề nghị giúp nhổ cỏ dại hoặc giúp họ hoàn thành một dự án ngoài trời nào đó. Hãy cho mọi người số điện thoại để họ có thể nhắn tin cho bạn khi cần. Tôi nghe nói có một gia đình thậm chí còn đăng cả mã QR lên hộp thư để tham gia một nhóm hỗ trợ trong đại dịch. Bạn cũng có thể mời mọi người tham dự buổi nhóm thờ phượng trực tuyến của hội thánh và sau đó trò chuyện với họ về buổi nhóm đó.

Quan trọng hơn hết, có một cách phục vụ giúp đáp ứng nhu cầu lớn nhất cho những người hàng xóm đó là chia sẻ cho họ biết Đức Chúa Trời yêu họ nhiều đến thế nào và Chúa Giê-xu đã chịu chết ra sao để cứu rỗi họ.

Bạn cần học cách giải thích cho những người hàng xóm biết làm thế nào để họ được làm bạn với Chúa Giê-xu. Điều đó không khó lắm đâu. Bạn cho họ biết quá khứ của họ có thể được tha thứ, họ sẽ có một mục đích sống cho hiện tại và họ sẽ có một chỗ ở trên thiên đàng. Bạn xây một chiếc cầu yêu thương từ lòng đến lòng bằng một bữa tiệc nướng hoặc một cuộc trò chuyện ngay trên lối vào nhà, và để Chúa Giê-xu bước vào.

Phương cách quan trọng nhất để bạn bày tỏ tình yêu đối với hàng xóm của mình là giới thiệu về Chúa Giê-xu cho họ. Hãy tận dụng tối đa mọi cơ hội phục vụ những người xung quanh bằng tình yêu thương để họ có thể nhận biết tình yêu vĩ đại nhất trên đời.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Nếu bạn thân quen với những người hàng xóm của mình, bạn có chia sẻ với họ về việc Đức Chúa Trời yêu họ nhiều như thế nào và Chúa Giê-xu đã làm gì cho họ chưa? Nếu chưa thì điều gì đang ngăn trở bạn có những cuộc trò chuyện như vậy?
  2. Hãy nêu cụ thể một cách bạn có thể thực hiện trong tuần này để làm chứng cho một người hàng xóm qua việc phục vụ và chia sẻ tình yêu của Đấng Christ cho họ? Ai sẽ là người giám sát bạn thực hiện việc này? 
  1. Làm sao để gia đình hội thánh hoặc nhóm nhỏ của bạn có thể cùng nhau làm chứng cho những người hàng xóm của bạn? Làm thế nào để làm việc với những Cơ Đốc Nhân khác sống cùng khu phố với bạn?

 


Even a Barbeque Can Build a Bridge of Love

BY RICK WARREN —

“If anyone has the world’s goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God’s love abide in him?” 1John 3:17 (ESV)

God has given you unique talents, gifts, abilities, and skills. But those things weren’t given for your benefit. They were given to you for the benefit of others. And, despite the need to stay closer to home these days, there’s never been a better time to put those gifts to work as you obey God’s command to love your neighbor.

Meeting needs and serving other people is love in action. The Bible says in 1 John 3:17, “If anyone has the world’s goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God’s love abide in him?” (ESV).

I’ve heard about a lot of innovative ways people have been serving their neighborhoods since the pandemic began. When you go to the grocery store, you can check with your neighbors, especially older ones, to see if they need anything. Offer to mow someone’s lawn or wash their car. Maybe someone has questions about their kids’ schooling, their taxes, or a car problem that you are uniquely gifted to answer.

Food always opens doors! Make a meal for someone or drop off donuts for a family.

Bring the newspaper to their door. Offer to pull weeds or help with an outdoor project. Share your number so people can text you with a need. I heard of one family that even posted a QR code on mailboxes to join a group for support during the pandemic. You can also invite people to watch your church service online and talk with them about it after.

Most importantly, there’s one way you can serve your neighbors that will meet their greatest need: Share with them about how much God loves them and how Jesus Christ died to save them.

You need to learn how to explain to your neighbors how they can become friends with Jesus. It’s not that hard, friends. You share with them that their past can be forgiven, that they can have a purpose for living, and that they can have a home in heaven. You build a bridge of love between your heart and theirs with a barbecue or a driveway conversation, and you let Jesus walk across.

The most important way you can love your neighbor is to introduce them to Jesus. Make the most of every opportunity to serve the people around you in love so they can learn about the greatest love they’ll ever know.

Talk It Over

1.       If you know your neighbors well, have you shared with them about how much God loves them and what Jesus has done for them? If not, what is holding you back from having those conversations?

2.       What is one specific way you can reach out to a neighbor this week to serve them and share Christ’s love with them? Who can hold you accountable to follow through with this?

3.       How can your church family or small group work together to reach out to your neighbors? How can you work with the other Christians who live on your street?