0325“Đừng từ chối làm lành cho người nào đáng được hưởng, khi tay con có thể làm điều ấy (Châm 3:27 TTHĐ).

Mỗi ngày Chúa ban cho bạn cơ hội để tỏ sự tử tế của bạn ra cho những người chung quanh. Khi Chúa cho bạn một cơ hội, Ngài nhìn xem bạn sẽ đáp ứng lại thế nào.

Bạn sẽ chọn chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi hay không? Hay bạn sẽ để ý đến những người đang cần được một lời khích lệ, một cái vỗ nhẹ trên vai, làm một việc vặt mà họ cần, hoặc giúp họ qua một số phương diện thiết thực khác?

Kinh Thánh dạy, “Đừng từ chối làm lành cho người nào đáng được hưởng, khi tay con có thể làm điều ấy” (Châm 3:27 TTHĐ).

Không phải lúc nào bạn cũng có được cơ hội để giúp đỡ người khác. Vì vậy, khi có cơ hội đến, hãy cứ làm ngay lập tức!

Có thể bạn đã nghĩ đến việc giúp đỡ một người nào đó mà mình biết. Bạn đã được ý định tốt đẹp đó. Nhưng bạn lại chưa làm một điều gì cả. Tại sao vậy?

Có thể bạn đã có một số những lý do bào chữa. Có thể bạn đã nghĩ rằng, “Tôi sẽ làm điều đó sau khi mọi việc đều được ổn định.” Bạn hãy đoán thử xem? Bạn sẽ không bao giờ ổn định mọi thứ được cả.

Nếu bạn muốn làm một điều tốt nào đó trong cuộc đời của mình, bây giờ là lúc để làm điều đó. Kinh Thánh dạy, “Nếu bảo: "Hôm nay trời gió nên không đi gieo giống;" "Trời sẽ mưa, nên không đi gặt," thì chẳng làm được việc gì cả” (Truyền 11:4 KTHĐ).

Hãy làm những việc tốt lành ngay bây giờ vì bạn không biết ngày mai của mình sẽ thể nào.

Chúa Jêsus đã nói, “Khi còn ban ngày Ta phải làm những việc Cha Ta giao thác; trong đêm tối không còn cơ hội làm việc nữa” (Giăng 9:4 KTHĐ).

Chúa có những công tác mà Ngài muốn bạn làm. Đừng chờ cho đến khi có những điều kiện hoàn hảo mới làm những công việc đó. Thay vào đó, mỗi ngày hãy tìm kiếm những cơ hội Chúa cho để giúp đỡ và khích lệ người khác. Cứ bắt đầu làm việc tốt lành và đừng chần chừ, chờ đợi.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những lý do bào chữa nào mà bạn hoặc một người bạn biết đã viện ra để biện hộ cho việc không nhanh chóng làm những việc tốt lành?

2.    Hãy chia xẻ lại một lúc nào đó bạn “định” làm điều tốt nhưng đã chờ đợi và đánh mất cơ hội. Bạn đã học được bài học gì?

3.    Chúa kêu gọi bạn làm điều tốt cho một người nào đó bằng cách nào? Bạn có thể làm những bước nào hôm nay để thực hiện điều đó?


 

 

 

EVERY DAY GOD GIVES OPPORTUNITIES TO HELP OTHERS

By Rick Warren — 

“Do not withhold good from those who deserve it when it’s in your power to help them.” Proverbs 3:27 (NLT)

Every day God gives you opportunities to show kindness to people around you. As he does, he’s watching to see how you’ll respond.

Will you choose to be self-centered? Or will you notice the people who need a word of encouragement, a pat on the back, an errand done for them, or some other practical means of help?

The Bible says, “Do not withhold good from those who deserve it when it’s in your power to help them” (Proverbs 3:27 NLT).

You won’t always have an opportunity to help. So when you do, just do it!

You probably have people in your life that you’ve thought about helping. You have the best intentions. But you’ve done nothing. Why?

Maybe you’ve made excuses. You might have thought, “I’ll do it when things settle down.” Guess what? Things never will.

If you’re going to do any good in your life, the time is now. The Bible says, “If you wait for perfect conditions, you will never get anything done” (Ecclesiastes 11:4 TLB).

Do good now because you’re not guaranteed tomorrow.

Jesus said, “All of us must quickly carry out the tasks assigned us by the one who sent me, for there is little time left before the night falls and all work comes to an end” (John 9:4 TLB).

God has tasks he wants you to do. Don’t wait for perfect conditions to do them. Instead, look every day for the opportunities God gives you to help and encourage others. And just do it.

Talk It Over

  • What excuses have you made or heard others make for not doing good quickly?
  • Describe a time when you “meant to” do good but waited and lost the opportunity. What did you learn from this?
  • How is God asking you to do good for someone? What step can you take today to make that happen?