0326Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận (Gia-cơ 1:19 TTHĐ).

Bạn có thể giúp mình tránh được rất nhiều điều khổ sở, đau đớn nếu bạn làm theo một quy tắc đơn giản đó là làm cho sự phản ứng của bạn chậm lại khi tức giận hoặc tổn thương.

Kinh Thánh nói, “Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19 TTHĐ).

Tuy nhiên, chúng ta lại thường làm điều trái lại. Chúng ta mau nói, chậm nghe và dễ giận rất nhanh. Thật là trái ngược! Nhưng nếu bạn thực hiện được hai phần đầu của câu Kinh Thánh đó là chậm nói và mau nghe — thì phần cuối sẽ tự động xảy ra. Bạn sẽ thấy cơn nóng giận của mình ít đi rõ rệt.

Đây là một nguyên tắc rất quan trọng mà Kinh Thánh nhấn mạnh nhiều lần:

 • Châm 14:29, Người chậm nóng giận thì đầy sự thông sáng, Nhưng kẻ hay nóng tính tăng lên sự điên rồ” (TTHĐ).
 • Châm 15:28, “Người công chính lựa câu đối đáp cách thận trọng, Kẻ gian tà thốt lời độc địa không đắn đo” (KTHĐ).
 • Châm 15:18, “Kẻ nhạy giận thường gây xung đột, Người ôn hòa dàn xếp đôi bên” (KTHĐ).

Làm cách nào để bạn có thể làm chậm nhịp phản ứng của mình lại để suy nghĩ trước khi bạn tức giận phản ứng lại ngay lập tức?

Hãy dùng năm câu hỏi quan trọng này để tự hỏi mình trước khi bạn phản ứng lại trong cơn tức giận:

 • Điều tôi sắp nói ra có trung thực, có đúng sự thật không?
 • Điều tôi sắp nói ra có hữu ích không? Hay nó chỉ gây thiệt hại người khác mà thôi?
 • Điều tôi sắp nói sẽ gây dựng hay phá đổ? Nó gây dựng hay hủy phá?
 • Có cần thiết để tôi nói ra những lời đó không? Nếu không cần thiết, tại sao cần phải nói ra?
 • Điều tôi sắp nói ra có tử tế nhân hậu không? Điều đó sẽ khích lệ hay làm cho người khác nản lòng?

Chỉ chậm nhịp lại khi bạn tức giận là chưa đủ. Bạn cũng cần phải dành thêm thì giờ ra để suy nghĩ những gì cần nói và cần làm sau đó. Hãy thử làm theo điều này và bạn sẽ thấy một phản ứng chậm rãi, bình tĩnh của bạn sẽ giúp đem đến hòa khí cho một cuộc xung đột như thế nào.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Chia sẻ một trường hợp mà bạn đã lập tức trả lời đang khi tức giận mà sau này bạn thấy hối hận về điều đó. Người kia đã phản ứng lại như thế nào?

2.    Bạn đã chọn chậm nhịp lại thay vì phản ứng một cách vội vàng khi tức giận khi nào? Điều đó đã đem lại những lợi ích tích cực như thế nào?

3.    Bạn có từng bao giờ sử dụng một trong năm câu hỏi trên khi nóng giận chưa? Điều đó đã giúp bạn tránh phản ứng lập tức tức giận như thế nào?


 

 

 

WHEN YOU’RE ANGRY, SLOW DOWN AND T.H.I.N.K.

By Rick Warren — 

“Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.”

James 1:19 (NIV)

You can save yourself a lot of pain and heartache if you follow one simple rule: Slow down when you’re angry or hurt.

The Bible says, “Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry” (James 1:19 NIV).

Yet, usually we do just the opposite. We’re quick to speak, slow to listen, and swift to become angry. That’s backward! But if you do the first two parts of the verse—being slow to speak and quick to listen—the last part will be automatic. You’ll find yourself becoming angry less often and less naturally.

This is an important principle the Bible emphasizes over and over again:

 • Proverbs 14:29: “Patient people have great understanding, but people with quick tempers show their foolishness”(NCV).
 • Proverbs 15:28: “Good people think before they answer. Evil people have a quick reply, but it causes trouble”(GNT).
 • Proverbs 15:18: “Losing your temper causes a lot of trouble, but staying calm settles arguments” (CEV).

How can you slow down and think before rushing to an angry response?

Use the acronym T.H.I.N.K. to remember these five important questions to ask before you react in anger.

 • T: Is it truthful? Is what I’m about to say the truth?
 • H: Is it helpful? Or will it simply harm the other person?
 • I: Is it inspirational? Does it build up, or does it tear down?
 • N: Is it necessary? If it’s not necessary, why do I need to say it?
 • K: Is it kind? Will it encourage or discourage?

It’s not enough to only slow down when you’re angry. You also need to take the extra time to T.H.I.N.K. about what to say or do next. Try it, and you’ll see how a slow, calm response will help bring peace to a conflict.

Talk It Over

 • Describe a time when you spoke quickly in anger and regretted it. How did the other person respond?
 • When have you chosen to slow down instead of rushing to an angry response? How did it bring positive benefits?
 • Have you ever used any part of the T.H.I.N.K. acronym? How did it help keep you from an angry response?