0324“Con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những điều xấu xa ấy” (ITi-mô-thê 6:11 KTHĐ).

Bạn có một kế hoạch khẩn cấp nào để giúp mình thoát khỏi khi cám dỗ đến không? Bạn có những chiến thuật phòng ngừa nào để giúp bạn tránh xa những cám dỗ lớn nhất của mình? Nếu bạn không có những điều này, bạn cần phải chuẩn bị chúng ngay bây giờ!

Việc trước tiên là có được kế hoạch để đối phó với tình trạng khẩn cấp. Khi bạn thấy mình bị cám dỗ, bạn cần nhấn nút báo động cho một kế hoạch khẩn cấp. Kinh Thánh rất rõ ràng về kế hoạch khẩn cấp đó là gì: là bạn chạy xa khỏi hoàn cảnh đó.

ITi-mô-thê 6:11 nói, “Hãy tránh những điều xấu xa ấy” (KTHĐ).

Kinh Thánh nói bạn cần phải nhanh chóng chạy thoát ra khỏi bất kỳ tình huống nào khiến bạn bị cám dỗ. Đừng bao giờ tranh cãi với sự cám dỗ. Bạn sẽ luôn luôn bị thất bại. Những cảm xúc sẽ xâm chiếm bạn, và cảm xúc không phải lúc nào cũng hợp lý.

Đối với bất kể sự cám dỗ nào bạn cũng cần phải chạy thoát ra khỏi. Cám dỗ có thể là sự gian lận trong công việc làm ăn. Đó có thể là một cám dỗ tình dục, về xác thịt. Dù cho đối diện với bất cứ loại cám dỗ nào đi chăng nữa bạn cần phải có cùng một phản ứng đó là chạy xa khỏi nó.

Có một việc thậm chí tốt hơn cả việc chạy trốn khỏi cám dỗ là ngăn ngừa sự cám dỗ ngay từ đầu. Nói một cách dễ hiểu là: Nếu bạn không muốn bị ong đốt, hãy tránh xa tổ ong.

Nhiều năm trước đây khi tôi còn là một Mục sư cho những người trẻ, tôi đã nói với các em rằng, “Đừng quyết định ở băng ghế sau của chiếc xe rằng các em sẽ thánh khiết về tình dục và đợi cho đến lúc kết hôn.” Bạn cần phải có một chiến thuật phòng ngừa trước để không đặt mình vào tình huống bị cám dỗ. Nếu bạn đã ngồi ở băng ghế sau của xe hơi, bạn sẽ làm theo cảm xúc chứ không phải chiến thuật, dự tính của bạn. Những hóc-môn của bạn sẽ bắt đầu hoạt động, và bạn sẽ bị thất bại.

Các nguyên tắc này cũng áp dụng trong mọi lãnh vực suốt cuộc đời.

Nếu bạn biết mình dễ nóng nảy với các con khi mệt mỏi, hãy lập ra một chiến thuật để phòng ngừa. Bạn có thể dự định giờ cho các con đi ngủ sớm hơn hoặc có một ít thì giờ yên lặng cho tất cả mọi người vào những thời gian nào đó trong ngày mà bạn thường gặp khó khăn mệt mỏi nhất.

Hãy xây dựng việc kinh doanh của bạn với kế hoạch kiểm toán rõ ràng cũng như trách nhiệm để ngăn ngừa việc bị cám dỗ trong tình huống đó.

Hôm nay, bạn hãy dành thì giờ để lập ra những chiến thuật phòng ngừa cám dỗ. Và khi những chiến thuật phòng ngừa không thành công thì hãy dùng kế hoạch khẩn cấp đó là: Không chống lại cám dỗ nhưng chạy xa khỏi nó. Đó là lối thoát đơn giản và chắc chắn nhất.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Sự khác nhau giữa chiến thuật phòng ngừa và kế hoạch đối phó khẩn cấp đối với cám dỗ là gì?

2.    Một trong những cám dỗ lớn nhất bạn gặp phải là gì? Kế hoạch phòng ngừa của bạn để tránh cám dỗ này là gì? Kế hoạch khẩn cấp của bạn khi gặp phải cám dỗ này là gì? Nếu bạn không có những chiến thuật và kế hoạch đó, hãy dành thì giờ ngày hôm nay để chuẩn bị chúng.

3.    Cám dỗ nào vẫn còn là nan đề đối với bạn cho dù bạn đã có những chiến thuật phòng ngừa và kế hoạch khẩn cấp? Hôm nay, hãy nhờ một người bạn đáng tin cậy cầu nguyện cho bạn và giúp bạn theo đúng những chiến thuật phòng ngừa và kế hoạch khẩn cấp đó.

 


 

 

 

 

WHAT’S YOUR EMERGENCY PLAN FOR TEMPTATION?

By Rick Warren — 

“Run from all these evil things” (1 Timothy 6:11 NLT).

Do you have an emergency plan for getting away when you’re tempted? Do you have preventative strategies to help you stay away from your biggest temptations? If you don’t have those things, you need them now!

First, your emergency plan. When you find yourself tempted, you need a panic button, an emergency plan. The Bible is clear about what that emergency plan is: You run.

1 Timothy 6:11 says, “Run from all these evil things” (NLT).

The Bible says you need to move quickly out of any situation that causes you temptation. Never argue with a temptation. You’ll always lose. Emotions will take over, and emotions aren’t always logical.

No matter the temptation, you have to get away. It could be a temptation to cheat in business. It could be a sexual temptation. But your response should be the same: Get out.

But even better than running from temptation is to prevent temptation in the first place. Another way to say that is this: If you don’t want to get stung, stay away from the bees.

Years ago when I was a youth minister, I’d tell kids, “Don’t decide in the back seat of a car that you’re going to be sexually pure and save yourself for marriage.” You must make a preventative strategy in advance and not put yourself in the tempting situation. If you end up in the back seat of a car, you’re going to move by your glands, not your plans. Hormones will kick in, and you’ll be overwhelmed.

The same principles apply throughout life.

If you know you get short-tempered with your children when you’re tired, develop a preventative strategy. Set an earlier bedtime for your kids or have some quiet time for everyone at the time of day that’s most difficult for you.

Don’t wait until you’re faced with a morally questionable deal to decide that your business will be above reproach. Build into your business plan accountability that prevents you from being tempted in the moment.

Take time today to develop preventative strategies for temptation. And when those don’t work out, have your emergency plan: Don’t resist temptation—run from it. That’s the simplest and surest way out.

Talk It Over

  • What’s the difference between a preventative strategy and an emergency plan for temptation?
  • What is one of your greatest temptations? What’s your preventative strategy for avoiding this temptation? What’s your emergency plan when you encounter it unexpectedly? If you don’t have those strategies and plans, take time today to make them.
  • What temptation has continued to be a problem for you, despite your preventative strategies and emergency plans? Ask a trusted friend today to pray for you and hold you accountable to those strategies and plans.