Tinh Nguyen Ms Rick Warren small 

“Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối,
và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài”
(Cô-lô-se 1:13).

Sa-tan rất thích điều khiển mọi người và luôn làm như vậy. Cám dỗ và luận tội là hai phương pháp hắn thích dùng nhất để thực hiện việc đó.

Đầu tiên, hắn cám dỗ chúng ta bằng cách giảm nhẹ tội lỗi xuống mức thấp nhất trước khi chúng ta phạm tội. Hắn thì thầm vào tai chúng ta những lời như, “Đâu có phải chuyện gì to tát” và “Ai cũng làm vậy mà.” Rồi khi chúng ta phạm tội, hắn trở mặt luận tội chúng ta và nói rằng, “À, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ yêu thương ngươi nữa.”