“Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11: 28-30)

Khi Chúa Jêsus nói rằng: “Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11: 28-30), Ngài đang nói đến sự yên nghỉ như thế nào?

Chúa Jêsus cho linh hồn bạn có được sự yên nghỉ sâu sắc hơn nhiều so với sự nghỉ ngơi về mặt thể chất - vì Ngài biết rằng vấn đề bạn cần được giúp đỡ lúc này có lẽ không phải do cơ bắp làm việc quá sức.

Khi bạn đến với Chúa Jêsus trong sự trống rỗng của mình, có lẽ điều bạn đang có là một đầu óc, linh hồn và tinh thần đang làm việc quá sức. Bạn cần nghỉ ngơi không chỉ về mặt thể chất mà còn về những căng thẳng, áp lực, bồn chồn, vội vã và lo lắng. Bạn cần sự nghỉ ngơi không thể đến từ việc ngủ trưa hay đi nghỉ mát.

Phần lớn mỗi người đều có một cách để nghỉ ngơi khi cơ thể mệt mỏi, khác hẳn với cách nghỉ ngơi khi bị kiệt sức về mặt cảm xúc và tinh thần. Khi bạn bị mệt mỏi, có lẽ bạn sẽ xem phim hoặc dành thời gian trên điện thoại. Có lẽ bạn phải nằm xuống, hoặc có lẽ bạn cần phải đi dạo ngoài trời. Có lẽ bạn sẽ chọn việc dành thời gian ra với bạn bè, hoặc có thể điều tốt hơn cho bạn là chỉ ở một mình.

Tất cả những điều đó đều có thể là điều tốt - nhưng không một điều nào trong đó có thể bổ sức lại cho linh hồn bạn.

Chỉ có Chúa mới có thể bổ lại linh hồn bạn. Đó là lý do tại sao khi tâm hồn bạn trống rỗng, chán chường hoặc kiệt sức, Chúa Jêsus muốn bạn đến với Ngài.

Ê-sai 40:29 chép rằng: “Ngài ban năng lực cho người mệt nhọc và mòn mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ yếu đuối.”

Khi trong lòng bạn trống rỗng, văn hóa đời này nói rằng bạn cần phải làm nhiều hơn nữa. Bạn cần kiếm nhiều tiền hơn, có được nhiều thứ hơn, làm nhiều việc hơn, đi du lịch nhiều nơi hơn. Đi, đi, đi. Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nhưng đó chính là lý do khiến cho bạn bị trống rỗng!

Chúa Jêsus muốn bạn làm điều trái hẳn lại: Đừng đi. Hãy đến với Chúa - và hãy đến với tình trạng bạn hiện đang có.

Linh hồn bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự yên nghỉ trong bất cứ điều nào mà thế giới này đem đến. Đó là vì linh hồn bạn được dựng nên không phải để lấp đầy bởi bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Bạn đã được tạo dựng nên cho Chúa và bạn chỉ tìm thấy sự yên nghỉ thật khi mang linh hồn mệt mỏi của mình đến với Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có bao giờ bạn cảm thấy mình mang mặc cảm tội lỗi khi sống chậm lại và nghỉ ngơi không? Bạn sẽ nhắc nhở mình điều gì khi bắt đầu cảm thấy như vậy?

2.    Làm thế nào bạn biết được rằng sự mệt mỏi của mình đến từ tâm hồn chứ không chỉ từ thể xác?

3.    Khi Chúa Jêsus bổ lại linh hồn bạn, bạn cảm thấy mình được cho quyền năng và được trang bị để làm gì?

 

 


IS YOUR SOUL WEARY? COME TO JESUS

BY RICK WARREN —

“Come to me and I will give you rest.” Matthew 11:28 (CEV)

When Jesus says, “Come to me and I will give you rest” (Matthew 11:28 CEV), what kind of rest is he talking about?

Jesus offers a rest for your soul that’s much deeper than physical rest—because he knows that the problem you need help with right now is probably not overworked muscles.

When you come to Jesus in your emptiness, what you probably have is an overloaded mind, soul, and spirit. You need rest not just from physical work but from tension, stress, anxiety, hurry, and worry. You need the kind of rest that can’t come from taking a good nap or going on vacation.

Most people have a way to unwind when they’re physically tired that’s different from how they unwind when they’re emotionally and spiritually exhausted. Maybe when you’re tired, you watch a movie or spend time on your phone. Maybe you have to lie down, or maybe you need a walk outside. Maybe you choose to spend time with friends, or maybe it’s better for you to be alone.

Those can all be good things—but none of them can restore your soul.

Only God can restore your soul. That’s why, when you have soul emptiness, soul depression, or soul overload, Jesus wants you to come to him.

Isaiah 40:29 says, “He gives power to the tired and worn out, and strength to the weak” (TLB).

When you’re empty inside, culture says you need to do more. You need to make more money, get more things, do more things, travel more places. Go, go, go. More, more, more. But that’s the very reason you’re empty!

Jesus wants you to do the opposite: Don’t go. Come to him—and come just as you are.

Your soul will never find rest in anything the world has to offer. That’s because your soul was not created to be filled by anything in this world.

You were made for God, and you only find real rest when you bring your weary soul to him.

Talk It Over

  • Do you ever feel guilty when you slow down and rest? What will you remind yourself of when you start to feel this way?
  • How do you know when your weariness comes from your soul and not just your body?
  • When Jesus restores your soul, what do you feel empowered and equipped to do?