“Anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi.  Hãy kêu đòi thức ăn này.” IPhi-e-rơ 2:2

Bạn có khao khát Chúa không?

Bạn có thể duy trì sự khao khát thuộc linh đối với Đức Chúa Trời suốt đời. Dưới đây là năm cách để duy trì sự khao khát thuộc linh.

1. Nhắc nhở bản thân rằng Chúa yêu bạn nhiều biết bao.

Càng hiểu được Chúa yêu bạn nhiều thế nào, bạn sẽ càng yêu Ngài hơn. Kinh Thánh nói trong Ê-phê-sô 3:18-19 rằng, “Nguyện anh em có thể hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu Chúa là thể nào.  Nguyện anh em biết được tình yêu của Đấng Christ dù nó vượt quá sự hiểu biết, hầu cho anh em được đầy dẫy sự sung mãn của Đức Chúa Trời.”

2. Ngừng ăn đầy những đồ ăn vặt.

Bạn là một người thuộc linh với một lỗ hổng có hình Thiên Chúa trong lòng mà chỉ Chúa mới có thể lấp đầy. Khi bạn cố lấp đầy nó bằng lương bổng, địa vị, thành đạt, đam mê, của cải, quyền lực, uy tín hay bất cứ điều gì khác ngoài Chúa, thì bạn sẽ không bao giờ được thỏa mãn.

Châm ngôn 15:14 nói rằng, “Lòng thông sáng khát khao tri thức, còn miệng kẻ ngu dại ăn nuốt điên rồ.”

3. Đặt việc biết Chúa là mục tiêu hàng đầu.

Hạnh phúc là kết quả được thêm vào của việc biết Chúa. Chúa Jêsus phán trong Ma-thi-ơ 6:33 rằng, “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

4. Học Lời Chúa mỗi ngày.

Kinh Thánh là thức ăn cho linh hồn bạn. Chỉ ăn mỗi tuần một bữa sẽ không giữ cho cơ thể bạn được khỏe mạnh. Cũng như vậy, bạn cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng Lời Chúa.

“Anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi.  Hãy kêu đòi thức ăn này” (IPhi-e-rơ 2:2).

5. Gần gũi với những tín đồ khác.

Nếu bạn gần gũi với những người chỉ quan tâm đến chính trị, bạn sẽ quan tâm đến chính trị. Nếu bạn gần gũi với những người chỉ quan tâm đến thể thao, bạn sẽ quan tâm đến thể thao. Nếu bạn gần gũi với những người tập trung vào việc biết đến Chúa, bạn cũng sẽ tập trung vào điều đó.

Đó là lý do tại sao bạn cần tham gia nhóm nhỏ của những người tin Chúa để có được sự hỗ trợ — vì bất cứ điều gì bạn nói đến khi ở chung với người khác đều là điều bạn đang khao khát. Châm Ngôn 2:20 nói rằng, “Hãy bước đi trong đường người lương thiện, dõi theo lối người công bình.”

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Khát khao Chúa có nghĩa là gì?

2.    Làm thế nào để bạn có thể suốt ngày nhắc nhở mình về tình yêu thương của Chúa?

3.    Bạn thường nói với bạn bè, vợ/chồng hoặc người trong gia đình về điều gì nhất? Các cuộc đối thoại này đã nuôi nấng sự khao khát thuộc linh của bạn như thế nào?

 

 


HOW TO STAY HUNGRY FOR GOD

BY RICK WARREN —

“You must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment.” 1 Peter 2:2 (NLT)

Are you hungry for God?

It’s possible to maintain a spiritual hunger for God for the rest of your life. Here are five ways to sustain a spiritual appetite.

1. Remind yourself how much God loves you.

The more you understand how much God loves you, the more you’re going to love him. The Bible says in Ephesians 3:18-19, “May you have the power to understand . . . how wide, how long, how high, and how deep his love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God” (NLT).

2. Stop filling up on junk food.

You are a spiritual being with a God-shaped hole in your heart that only God can fill. When you try to fill it with salary, status, success, passion, possessions, power, prestige, or anything other than God, it’s not going to be fulfilling.

Proverbs 15:14 says, “A wise person is hungry for knowledge, while the fool feeds on trash” (NLT).

3. Make knowing God your number one goal.

Happiness is a byproduct of knowing God. Jesus says in Matthew 6:33, “Seek first God’s kingdom and what God wants. Then all your other needs will be met as well” (NCV).

4. Get into God’s Word every day.

The Bible is food for your soul. Eating just one meal a week won’t keep your body healthy. In the same way, you need to feed on God’s Word every day.

“You must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment” (1 Peter 2:2 NLT).

5. Surround yourself with other believers.

If you hang out with people who only care about politics, you’ll care about politics. If you hang out with people who only care about sports, you’ll care about sports. If you hang out with people whose focus is knowing God, that will become your focus too.

That’s why you need to join a small group of Christians for support—because whatever you talk about when you’re with others is what you’re going to be hungry for. Proverbs 2:20 says, “Follow the steps of the good, and stay on the paths of the righteous” (NLT).

Talk It Over

  • What does it mean to be hungry for God?
  • How can you remind yourself throughout the day of God’s love?
  • What things do you talk about most with your friends, your spouse, or other family members? How well are your conversations feeding your spiritual appetite?