“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

Khi bạn đang trải qua một giai đoạn đầy thay đổi và căng thẳng, bạn làm cách nào để giữ được sự vui mừng?

Bạn làm điều đó bằng cách xây dựng một thói quen tạ ơn Chúa cho tất cả những điều tốt lành, bất chấp tất cả mọi điều xấu.

Nguyên tắc này được tìm thấy trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải xây dựng một thái độ biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Nó không có nghĩa là chúng ta phải biết ơn về mọi điều xảy đến với mình, đặc biệt là những điều xấu như bịnh ung thư hay tai nạn xe cộ. Chúng ta không cần phải biết ơn về những điều ác xảy ra trên thế giới.

Nhưng mỗi khi bạn dành một phút để bày tỏ lòng biết ơn Chúa về bất cứ điều gì — đó có thể là âm nhạc, một cảnh thiên nhiên hoặc một câu Kinh Thánh mà bạn yêu thích — điều đó sẽ giúp đổ đầy bể chứa cảm xúc đang cạn của bạn để bạn có thể đi tới trong đời sống. Lựa chọn biết ơn là cho lợi ích của chính bạn; nó giúp bạn không cảm thấy cay đắng và giúp bạn được về đến đích.

Rất dễ để biết ơn khi bể chứa cảm xúc của bạn đang đầy và mọi việc đều diễn ra tốt đẹp trong đời sống bạn. Tìm được một điều nào đó để biết ơn khi đang đương đầu với khủng hoảng hoặc căng thẳng dài hạn sẽ khó hơn rất nhiều. Nhưng đó chính là lúc bạn cần bày tỏ lòng biết ơn nhất.

Câu chuyện của Gióp là một thí dụ rất hay về lòng biết ơn trong lúc gặp khó khăn. Gióp là một người giàu có và thành công nhưng chỉ trong một ngày ông đã mất đi tất cả. Ông không hiểu được tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế và ông có đủ mọi lý do để tức giận và cay đắng. Dù vậy, ông vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Ngay cả trong thời điểm đen tối nhất của mình, ông đã sấp mình xuống đất và thờ lạy Đức Chúa Trời và nói rằng “Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va” (Gióp 1:21).

Một trong những thói quen thực tế nhưng hiệu quả nhất mà bạn có thể tạo dựng là lập danh sách biết ơn hàng ngày. Mỗi ngày chỉ cần ngồi xuống năm phút và tự hỏi mình rằng “Tôi biết ơn về điều gì?” Đó là một thói quen sẽ làm vững mạnh tâm hồn bạn và giúp bạn tiếp tục đi tới khi bạn cảm thấy mình đang muốn bỏ cuộc.

Ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, chúng ta có thể theo gương Gióp và thờ phượng Đức Chúa Trời với lòng biết ơn vì biết rằng Chúa muốn chúng ta tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có một thái độ biết ơn tiết lộ điều gì về niềm tin của bạn vào một Thiên Chúa tốt lành?

2.    Hôm nay bạn có thể bắt đầu cảm ơn Chúa về những điều nào mà bạn coi là đương nhiên?

3.    Khi nào thái độ biết ơn đã đem đến cho bạn sức lực để vượt qua khó khăn?

 

 


HOW TO FILL UP ON GRATITUDE

BY RICK WARREN —

“Be thankful in all circumstances, for this is God’s will for you who belong to Christ Jesus.”    1 Thessalonians 5:18 (NLT)

When you’re going through a season of great change and stress, how do you maintain joy?

You do it by developing the habit of thanking God for all that’s good, despite all that’s bad.

This principle is found in 1 Thessalonians 5:18: “Be thankful in all circumstances, for this is God’s will for you who belong to Christ Jesus” (NLT). This means that we should develop an attitude of gratitude in every situation. It doesn’t mean that we have to be thankful for everything that happens to us, especially the bad things like cancer or car accidents. We don’t have to be thankful for all the evil in the world.

But every time you take a minute to express gratitude to God about anything—it could be your favorite music, nature spot, or Scripture—it helps refill your empty emotional tank so you can move forward in life. Choosing to be thankful is for your own good; it keeps you from getting bitter and helps you make it to the finish line.

Being grateful is easy when your emotional tank is full and things are going great in your life. It’s much harder to find something to be thankful for when you’re facing a crisis or prolonged chronic stress. But that’s when you need to express gratitude the most.

The story of Job is a great example of gratitude during hard times. He was a wealthy and successful man, but he lost everything in a single day. He didn’t know why everything happened to him, and he had every reason to be angry and bitter. Despite this, he gratefully worshipped God. Even in his darkest moment, he fell to the ground and worshipped God, saying, “May the name of the LORD be praised” (Job 1:21 NIV).

One of the most practical yet powerful habits you can develop is to make a daily gratitude list. Just sit down for five minutes each day and ask yourself, “What am I grateful for?” It’s a habit that will strengthen your soul and keep you going when you feel like giving up.

Even in our darkest moments, we can follow Job’s example and gratefully worship God, knowing that his will for us is to give thanks in all circumstances.

Talk It Over

  • What does having a grateful attitude reveal about your belief in a good God?
  • What are some things you might take for granted that you can start thanking God for today?
  • When has an attitude of gratitude given you the strength to get through a hard time?