0183“Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.” (Giăng 8:32 BHĐ).

Rất nhiều điều tuy là đúng nhưng không thể cho bạn có được sự tự do. Bạn có thể học cách lập trình máy tính, nhưng điều đó sẽ không giúp bạn được tự do. Bạn có thể đọc tất cả những cuốn sách học làm người mới nhất, nhưng điều đó cũng không thể nào đem lại sự tự do đến cho bạn được.

Lẽ thật duy nhất có thể giúp cho bạn có được sự tự do là lẽ thật của Lời Chúa: “Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.” (Giăng 8:32 BHĐ). Nhiều người có thể trích dẫn câu này, nhưng không phải ai cũng nhận thức được rằng câu nói này đang nói về Kinh Thánh hoặc thậm chí là từ trong Kinh Thánh.

Nếu biết được Lời Chúa là cách duy nhất để được tự do, thì bạn phải đặt việc đọc và học Kinh Thánh làm ưu tiên trong cuộc đời mình. Bạn phải nuôi dưỡng tâm trí của mình bằng lẽ thật của Lời Chúa.

Vua Đa-vít của dân Do Thái ngày xưa đã hiểu được tầm quan trọng của Lời Chúa. Đã có lúc Đa-vít bị rất nhiều kẻ thù truy lùng và phải chạy trốn để giữ mạng sống của mình. Ông đã phải chạy trốn vào trong các hang động. Nhưng cho dù bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, ông vẫn nuôi mình bằng lẽ thật của Chúa.

Thi 119:95 là một trong những Thi Thiên ông đã viết trong thời gian này, ông viết, “Những kẻ ác rình để diệt tôi, nhưng tôi suy gẫm các lời chứng của Chúa.” (BDM 2002).

Khi nhìn vào những điều xảy ra với thế giới chung quanh, thật dễ làm chúng ta bị nản lòng. Nếu bạn lướt nhanh qua các tin tức, nghe các chương trình nói chuyện trên ra-đi-ô, hoặc xem tin tức, bạn sẽ thấy tinh thần giảm sút, suy sụp. Bạn sẽ cảm thấy không có chút hi vọng nào cả. Nhưng khi bạn để tâm trí của mình tràn đầy với lẽ thật của Lời Chúa, thì bạn sẽ được đầy hy vọng hơn và một viễn cảnh tốt đẹp hơn về cuộc đời mình—ngay cả khi bạn đang ở trong cơn khủng hoảng và phải trốn tránh kẻ thù.

“Tôi yêu kinh luật Chúa biết bao, Suốt ngày tôi suy gẫm luật ấy.” (Thi 119:97 BDM 2002). Điều này có thể khiến chúng ta e sợ khi nghĩ đến việc phải suy gẫm Lời Chúa. Lý do là vì điều này không xảy ra một cách tự nhiên! Có thể bạn phải chiến đấu với chính mình để có suy nghĩ về Lời Chúa dù chỉ là một lần trong ngày, nhưng ít nhất bạn cần phải bắt đầu.

Hãy thử bắt đầu một ngày của bạn với Lời Chúa. Hãy để ra 10 phút vào buổi sáng để đọc Kinh Thánh, và rồi sau đó bạn có thể nghĩ ngợi về những điều bạn đã đọc đó suốt ngày. Và khi Chúa Thánh Linh sẽ giúp bạn nhớ lại điều bạn đã đọc khi bạn cần đến trong khi gặp khó khăn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Biết được Lời Chúa sẽ giúp cho bạn được tự do như thế nào?

2.      Điều gì cần 10 phút vào buổi sáng mà bạn có thể bỏ được để thay vào 10 phút đọc Kinh Thánh?

3.      Nuôi dưỡng tâm trí của bạn bằng Lời Chúa có nghĩa là gì? Bạn đang nuôi dưỡng tâm trí của mình với những điều tốt hay điều xấu nào nữa?


 

The Only Truth That Sets You Free

By Rick Warren — 

“You will know the truth, and the truth will set you free” (John 8:32 NLT).

A lot of things that are true won’t set you free. You can learn how to program a computer, but that won’t set you free. You could read all the latest self-help books, but that won’t set you free either.

The only truth that sets you free is the truth of God’s Word: “You will know the truth, and the truth will set you free” (John 8:32 NLT). A lot of people can quote this verse, but not everyone acknowledges that it’s talking about the Bible or is even from the Bible.

If knowing God’s Word is the only way to be free, then you’ve got to make reading and studying the Bible a priority in your life. You’ve got to feed your mind on the truth of God’s Word.

The ancient Israelite King David understood how important God’s Word is. There was a time when he had so many enemies that he was actually a fugitive. He was running for his life and hiding in caves. But no matter what happened, he fed himself with God’s truth.

Psalm 119:95 is one of the psalms he wrote during this time, and it says, “Though the wicked hide along the way to kill me, I will quietly keep my mind on your laws” (NLT).

When you look around at things in the world, it’s easy to get discouraged. If you scroll through your news feed, listen to talk radio, or watch the news, you’re going to get down. You’re going to feel hopeless. But when you fill your mind with the truth of God’s Word, then you will have more hope and a better perspective on your life—even when you’re in a crisis and running from your enemies.

“How I love your law! I think about it all day long” (Psalm 119:97 GNT). It might be intimidating to try to think about God’s Word all day long. That’s because it doesn’t come naturally to anyone! You might struggle to think about God’s Word even one time in your day, but you can start somewhere.

Try starting your day with the Word of God. Spend 10 minutes reading the Bible in the morning, and then you can think about what you read throughout your day. And the Holy Spirit will help you recall what you’ve read when you need it in difficult times.

Talk It Over

  • How does knowing God’s Word set you free?
  • What is one thing you spend 10 minutes doing in the morning that you could give up in order to spend 10 minutes reading your Bible instead?
  • What does it mean to feed your mind with God’s Word? With what other things—good or bad—do you feed your mind?