“Bây giờ Chúa Toàn Năng phán: 'Hãy suy xét kỹ đường lối của mình.’” (A-ghê 1:5).

Sau khi trải qua một giai đoạn đầy thử thách, cuối cùng rồi bạn cũng sẽ sẵn sàng để trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng khi làm điều đó, bạn nên nhớ lấy một số nguyên tắc. Như chúng ta đã nói trong vài ngày qua, bạn nên biết được rằng mình sẽ có những cảm xúc lẫn lộn và cũng nên dành thì giờ để rút ra những bài học đã học được trong giai đoạn khó khăn. Và đây là một điều khác nữa mà bạn nên làm: Đánh giá tất cả mọi thứ.

Cho dù bạn đang trở lại cuộc sống sau một cơn đại dịch, một cuộc ly hôn, một cơn đau nặng, hay một giai đoạn đầy sợ hãi hoặc mất mát, đừng tự động nói rằng, “Tôi sẽ làm mọi thứ theo cách tôi vẫn làm trước đây.” Tại sao vậy? Bởi vì sự gian khổ, khó khăn làm thay đổi con người. Sau một cơn chấn động, bạn không còn là mình như trước đây nữa.

Thay vì trở lại với cùng những khuôn mẫu, hành xử, và thói quen cũ, Chúa muốn cho bạn một cơ hội để làm lại từ đầu đời sống của mình. Có thể có một số điều bạn đã làm trước thời gian khó khăn mà bạn không nên bắt đầu làm lại nữa.

Khi những người Do Thái thời xưa quay trở lại “cuộc sống bình thường” sau khi bị phu tù, tiên tri A-ghê đã có một sứ điệp cho họ: “Bây giờ Chúa Toàn Năng phán: 'Hãy suy xét kỹ đường lối của mình.  Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm; và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lủng.’” (A-ghê 1:5-6).

Những lời của A-ghê nghe dường như là những ẩn dụ về việc không được hài lòng, thỏa mãn: Tôi cứ ăn, nhưng vẫn đói; tôi cứ uống, nhưng vẫn khát. Nói một cách khác, nếu những gì bạn đã làm trước thời kỳ khó khăn không làm mình thỏa mãn, thì tại sao lại quay trở lại làm những điều đó?

Một cách bạn có thể “suy xét kỹ đường lối của mình” là lập một danh sách “những điều không làm” chứ không phải “những điều cần làm”.  Một số điều bạn thường hay làm không nhất thiết là điều sai – chẳng hạn như dành rất nhiều thì giờ cho những thứ như mạng xã hội, xem truyền hình, hoặc đi mua sắm. Bạn chỉ không cần tiếp tục làm những điều đó trở lại vì chúng không cần thiết. Vì vậy, hãy thêm chúng vào danh sách “những điều không làm” của bạn.

Sau một giai đoạn khó khăn, Chúa muốn xây dựng lại cuộc sống của bạn và làm cho cuộc sống bạn tốt đẹp và lành mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng bạn cũng có phần trong đó. Bạn cần phải dành thì giờ để đánh giá mọi thứ trước khi bạn quay trở lại với thế giới.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.     Hãy xem xét lại cuộc sống của bạn ngày hôm nay. Những điều nào bạn đang làm thực sự nên để vào trong danh sách “điều không nên làm” của bạn?

2.     Một giai đoạn khó khăn đã làm bạn thay đổi như thế nào? Nó đã thay đổi cái nhìn của bạn về thế giới quanh mình như thế nào?

3.     Một thói quen nào mà bạn đã để qua một bên trong giai đoạn bị chấn động mà bạn muốn tiếp tục làm trở lại?

 

 


 

 

MAKE A “DON’T DO” LIST

By Rick Warren — 

“Now this is what the LORD Almighty says: 'Give careful thought to your ways’” (Haggai 1:5 NIV).

After you’ve gone through a challenging season, you’ll eventually be ready to resume life again. But as you do, you should keep a few principles in mind. As we’ve talked about the last few days, you should expect to feel mixed emotions and also take time to extract the lessons you’ve learned from the hard time. And here’s another thing you should do: Evaluate everything.

Whether you’re returning to life after a pandemic, a divorce, an illness, or another time of great fear or loss, don’t automatically say, “Well, I’m just going to do everything the way I’ve always done it.” Why? Because hardship changes people. You’re not the same person after a trauma that you were before.

Instead of returning to the same old patterns, behaviors, and habits, God wants to give you an opportunity to reset your life. There are likely some things you were doing before the hard times that you shouldn’t start up again.

As the ancient Jews resumed “normal life’ after being in captivity, the prophet Haggai had a message for them: “Now this is what the LORD Almighty says: 'Give careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it’” (Haggai 1:5-6 NIV).

Haggai’s words seem like metaphors of dissatisfaction: I keep eating, but I’m still hungry; I keep drinking, but I’m still thirsty. In other words, if what you did before the hard times was so unfulfilling, why go back to it?

One way you can “give careful thought to your ways” is to make a “don’t do” list—not a “to do” list. Some things you used to do aren’t necessarily wrong—such as spending a lot of time on things like social media, watching television, or shopping. You just don’t need to resume them because they’re not necessary. So add them to your “don’t do” list.

After a hard season, God wants to rebuild your life and make it better and healthier than it ever was before. But you have a part in that too. You need to take time to evaluate everything before you head back into the world.

Talk It Over

- Examine your life today. What things that you’ve been doing should actually be added to your “don’t do” list?

- How did a difficult season change you? How did it change your view of the world around you?

- What is one habit that you put aside during a traumatic period that you would like to resume?