0415“Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa” (Phi-líp 2:4 TTHĐ).

Lòng vị tha giúp khơi dậy những điều tốt đẹp nhất nơi người khác. Nó xây dựng những mối quan hệ. Vị tha có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn nghĩ đến mình ít hơn một chút và nghĩ về người khác nhiều hơn một chút.

Ngược lại với tính vị tha là sự ích kỷ. Đó là nguyên nhân số một của những sự xung đột và cãi cọ. Kinh Thánh cho biết, “Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? ... Anh em thèm muốn mà không thể đạt được, nên xung đột và tranh chiến” (Gia-cơ 4:1-2 TTHĐ).

Việc cho mình là trung tâm của mọi sự sẽ hủy phá các mối quan hệ.

Một đêm nọ, tôi lên giường trước vợ tôi ba giây. Khi lên giường, vợ tôi hỏi xem tôi đã khóa hết các cửa thật chưa. Nhưng trong ba giây đó, tôi giả vờ mình sắp ngủ và thì thào rằng “Chưa đóng.” Sau đó vợ tôi ngồi dậy để đi khóa hết các cửa lại. Có một từ ngữ thật rõ ràng để nói đến cho điều tôi đã làm đó là ích kỷ.

Vấn đề, ích kỷ là bản tính tự nhiên của con người. Rất tự nhiên khi chúng ta nghĩ đến những điều mình thích, những tổn thương của mình, chúng ta nhìn như thế nào, chúng ta cảm thấy như thế nào. Ngay cả nền văn hóa của xã hội chúng ta cũng nói rằng: “Hãy làm những gì bạn nghĩ là tốt nhất cho mình.” Nhưng Kinh Thánh lại dạy rằng, “Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa” (Phi-líp 2:4 TTHĐ).

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn “quan tâm đến lợi ích của người khác, chứ không phải chỉ lợi ích của riêng mình”? Nó không những sẽ biến đổi các mối quan hệ của bạn mà còn biến đổi cả con người nữa. Nó sẽ khiến người kia thay đổi bởi vì bạn không còn là người như trước đây nữa.  Điều đó sẽ khiến họ đối xử với bạn cách khác hơn.

Tôi đã thấy được điều này rất nhiều lần: Khi bạn đối xử với những người nóng tánh, khó chịu bằng sự ân cần, tử tế thay vì theo cách họ đáng bị đối xử, họ sẽ trở nên những người thân thiện, dễ chịu.

Bài học lớn nhất trong cuộc đời là học cách sống không ích kỷ. Nhưng điều này không thể nào xảy ra trong một sớm một chiều. Cần phải dùng tất cả cuộc đời còn lại của bạn để học cách sống không ích kỷ.

Tin tốt đẹp ở đây là Chúa không để bạn tự mình học sống vị tha cách đơn độc. Rô-ma 8:26 nói, “Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta” (TTHĐ).

Đừng bao giờ ngừng nỗ lực để trở nên vị tha hơn. Chúa Thánh Linh sẽ ở với bạn để giúp bạn thắng được tính ích kỷ! Và rồi bạn sẽ thấy được sự thay đổi cách lạ lùng trong tất cả các mối quan hệ của mình.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hãy suy nghĩ đến một mối quan hệ trong đời sống của bạn. Bạn đã hành động với động cơ ích kỷ trong mối quan hệ đó như thế nào?

2.    Những hành động vị tha nào bạn có thể làm được hôm nay mà không giống như con người bình thường của bạn?

3.    Có người nào đã từng hành động một cách vị tha đối với bạn khi bạn không xứng đáng với điều đó không? Điều đó đã tác động đến bạn như thế nào?

 

 

 


SELFLESSNESS BUILDS RELATIONSHIPS

By Rick Warren — 

“Look out for one another's interests, not just for your own" (Philippians 2:4 GNT).

Selflessness brings out the best in others. It builds relationships. What does it mean to be selfless? It means you think a little less of yourself and a little more of others.

The opposite of selflessness is selfishness. It’s the number one cause of conflict and arguments. The Bible says, “What causes fights and quarrels among you? Don’t they come from your desires that battle within you? You want something but don’t get it” (James 4:1-2 NIV).

Self-centeredness destroys relationships.

One night I got into bed three seconds before Kay did. When she got into bed, she asked if I locked all the doors. But in those three seconds, I pretended to be almost asleep and whispered, “No.” She then got up and locked all the doors. There’s a word for what I did—selfish, pure and simple.

The problem is, being selfish is human nature. We naturally think about our interests, our hurts, how we look, and how we feel. Even culture tells us: “Do what you think is best for you.” But the Bible says, “Look out for one another’s interests, not just for your own” (Philippians 2:4 GNT).

What happens when you “look out for one another’s interests, not just for your own”? Not only will it transform your relationships—it will transform people. It causes the other person to change because you’re not the same person anymore, allowing them to relate to you in a different way.

I’ve seen it many times: When you treat cranky, unlikable people with kindness, instead of treating them the way they deserve, they transform into nice people.

The greatest lesson in life is learning to be unselfish—but it won’t happen overnight. It’s going to take the rest of your life.

The good news is, God doesn’t leave you all alone to learn how to be selfless. Romans 8:26 says, “The Holy Spirit helps us in our weakness” (NLT).

Never stop making the effort to be more selfless. God’s Spirit is with you to help you break the cycle of selfishness! And it’s then will you see transformation in all your relationships.

Talk It Over

  • Think about a relationship in your life. In what ways do you act with selfish motives in that relationship?
  • What selfless act can you do today that is uncharacteristic of you?
  • Has someone ever acted selflessly toward you when you didn’t deserve it? How did it impact you?