0627“Ý định trong lòng người như nước sâu, Nhưng người sáng suốt sẽ múc lấy” (Châm 20:5 BDM).

Trong vài ngày qua, chúng ta đã xem đến những điều có thể cho bạn có được sự tự tin trong việc chia sẻ niềm hy vọng bạn có trong Chúa Jêsus. Điều xây dựng lòng tự tin trong ngày hôm nay là: Bạn có thể dẫn dắt bất cứ người nào đến với Chúa Jêsus nếu bạn chỉ lắng nghe để biết được chìa khóa vào tấm lòng của họ.

Chìa khóa để vào tấm lòng của một người nào đó là gì? Đó là sự tổn thương kín giấu hay nhu cầu không được đáp ứng của họ.

Tất cả chúng ta đều có những bí mật trong cuộc sống, những điều chúng ta không muốn người khác biết được. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23 TTHĐ). Nhưng khi bạn có thể nhìn thấy được những đấu tranh nội tâm của một người bằng cách lắng nghe tấm lòng của họ, là bạn vừa khám phá ra được làm thế nào để dẫn họ đến với Chúa Jêsus.

Kinh Thánh nói rằng, “Ý định trong lòng người như nước sâu, Nhưng người sáng suốt sẽ múc lấy” (Châm 20:5 BDM).

Hãy nhớ rằng, chỉ có một cách duy nhất đến với Đức Chúa Cha đó là qua Chúa Jêsus Christ. Chúa Jêsus phán rằng, “Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được” (Giăng 14:6 BDM). Nhưng có nhiều lý do để người ta đến với Chúa Jêsus.

Một số người đến với Chúa Jêsus tìm kiếm một phép lạ hoặc tìm giải đáp cho một câu hỏi. Một số người đến với Chúa Jêsus vì sự cô đơn, mặc cảm tội lỗi, hay sợ hãi. Một số người khác đang tìm kiếm mục đích của đời sống. Vẫn còn một số người khác đang ở giữa một cơn khủng hoảng về quan hệ hay tài chánh.

Có hàng ngàn lý do khác nhau khiến người ta được thu hút đến với Chúa. Sự căng thẳng, đau đớn, và đau khổ luôn có cách để thu hút sự chú ý của bạn.

Dù cho đó là lý do gì đi nữa, đừng lãng phí bất kỳ cơ hội nào để chỉ cho người ta thấy rằng tất cả những câu trả lời và những ao ước của họ được đều được tìm thấy và làm trọn trong Chúa Jêsus.

Nếu bạn muốn đem một người nào đó đến với Chúa, hãy tìm chìa khóa vào tấm lòng họ bằng cách khởi đầu một câu chuyện thay đổi cuộc đời với họ.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc lắng nghe người khác — thật sự lắng nghe — có dễ dàng đối với bạn không? Bạn có thể thực hiện bước nào ngày hôm nay để cải tiến về kỷ năng nghe của mình?

2.    Sự tổn thương kín giấu hoặc nhu cầu không được đáp ứng nào đã đem bạn đến gần với Chúa hơn?

3.    Hãy nghĩ đến một người chưa biết Chúa trong cuộc đời của bạn. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn nhìn thấy được chìa khóa để vào tấm lòng họ.

 

 

 


HOW LISTENING CHANGES LIVES

By Rick Warren —

“Someone's thoughts may be as deep as the ocean, but if you are smart, you will discover them” (Proverbs 20:5 CEV).

We’ve been looking the last few days at the things that can give you confidence in sharing the hope you have in Jesus. Today’s confidence builder is this: You can help lead anyone to Jesus if you’ll just listen for the key to their heart.

What is the key to someone’s heart? It’s their hidden hurt or unmet need.

We all have secrets in our lives, things we don’t want other people to know about. “Yes, all have sinned; all fall short of God’s glorious ideal” (Romans 3:23 TLB). But when you’re able to discern a person’s struggles by listening to their heart, you’ve just discovered how to lead them to Jesus.

The Bible says, “Someone’s thoughts may be as deep as the ocean, but if you are smart, you will discover them” (Proverbs 20:5 CEV).

Keep in mind, there’s only one way to God the Father, and that is through Jesus Christ. Jesus said, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me” (John 14:6 NIV). But there are many reasons people come to Jesus.

Some people come to Jesus for a miracle or to get a question answered. Some come to Jesus out of loneliness, guilt, or fear. Others are looking for purpose in life. Still others are in the middle of a relational or financial crisis.

There are a thousand different reasons people are drawn to God. Stress, pain, and suffering always have a way of getting your attention.

Whatever the reason, don’t waste any opportunity to show people that all their answers and longings are found and fulfilled in Jesus.

If you want to reach a particular person for the Lord, find the key to their heart by opening up a life-changing conversation with them.

Talk It Over

  • Is listening to others—really listening—easy for you? What step can you take today to improve your listening skills?
  • What hidden hurt or unmet need has drawn you closer to God?
  • Think about a person in your life who doesn’t know Jesus. Ask God to help you discern the key to their heart.