0530“Giữa lúc ấy, có người Giu-đa báo cáo: "Những người khuân vác đều mỏi mệt. Chúng tôi chưa bắt tay vào việc xây thành được vì còn quá nhiều đá gạch vụn phải được dọn dẹp’” (Nê-hê-mi 4:10 KTHĐ).

Sự nản lòng có thể chữa trị được. Khi tôi ngã lòng, tôi đọc thẳng ngay đến sách Nê-hê-mi. Vị lãnh đạo vĩ đại của Y-sơ-ra-ên thời đó đã hiểu biết được bốn lý do của sự chán nản.

Thứ nhất, bạn bị kiệt sức. Chỉ đơn giản là bạn cũng yếu mỏi như những người khiêng gánh được chép trong Nê-hê-mi 4:1, “Giữa lúc ấy, có người Giu-đa báo cáo: "Những người khuân vác đều mỏi mệt. Chúng tôi chưa bắt tay vào việc xây thành được vì còn quá nhiều đá gạch vụn phải được dọn dẹp’” (KTHĐ).

Con người có thể yếu mệt, mất sức. Bạn không thể đốt ngọn nến ở cả hai đầu. Nếu bạn đang bị nản lòng, có lẽ bạn có thể không cần phải thay đổi một điều gì lớn lao trong cuộc sống mình. Có lẽ bạn chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi! Đôi khi một điều thuộc linh nhất bạn có thể làm lại là có được một giấc ngủ.

Thứ hai, bạn trở nên bực tức, khó chịu. Nê-hê-mi nói còn nhiều đồ hư nát, nhiều đến nỗi nó cản trở việc xây dựng lại bức tường. Bạn có “đống đổ nát” nào trong cuộc sống của mình không? Bạn có để ý rằng bất cứ khi nào bạn bắt đầu làm một việc mới nào đó, những đống đổ nát (những sự bực dọc ngăn trở bạn tiến tới mục tiêu của mình) bắt đầu chồng chất lên nhiều không?

Nếu bạn không dọn dẹp nó có định kỳ, nó sẽ ngăn chặn sự tiến triển của bạn. Bạn không thể tránh được điều này, vì vậy bạn cần học cách nhận ra nó và nhanh chóng vứt bỏ nó để bạn không bị mất tập trung vào mục tiêu của mình.

Thứ ba, bạn nghĩ mình đã thất bại. Dân sự của Nê-hê-mi không thể hoàn tất công việc của họ một cách nhanh chóng như đã định trước và kết quả là sự tự tin của họ bị sụp đổ. Họ nghĩ rằng, “Chúng ta thật là ngu dại khi nghĩ rằng mình có thể xây dựng lại bức tường này.”

Nhưng bạn có biết rằng tôi sẽ làm điều gì khi tôi không đạt được mục tiêu đúng thời hạn không? Tôi sẽ đặt ra một mục tiêu mới. Tôi không bỏ cuộc. Ai cũng đều từng gặp phải thất bại, ai cũng từng có lần làm những điều dại dột cả.

Vấn đề ở đây không phải là bạn đã thất bại mà là bạn phản ứng lại với thất bại của mình như thế nào.

Bạn có rơi vào tình trạng tự thương hại mình không? Bạn có bắt đầu đổ lỗi cho người khác không? Bạn có bắt đầu phàn nàn cho rằng đó là điều không thể xảy ra được không? Hay là bạn sẽ tập trung lại vào ý định của Chúa và bắt đầu làm việc?

Cuối cùng, bạn đầu hàng sự sợ hãi: Đầu hàng sự sợ hãi dẫn đến ngã lòng. Nê-hê-mi đoạn 4 cho thấy rằng những người bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi nhiều nhất là những người gần gũi với những người tiêu cực. Để có thể kiểm soát những suy nghĩ tiêu cực trong đời sống mình, hãy tránh xa những người tiêu cực càng nhiều càng tốt.

Có thể bạn bị nản lòng vì sợ hãi và bạn nói rằng, “Tôi không thể giải quyết được việc này. Việc này đòi hỏi trách nhiệm cao.” Có lẽ là bạn đang sợ bị chỉ trích. Hay có lẽ bạn nghĩ rằng mình không xứng đáng để thành công. Sợ hãi sẽ hủy phá cuộc sống của bạn nếu bạn cho phép nó. Nhưng bạn có thể chọn việc chống lại sự chán nản bằng cách nói rằng, “Lạy Chúa, xin giúp con đừng nhìn vào nan đề và hoàn cảnh nhưng hướng nhìn lên Chúa.”

Bạn không cần phải bị vướng mắc trong sự chán nản của mình. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn tìm biết tại sao, giải quyết vấn đề, và bắt đầu tự tin tiến về phía trước.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    “Đống đổ nát” (những sự bực dọc, nản chí ngăn trở bạn tiến tới mục tiêu của mình) có thể làm lãng phí thì giờ, sức lực của bạn, và ngăn trở bạn hoàn thành những gì Chúa đã kêu gọi bạn làm. Đống đổ nát trong cuộc sống của bạn là gì?

2.    Làm thế nào để bạn có thể giảm đi sự tiêu cực đang khiến bạn nản lòng?

3.    Bạn có từng từ bỏ một mục tiêu vì nản lòng không? Làm thế nào để bạn có thể tập trung trở lại để có thể hoàn thành những gì Chúa đã kêu gọi bạn làm?

 

 

 


HOW TO OVERCOME DISCOURAGEMENT

By Rick Warren —

“Then the people of Judah said, 'The work crews are worn out, and there is too much rubble. We can’t continue to rebuild the wall’” (Nehemiah 4:10 GW).

Discouragement is curable. When I get discouraged, I head straight to the book of Nehemiah. This great leader of ancient Israel understood there were four reasons for discouragement.

First, you get fatigued. You simply get tired as the laborers did in Nehemiah 4:10: “Then the people of Judah said, 'The work crews are worn out, and there is too much rubble. We can’t continue to rebuild the wall’” (GW).

Human beings wear out. You can’t burn the candle at both ends. If you’re discouraged, you may not have to change anything major in your life. You may just need rest! Sometimes the most spiritual thing you can do is go to bed.

Second, you get frustrated. Nehemiah says there was rubble all around, so much so that it was getting in the way of rebuilding the wall. Do you have “rubble” in your life? Have you noticed that anytime you start doing something new, the rubble (the frustrations that keep you from working toward your goal) starts piling up?

If you don’t clean it out periodically, it will stop your progress. You can’t avoid it, so you need to learn to recognize it and dispose of it quickly so that you don’t lose focus on your goals.

Third, you think you’ve failed. Nehemiah’s people were unable to finish their task as quickly as originally planned, and, as a result, their confidence collapsed. They thought, “We were stupid to think we could ever rebuild this wall.”

But you know what I do when I don’t reach a goal on time? I just set a new goal. I don’t give up. Everybody fails; everybody does foolish things.

The issue is not that you failed; it’s how you respond to your failure.

Do you give in to self-pity? Do you start blaming other people? Do you start complaining that it’s impossible? Or do you refocus on God’s intentions and start moving again?

Finally, you give in to fear. Giving in to fear leads to discouragement. Nehemiah 4 suggests that the people most affected by fear are those who hang around negative people. To control the negative thoughts in your life, avoid negative people as much as you can.

Maybe you’re discouraged because of fear and you say, “I can’t handle this. It’s too much responsibility.” Maybe it’s the fear of criticism. Or you think you don’t deserve to succeed. Fear will destroy your life if you let it. But you can choose to resist the discouragement by saying, “God, help me get my eyes off the problem and the circumstances and keep my eyes on you.”

You don’t have to stay stuck in your discouragement. Ask God to help you figure out the reason for it, address it, and start moving forward in confidence.

Talk It Over

  • “Rubble” (the frustrations that keep you from working toward your goal) can waste your time and energy and prevent you from accomplishing what God has called you to do. What is the rubble in your life?
  • How can you reduce negativity that is keeping you discouraged?
  • Have you abandoned a goal because of discouragement? How can you refocus so that you can accomplish what God has called you to do?