“Ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta, và ta ở trong họ, thì nấy kết quả nhiều, vì ngoài ta các ngươi không thể làm chi được.”  Giăng 15:5

An nghỉ trong sự tốt lành của Đức Chúa Trời thì tốt hơn là chôn vùi bởi công việc và lo lắng. Nhưng điều này dễ nói hơn làm.  Có thể rất khó để có thể thực hiện những bước dẫn đến sự nghỉ ngơi và sự sống dư dật mà Đức Chúa Trời dành cho bạn.

Dưới đây là bốn thói quen hàng ngày sẽ giúp bạn chuyển từ chỗ chôn vùi sang tuôn tràn.

1. Luôn kết nối mỗi ngày với Chúa Jêsus“Ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta, và ta ở trong họ, thì nấy kết quả nhiều, vì ngoài ta các ngươi không thể làm chi được” (Giăng 15:5).

Nếu bạn cố gắng sống bằng sức lực của chính mình, bạn sẽ bị chôn vùi. Bạn không thể hoàn thành mục đích của mình và tận hưởng sự tốt lành của Đức Chúa Trời trừ khi bạn được kết nối với quyền năng Ngài.

2. Thay thế lời phàn nàn của mình với lòng biết ơn. “Hãy làm mọi việc mà không phàn nàn và cãi lẫy” (Phi-líp 2:14).

Phàn nàn là một cảm xúc sâu kín không lành mạnh.  Mặt khác, các nghiên cứu đã cho thấy rằng lòng biết ơn là cảm xúc lành mạnh nhất. Nó tạo ra chất serotonin, dopamine và oxytocin trong não của bạn; đó là những hóa chất giúp tăng cường hạnh phúc và giảm đi sự căng thẳng.

3. Hãy ngừng keo kiệt, và bắt đầu rộng rãi“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” (Ma-la-chi 3:10).

Chúa đã đưa ra một quy luật chung cho thế giới: Bạn càng cho đi, bạn sẽ càng nhận lại nhiều hơn. Đức Chúa Trời làm điều này vì Ngài muốn bạn trở nên giống Ngài hơn — và Ngài là Đấng ban cho.

4. Hãy ngưng so sánh và bắt đầu thỏa lòng. “Thà thỏa lòng với những gì mình có, hơn là khổ công làm giàu để rồi mọi sự qua đi như luồng gió thổi” (Truyền 4:6).

Thỏa lòng không có nghĩa là bạn không có bất kỳ mục tiêu, mơ ước, hay kế hoạch nào cho đời sống mình. Nó đơn giản có nghĩa là bạn không cần phải có nhiều hơn nữa mới có thể có được hạnh phúc.

Do bản tánh tự nhiên, con người không thỏa mãn với điều mình có.  Tuy nhiên nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, bạn có thể yên nghỉ trong sự tốt lành của Ngài dành cho bạn. Khi bạn hiểu rằng hầu hết mọi thứ trong đời sống bạn chỉ đơn giản là những món quà nhân lành từ Đức Chúa Trời, thì cuộc sống của bạn sẽ đi từ bị chôn vùi đến chỗ tuôn tràn sự dư dật của Đức Chúa Trời.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một cách để duy trì sự nối kết với Chúa Jêsus là qua việc học Kinh Thánh. Nhưng bạn có cảm thấy bị chôn vùi khi nghĩ đến việc bắt đầu học Kinh Thánh mỗi ngày không?  Hãy bắt đầu bằng việc nhỏ. Để bắt đầu, mỗi ngày bạn có thể dành ra bao nhiêu phút để học Kinh Thánh và cầu nguyện?

2.    Theo bạn phương tiện truyền thông xã hội sẽ ảnh hưởng đến sự thỏa lòng của mình như thế nào?

3.    Trong vài ngày tới, hãy cam kết mình sẽ không phàn nàn về bất cứ điều gì. Mỗi khi bạn thấy mình đang phàn nàn, hãy chuyển lời phàn nàn ra lời tạ ơn. Mỗi ngày, hãy ghi lại xem bạn có thể đổi sự phàn nàn của mình ra lòng biết ơn thường xuyên như thế nào. Thái độ biết ơn tạo nên sự khác biệt ra sao?

 

 


HOW TO MOVE FROM OVERWHELMED TO OVERFLOWING

BY RICK WARREN —

“I am the vine, and you are the branches. If you stay joined to me, and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit. But you cannot do anything without me.” John 15:5 (CEV)

It’s better to rest in God’s goodness than to be overwhelmed with work and worry. But it’s also easier said than done. It can be hard to take the steps that lead to rest and the abundant life God has for you.

Here are four daily habits that will help move you from overwhelmed to overflowing.

1. Stay connected to Jesus every day. “I am the vine, and you are the branches. If you stay joined to me, and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit. But you cannot do anything without me” (John 15:5 CEV).

If you try to go through life on your own power, you’re going to be overwhelmed. You cannot fulfill your purpose and enjoy God’s goodness unless you’re plugged in to his power.

2. Replace your complaining with gratefulness. “Do everything without complaining and arguing” (Philippians 2:14 NLT).

Complaining is a deeply unhealthy emotion. On the other hand, studies have shown that gratitude is the healthiest emotion. It produces serotonin, dopamine, and oxytocin in your brain; those are the chemicals that boost happiness and lower stress.

3. Stop being stingy, and start being generous. “Bring the full amount of your tithes to the Temple, so that there will be plenty of food there. Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things” (Malachi 3:10 GNT).

God wired a universal law into the world: The more you give away, the more you’re going to get. God did that because he wants you to become more like him—and he is a giver.

4. Stop comparing, and start being content. “It is better to be content with what little you have. Otherwise, you will always be struggling for more, and that is like chasing the wind” (Ecclesiastes 4:6 NCV).

Contentment doesn’t mean you don’t have any goals, dreams, or plans for your life. It simply means you don’t need more in order to be happy.

By nature, people are discontent. But by God’s grace, you can rest contently in his goodness to you. When you grasp that most things in your life are simply gracious gifts from God, your life will go from overwhelming to overflowing with God’s abundance.

Talk It Over

1.    One way to stay connected to Jesus is through Bible study. But do you feel overwhelmed when you think about starting a daily Bible study? Start small. How many minutes can you commit to study and prayer each day to get started?

2.    How do you think social media affects your contentment?

3.    For the next few days, make a commitment not to complain about anything. Every time you catch yourself complaining, redirect the complaint into thanks. Each day, note how often you are able to change your gripes to gratitude. What difference does a thankful attitude make?