“Hãy vui với người đang vui, khóc với người đang khóc.” (Rô-ma 12:15).

Sự thật ở đây là, cuộc sống hiếm khi nào trở lại “bình thường” sau một giai đoạn khủng hoảng. Thời kỳ khó khăn thay đổi con người – và không những chỉ con người mà còn còn thay đổi cả thế giới chung quanh bạn. Để có thể trở lại cuộc sống bình thường một cách thành công sau một giai đoạn khó khăn, bạn sẽ cần làm một số chỉnh sửa.

Bốn nguyên tắc trong Kinh Thánh sẽ giúp bạn xây dựng một cuộc sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn sau một kỳ khó khăn. Chúng ta sẽ xem đến một nguyên tắc trong hôm nay và những nguyên tắc khác trong vài ngày sắp đến. Nguyên tắc đầu tiên là điều này: Biết được rằng những cảm xúc lẫn lộn sẽ xảy đến.

Con dân Chúa đã thấy được những cảm xúc lẫn lộn khi họ trở về Giê-ru-sa-lem sau 70 năm phu tù ở Ba-by-lôn. Thành phố của họ đã hoàn toàn đổ nát, dầu vậy điều đầu tiên họ làm là xây dựng lại đền thờ của mình. Khi hoàn thành xong việc đặt nền móng, một số người đã lớn tiếng tạ ơn Chúa, trong khi đó những người khác lớn tiếng than khóc khi nhớ lại ngôi đền thờ cũ đã như thế nào.

E-xơ-ra 3:13 đã mô tả những cảm xúc của họ đã pha lẫn với nhau như thế nào: “Người ta không thể phân biệt được tiếng vui mừng hò reo với tiếng khóc lóc vì quá ồn ào. Và âm thanh này đã nghe thấy được từ phía xa”.

Có thể bạn cũng đã kinh nghiệm được những cảm xúc mâu thuẫn khi dần dần quay trở lại cuộc sống sau một thời gian đau khổ hay mất mát – mất đi người thân yêu, mất công ăn việc làm, mất nhà cửa hay mất đi tình bạn. Cảm giác đau buồn xen lẫn với vui mừng, và buồn bã lẫn với háo hức là điều rất bình thường.

Đó là lý do tại sao việc đầu tiên bạn nên làm là khoan dung, nhẹ nhàng với mình về những cảm xúc xen lẫn mà bạn đang cảm nhận – và cũng khoan dung, nhẹ nhàng với những người khác nữa. Những cơn khó khăn, như đại dịch COVID-19, tất cả mọi người thường đều cảm nhận được. Vì vậy, điều quan trọng là phải đồng cảm với những người cũng đang đối diện với những cảm xúc mâu thuẫn.

Rô-ma 12:15 nói rằng, “Hãy vui với người đang vui, khóc với người đang khóc.”  Thật khó để có thể thích ứng, quen dần với thay đổi.  Chúa thường để cho bạn học được những thói quen và cách xử sự mới khi Ngài xây dựng lại cuộc sống của bạn. Vì vậy, hãy tử tế với mình – và với người khác – khi bạn đang trải qua những cảm giác vui buồn lẫn lộn.

Khi bạn vừa thoát ra khỏi một cơn khủng hoảng, mất mát, chấn động, thật khó để có thể tưởng tượng mình sẽ được trở lại bình thường như trước.  Nhưng Chúa muốn cho bạn một sự khởi đầu mới và giúp bạn xây dựng lại một cuộc sống tốt đẹp hơn trước đây.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.  Mô tả những cảm xúc mà bạn cảm thấy sau khi trải qua một cơn khủng hoảng, mất mát, hoặc chấn động. Những cảm xúc của bạn mâu thuẫn với nhau như thế nào?

2. Hôm nay bạn có thể “vui” với những ai? Bạn có thể “khóc” với ai?

3. Người nào trong đời sống bạn đã tử tế, khoan dung với bạn trong khi bạn ở vào thời điểm dễ xúc động? Họ đã bày tỏ sự đồng cảm của mình ra với bạn như thế nào?

 

 


HOW TO HANDLE YOUR MIXED EMOTIONS

By Rick Warren —

“Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep” (Romans 12:15 ESV).

The truth is, life rarely goes back to “normal” after a difficult season. Hard times change people—and not just people but also the world around you. To resume life successfully after a difficult time, you’ll need to make some adjustments. 

Four principles from Scripture will help you build a better, stronger life after a difficult season. We’ll look at one today and the others in the next few days. The first one is this: Expect to feel mixed emotions.

God’s people felt mixed emotions when they returned to Jerusalem after being held captive in Babylon for 70 years. Their city was in complete ruins, yet the first thing they did was rebuild their house of worship. As they finished laying the foundation, some of the people shouted thanksgiving to God, while others wept loudly when they remembered what the other temple was like.

Ezra 3:13 describes how their emotions mingled together: “The people could not distinguish the shouts of joy from the sound of weeping, because the people were making so much noise. And the sound was heard from afar” (BSB).

Maybe you too have experienced conflicting emotions when easing back into life after a period of suffering or loss—the loss of a loved one, a job, a home, or a friendship. It’s 100 percent normal to feel grief mixed with joy, and sadness mixed with excitement.

That’s why the first thing you should do is give yourself grace for the mixed emotions you feel—and give grace to others too. Difficult seasons, such as the COVID-19 pandemic, are often felt by everyone. So it’s important to be empathetic toward people dealing with conflicting emotions too.

Romans 12:15 says, “Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep” (ESV).

Change is hard to get used to. God will often have you learn new habits and behaviors as he rebuilds your life. So be kind to yourself—and to everybody else—when you experience mixed emotions.

When you’re coming out of a season of crisis, loss, or trauma, it can be hard to imagine getting back on your feet again. But God wants to give you a fresh start and help you build a life that is better than it was before.

Talk It Over

- Describe the emotions you felt after going through a season of crisis, loss, or trauma. In what ways did your feelings conflict with each other?

- Who can you “rejoice” with today? Who can you “weep” with?

- Who in your life has shown grace to you during an emotional time? How did they express their empathy toward you?