0468“Mắt tôi hằng ngưỡng vọng CHÚA, Vì chính Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi bẫy lưới” (Thi 25:15 BDM 2002).

Khi bạn còn học Cấp 2, có người nào đó mà bạn luôn nghĩ đến nhưng người đó lại hoàn toàn không để ý gì đến bạn không? Thật khó có thể tưởng tượng rằng một người mà bạn thường xuyên nghĩ đến trong đầu lại không có một chỗ nào trong tâm trí của họ cho bạn. Nhưng điều đó cũng có lần xảy đến với hầu hết những người trong chúng ta và đó có thể là một kinh nghiệm vô cùng đau đớn.

Hãy tưởng tượng Chúa sẽ cảm thấy như thế nào khi Ngài không thu hút được sự chú ý của bạn. Kinh Thánh nói rằng Chúa không ngừng nghĩ đến bạn. Chắc hẳn Chúa sẽ bị tổn thương khi bạn không dành ý nghĩ nào cho Chúa trong suốt cả ngày.

Chúa muốn có được sự chú ý của bạn! Nhưng làm thế nào để bạn dành sự chú ý của mình cho Chúa?  Một cách để làm điều này là: Khi bạn cầu nguyện kiên trì về một điều gì đó là bạn dành sự chú ý mình cho Chúa.

Một trong những lý do Chúa có lòng yêu mến đặc biệt với Vua Đa-vít là vì Đa-vít lúc nào cũng dành sự chú ý mình cho Chúa. Đa-vít nói rằng, “Mắt tôi hằng ngưỡng vọng CHÚA, Vì chính Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi bẫy lưới” (Thi 25:15 BDM 2002). Điều đó có nghĩa là Đa-vít đã bền bỉ trong sự cầu nguyện.

Giống như Vua Đa-vít, bạn phải đối diện với những bẫy rập bất ngờ mỗi ngày. Chúa là Đấng duy nhất biết trước về những cạm bẫy đó và việc cầu nguyện không thôi là cách tốt nhất để tránh khỏi những cạm bẫy đó.

Khi bạn đang lái xe đi trên đường núi, thật hữu ích nếu bạn có thể dự đoán được những gì trước mắt sắp xảy ra. Nhưng nếu bạn bị kẹt sau một chiếc xe vận tải chạy chậm chạp và không thể nhìn thấy khúc quanh khúc phía trước, thì chuyến lái xe này rất là bực bội. Vào lúc đó, nếu có một chiếc trực thăng trên cao có thể cho bạn biết lúc nào là là an toàn để qua mặt xe vận tải đó thì sẽ giúp ích biết bao?

Chúa cũng giống như chiếc trực thăng đó. Ngài có thể thấy được những gì bạn không thể nhìn thấy. Chúa có thể nhìn thấy những cạm bẫy bạn sẽ gặp phải trong tuần này, tháng này và năm này. Nếu bạn dành sự chú ý và tập trung của mình trên Chúa, Ngài sẽ đi trước bạn và chỉ cho bạn cách tránh được tất cả những cạm bẫy đó.

Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy tìm kiếm CHÚA và sức lực Ngài; Hãy luôn luôn tìm kiếm sự hiện diện Ngài” (Thi 105:4 BDM 2002). Bạn nên tìm kiếm Chúa thường xuyên như thế nào? Tìm kiến Chúa không thôi. Cầu nguyện không phải là một điều mà khi làm xong chúng ta sẽ gạch bỏ ra khỏi danh sách. Đó là một cuộc chuyện trò liên tục.

Hãy kiên trì trong sự cầu nguyện của bạn. Hãy tiếp tục tìm kiếm Chúa để có được sự hướng dẫn và giúp đỡ của Ngài. Đừng ngưng trò chuyện với Ngài! Chúa yêu thích sự chú ý của bạn, Ngài sẵn sàng và chờ đợi để trả lời sự cầu nguyện của bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Chúng ta thường có khuynh hướng kiên trì nhất trong sự cầu nguyện khi ở trong tình trạng vô cùng đau đớn. Theo bạn tại sao lại như vậy?

2.    Làm thế nào để có thể không ngừng tìm kiếm Chúa? Bạn có thể làm điều nầy qua một việc thực tế nào?

3.    Bạn đang căng thẳng, nóng nảy về việc gì? Sự cầu nguyện giúp bạn có được sự bình an trong hoàn cảnh đó như thế nào?

 

 

 

 


HOW TO GIVE GOD YOUR ATTENTION

By Rick Warren — 

“My eyes are always looking to the LORD for help. He will keep me from any traps." Psalm 25:15 (NCV)

When you were in junior high school, was there someone you thought about all the time who was totally oblivious to you? It’s hard to imagine that someone who occupied so much of your thoughts could hold no space for you in their own mind. But it’s happened to most of us at some point, and it can be a painful experience.

Imagine how God must feel when he can’t get your attention. The Bible says he’s constantly thinking about you. It must hurt him when you don’t give him space in your thoughts throughout the day.

God wants your attention! But how do you give it to him? One way is this: When you pray about something over and over, you give him your attention.

One of the reasons God had particular affection for King David is because David gave God his attention all the time. David said, “My eyes are always looking to the LORD for help. He will keep me from any traps” (Psalm 25:15 NCV). That means David was persistent in prayer.

Like King David, you face unexpected traps every day. God is the only one who knows them in advance, and persistent prayer is the best way to steer clear of them.

When you’re going up a mountain road, it’s always helpful to be able to anticipate what’s ahead. But if you’re stuck behind a slow truck and can’t see around the curve ahead, the trip is frustrating. At that moment, how helpful would a helicopter be to give you the “all clear” to pass?

God is like that helicopter. He can see what you can’t see. He can see the traps you’re going to have this week, this month, and this year. If you will give him your attention and focus, he’ll go ahead of you and show you how to avoid all of the traps.

The Bible says, “Seek the LORD and his strength; seek his presence continually!” (Psalm 105:4 ESV). How often should you seek God? Continually. Prayer is not something to be checked off a list. It is an ongoing conversation.

Be persistent in your prayer. Keep seeking God for his direction and help. Don’t stop talking to him! He loves your attention, and he is ready and waiting to answer your prayers.

Talk It Over

  • We tend to be most persistent in our prayers when we are in deep pain. Why do you think this is so?
  • How is it possible to seek God continually? What is a practical way you can do this?
  • What are you anxious about? How does the act of prayer help give you peace over that situation?