0690“Mọi việc này đều do Đức Chúa Trời thực hiện, Ngài là Đấng đã nhờ Chúa Cứu Thế hòa giải với chúng ta và ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải.  Thật vậy, Đức Chúa Trời đã giải hòa với nhân loại trong Chúa Cứu Thế; không còn kể những vi phạm của loài người nữa và giao cho chúng ta sứ điệp giải hòa. Vậy chúng tôi là đại sứ của Chúa Cứu Thế, như thể Đức Chúa Trời nhờ chúng tôi mà khuyên bảo. Nhân danh Chúa Cứu Thế chúng tôi van nài anh chị em hãy hòa giải với Đức Chúa Trời.” (IICôr 5:18-20 BHĐ).

Vào tháng 1 năm 1956, năm nhà truyền giáo người Mỹ đến một khu rừng nhiệt đới nơi phía đông Amazon ở Ecuador. Họ đang thực hiện chuyến viếng thăm lần thứ hai tới bộ lạc Huaorani, một bộ lạc mà các nhà nhân chủng học cho là một xã hội tàn nhẫn, độc ác nhất trên trái đất. Giết người là điều bình thường trong xã hội và các nghiên cứu cho thấy 54% người trong bộ tộc đã chết do chém giết, sát nhân.

Ngay khi các nhà truyền giáo vừa bước xuống máy bay, họ đã bị các người trong bộ lạc đó dùng giáo đâm chết. Tin tức về việc giết người tàn bạo này đã loan truyền khắp thế giới và được đăng trên các trang bìa của tạp chí Life, Time và Newsweek. Nhiều nhật báo đã đưa tin về cái chết của năm giáo sĩ này, trong đó có Nate Saint và Jim Elliot.

Vài năm sau đó, Elisabeth và Valerie Elliot là vợ và con gái của Jim và Rachel Saint, chị của Nate, chuyển đến sống ở ngôi làng Huaorani để bày tỏ tình thương, sự tha thứ và chăm sóc những người đã giết hại gia đình của họ. Cuối cùng, Mincaye, người đứng đầu bộ lạc Huaorani và những người khác từng tham dự vào vụ giết hại các nhà truyền giáo đã trở thành Cơ đốc nhân.

Việc Elisabeth Elliot, Valerie Elliot và Rachel Saint tha thứ và điều họ đã làm cho bộ lạc này thật khó mà hiểu được cho đến khi bạn được Chúa tha thứ. Vậy, một khi bạn đã kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa, làm thế nào để bạn tha thứ người khác? Bạn sẽ làm bốn điều mà những người phụ nữ này đã làm:

  • Từ bỏ quyền trả thù, báo trả của bạn.

Rô-ma 12:19 dạy, “Anh em yêu dấu, đừng báo thù nhưng cứ để cho Đức Chúa Trời báo ứng” (KTHĐ). Hãy giao điều đó lại cho Chúa. Chúa sẽ giải quyết vấn đề và điều Ngài làm sẽ hơn hẳn những điều bạn có thể làm được.

  • Lấy thiện báo ác.

Làm thế nào bạn có thể biết được khi nào mình hoàn toàn tha thứ cho một người nào đó? Đó là khi bạn có thể thật lòng cầu nguyện xin Chúa ban phước cho người đã làm mình tổn thương. Kinh Thánh dạy, “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa sả mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình” (Lu-ca 6:27-28 BHĐ).

  • Nếu cần thiết hãy lập đi lập lại các bước này.

Phi-e-rơ đã hỏi Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 18:21, “Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần?’” (BHĐ). Chúa Jêsus đáp, Ta không nói với con chỉ bảy lần đâu, nhưng là bảy mươi lần bảy (Mat 18:22 BHĐ). Đôi khi cần phải tiếp tục tha thứ.

  • Giải cứu người khác bằng Tin Lành về sự tha thứ của Chúa.

Kinh Thánh nói trong IICôr 5:18-20, “Mọi việc này đều do Đức Chúa Trời thực hiện, Ngài là Đấng đã nhờ Chúa Cứu Thế hòa giải với chúng ta và ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải.  Thật vậy, Đức Chúa Trời đã giải hòa với nhân loại trong Chúa Cứu Thế; không còn kể những vi phạm của loài người nữa và giao cho chúng ta sứ điệp giải hòa. Vậy chúng tôi là đại sứ của Chúa Cứu Thế, như thể Đức Chúa Trời nhờ chúng tôi mà khuyên bảo. Nhân danh Chúa Cứu Thế chúng tôi van nài anh chị em hãy hòa giải với Đức Chúa Trời.” (BDM-2002).

Thật khó để tha thứ. Những điều đó sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn ngừng cố gắng để tự mình tha thứ và thay vào đó, hãy tha thứ người khác vì Chúa đã tha thứ bạn.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.      Theo bạn tại sao lại rất khó để từ bỏ quyền trả đũa của mình?

2.      Bạn cần phải lấy thiện báo ác trong mối quan hệ nào? Trong tuần này một cách nào bạn có thể làm được điều đó?

3.      Có người nào bạn biết cần được nghe sứ điệp bình an và tha thứ của Chúa?

 

 

 


HOW DO YOU FORGIVE?

By Rick Warren — 

“What we mean is that God was in Christ, offering peace and forgiveness to the people of this world. And he has given us the work of sharing his message about peace.” 2 Corinthians 5:19 (CEV)

In January 1956, five American missionaries headed to the rainforest of the eastern Amazon in Ecuador. They were making a second visit to the Huaorani tribe, which anthropologists said was the most vicious, violent society on the face of the Earth. They had a culture of killing, and studies showed 60 percent of the tribe died by homicide.

As soon as the missionaries got out of the plane, they were speared to death by members of the tribe. The brutal murders made news around the world and were on the covers of Life magazine, Time, and Newsweek. Many newspapers reported the deaths of these men, who included Nate Saint and Jim Elliot.

A couple years later, Elisabeth and Valerie Elliot, wife and daughter of Jim, and Rachel Saint, sister of Nate, moved into the Huaorani village to show love and forgiveness and minister to the people who had killed their families. Eventually, Mincaye, who was the leader of the tribe, and other men who participated in the missionary murders became Christians.

The kind of forgiveness Elisabeth Elliot, Valerie Elliot, and Rachel Saint modeled doesn’t make sense until you have been forgiven by God. So, once you’ve experienced God’s forgiveness, how do you forgive? You do the four things these women did:

Relinquish your right to get even. Romans 12:19 says, “Don’t try to get even. Let God take revenge” (CEV). Leave it up to God. He’ll take care of it, and he’ll do a much better job than you ever could.

Respond to evil with good. How can you tell when you’ve completely forgiven someone? You can actually pray for God to bless the person who hurt you. The Bible says. “Do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you” (Luke 6:27-28 NIV).

Repeat these steps as long as necessary. Peter asked Jesus in Matthew 18:21, “How many times should I forgive someone who does something wrong to me? Is seven times enough?” (CEV). Jesus replied, “Not just seven times, but seventy-seven times!” (Matthew 18:22 CEV). Sometimes forgiveness has to be continual.

Rescue others with the Good News of God’s forgiveness. The Bible says in 2 Corinthians 5:18-20, “God has done it all! He sent Christ to make peace between himself and us, and he has given us the work of making peace between himself and others. What we mean is that God was in Christ, offering peace and forgiveness to the people of this world. And he has given us the work of sharing his message about peace. We were sent to speak for Christ, and God is begging you to listen to our message. We speak for Christ and sincerely ask you to make peace with God.”

Because you’ve been forgiven by God, he expects you to forgive other people. He will help you work through your hurt and give you the grace to forgive those who’ve hurt you.

Talk It Over

  • What do you learn from how Elisabeth and Valerie Elliot and Rachel Saint responded to the murders of their family members?
  • Have you been in a situation where you’ve had to forgive someone “not just seven times, but seventy-seven times,” as Matthew 18 says? What gave you the strength to do so?
  • Who in your life needs to hear God’s message of forgiveness, peace, and salvation?