0473“Những hạt rơi trên đá là người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy; nhưng vì không có rễ, chỉ tin tạm thời nên khi gặp thử thách thì họ sa ngã” (Lu-ca 8:13 TTHĐ).

Vào mùa xuân, tất cả những đồng cỏ ở miền Nam Ca-li trở nên xanh tươi, những hoa dại và hoa anh túc nở rộ đẹp vô cùng. Nhưng ngay khi những cơn mưa ngừng rơi, các ngọn đồi chuyển sang màu đất trở lại. Tại sao vậy? Bởi vì rễ của những bãi cỏ này rất cạn cợt. Rễ không xuống đủ sâu để có được nước từ những con suối ngầm nằm sâu dưới lòng đất.

Khi một cây có rễ nông cạn, ban đầu nó có thể nẩy mầm và trông rất đẹp mắt, nhưng nó mau tàn và không tồn tại được lâu. Đời sống thuộc linh của bạn cũng vậy. Để tăng trưởng qua bất kỳ mùa nào, bạn cần phải có rễ đâm sâu xuống.

Lu-ca 8:13 Chúa dạy rằng, “Những hạt rơi trên đá là người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy; nhưng vì không có rễ, chỉ tin tạm thời nên khi gặp thử thách thì họ sa ngã” (TTHĐ).

Đôi khi, có lẽ bạn đã nghe Lời Chúa và được phấn khích về một điều nào đó nhưng không để cho điều đó thay đổi bạn. Bạn hành động cách hời hợt nông cạn. Bạn phản ứng theo cảm xúc. Bạn xúc động cách bốc đồng, nhưng bạn không dành thì giờ để Lời Chúa dầm thấm.

Bạn có thật sự muốn như vậy không? Không đâu! Bạn muốn trở nên một người sâu nhiệm chứ không phải nông cạn hời hợt. Bạn muốn trở thành một người có bộ rễ thuộc linh sâu để khi sự suy thoái đến và kéo dài hàng năm, bạn vẫn có thể tiếp tục sinh hoa kết trái. Khi những cơn gió dữ đến và một người nào đó trong gia đình bạn bị bệnh hay một người bạn thân qua đời, thử thách sẽ không thổi bạn đi mất bởi vì bạn được bám rễ.

Làm thế nào để có được gốc rễ thuộc linh? Bạn làm điều đó bằng cách dành thì giờ với Chúa mỗi ngày và nhóm trong nhóm nhỏ với những tín đồ khác mỗi tuần. Bạn phải dành thì giờ riêng ra với Chúa và bạn phải dành thì giờ với các anh chị em khác trong Chúa nữa.

Nếu bạn không dành thì giờ với Chúa mỗi ngày, bạn sẽ trở nên khô héo và bị thổi bay đi khi những áp lực xảy đến. Bạn sẽ không thể nào đương đầu với điều đó. Bạn cần phải dành thời gian hằng ngày để lắng nghe tiếng Chúa. Ngồi xuống yên lặng. Đọc Kinh Thánh và trò chuyện với Chúa. Hát vài bài ca ngợi. Nếu bạn thích viết nhật ký, hãy làm điều đó. Hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp bạn tập trung vào Chúa.

Bạn cũng cần có một nhóm nhỏ hàng tuần. Không ai có một quan điểm trọn vẹn về cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta đều có những điểm mù. Những người trong nhóm nhỏ của bạn có thể thấy được những điều trong cuộc sống bạn mà bạn không thể tự mình thấy được. Đó là lý do tại sao chúng ta cần nhau! Bạn học hỏi từ những người trong nhóm nhỏ khi bạn khuyến khích lẫn nhau và rễ thuộc linh của bạn mọc sâu hơn.

Chẳng sớm thì muộn đời này sẽ ném những điều khó khăn đến bạn. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu bạn sẽ có rễ bám sâu xuống để được sinh tồn và thậm chí được tăng trưởng trong những thời điểm đó hay không?

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Rễ thuộc linh của bạn là sâu hay cạn? Bằng chứng nào trong cuộc sống của bạn cho bạn thấy được điều đó?

2.    Có dễ cho bạn dành thì giờ ra cách đều đặn với Chúa và với các anh chị em trong nhóm nhỏ không? Tại sao vậy?

3.    Những thay đổi cụ thể nào bạn muốn có trong đời sống của mình để có thể đâm rễ thuộc linh sâu hơn?

 

 

 

 


HOW DO YOU DEVELOP SPIRITUAL ROOTS?

By Rick Warren — 

“The seeds that fell on rocky ground are the people who gladly hear the message and accept it. But they don’t have deep roots, and they believe only for a little while. As soon as life gets hard, they give up" (Luke 8:13 CEV).

During the springtime, all the grass in Southern California turns green, the wildflowers and poppies bloom, and it’s beautiful. But the moment the rains stop, the hills turn brown again. Why? Because the grass has shallow roots. The roots can’t go down deep enough to get water from the springs that are deep beneath the ground.

When a plant has shallow roots, it may initially sprout and look good, but it withers quickly and doesn’t last. It’s the same for your spiritual life. To grow through any season, you need deep roots.

Luke 8:13 says, “The seeds that fell on rocky ground are the people who gladly hear the message and accept it. But they don’t have deep roots, and they believe only for a little while. As soon as life gets hard, they give up” (CEV).

Sometimes you may hear God’s Word and get excited about it without allowing it to change you. You act superficially. You react emotionally. You’re moved impulsively. But you don’t take the time to let it sink in.

Do you really want to be that way? No! You want to be a deep person, not a shallow person. You want to be a person with deep spiritual roots so that when recession comes and lasts several years, you’re able to keep bearing fruit. When the rough winds come and somebody in your family gets sick or a close friend dies, the trial doesn’t blow you away, because you’ve got roots.

How do you develop spiritual roots? You do it by having a daily time with God and a weekly small group time with other believers. You’ve got to spend time alone with God, and you’ve got to spend time with other believers.

If you’re not spending time with God daily, you’re going to dry up and blow away when the pressure is on. You won’t be able to handle it. You need to make time to listen during a daily time with God. Sit and be quiet. Read the Bible and talk to God. Play some praise music. If you like to journal, do that. Do whatever it takes for you to keep your focus on God.

You also need a weekly small group. No one has a complete perspective on life. Everyone wears blinders. The people in your small group can see things in your life you can’t see. That’s why we need each other! You learn from the people in your small group as you encourage each other and your roots go deeper.

Sooner or later, life will throw hard things your way. The question is whether you’ll have the deep roots you need to survive and even thrive through those times.

Talk It Over

  • Are your spiritual roots shallow or deep? What evidence in your life shows you that?
  • Is it easier for you to spend regular time with God or with a small group of other Christians? Why?
  • What practical change do you want to make to your life to grow deeper spiritual roots?