“Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao?”  Ma-thi-ơ 6:25

Chúa là nguồn của tất cả mọi điều bạn cần có để sống. Ngài là Đấng chăn chiên nhân lành nuôi dưỡng, dẫn dắt, và đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Bạn không cần phải tìm kiếm ở bất cứ nơi nào khác. Bạn không cần phải nhìn vào thị trường chứng khoán Wall Street. Bạn không cần phải nhờ đến chính quyền. Bạn không cần phải dựa vào vợ hoặc chồng mình, vào tài khoản hưu trí hay vào công việc của mình.

Nếu bạn muốn đặt sự bảo đảm an toàn của mình vào một điều gì đó, bạn cần đặt nó ở một nơi mà không bao giờ có thể bị đánh mất. Bạn có thể mất đi sức khỏe của mình.  Bạn có thể mất đi công việc làm. Bạn có thể đánh mất đi vẻ ngoài đẹp đẽ, dễ nhìn của mình.  Bạn có thể mất đi gia đình mình.  Bạn có thể mất đi mạng sống. Bạn có thể không còn làm chủ được mình. Thậm chí bạn còn có thể lạc lối nữa.

Nhưng Chúa không bao giờ mất cả. Và không điều gì bạn cần đến mà Chúa lại không thể cung cấp được. Phi-líp 4:19 nói rằng, "Đức Chúa Trời sẽ dùng sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Chúa Cứu Thế Jêsus để đáp ứng mọi nhu cầu của anh chị em.”

Thế thì tại sao con người lại lo lắng nhiều như thế? Lo lắng có lẽ là tội lỗi thông thường nhất trên hành tinh. Đó là kết quả trực tiếp của việc quên đi rằng Đức Chúa Trời lúc nào cũng tốt lành. Khi bạn quên đi sự tốt lành của Chúa, bạn hoảng hốt, kinh sợ thay vì cầu nguyện; bạn lo âu thay vì thờ phượng.

Kinh Thánh nói rằng, “Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao?”  Ma-thi-ơ 6:25

Thật rõ ràng là Đức Chúa Trời không muốn bạn lo lắng về bất cứ điều gì. Tuy nhiên, rất khó để bỏ đi thói quen lo lắng. Đó là một phần của bản tính con người!

Vậy làm thế nào để bạn thôi lo lắng? Trước tiên, hãy nhận biết rằng sự lo lắng ngăn trở bạn trong việc đón nhận sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Kế đến, hãy quyết định rằng bạn không muốn để cho lo lắng điều khiển mình. Sau đó, hãy trình những điều bạn lo lắng lên cho Chúa trong lời cầu nguyện thay vì cứ lo lắng về chúng.

Hãy nhớ rằng: Cách tốt nhất để ngừng lo lắng là bắt đầu cầu nguyện.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Lo lắng đã ảnh hưởng đến phương diện thể chất của bạn như thế nào? Đến tình cảm như thế nào? Còn về mặt tinh thần ra sao?

2.    Vì sao việc thờ phượng giúp bạn thôi lo lắng?

3.    Hãy dành thời gian ngay bây giờ để cầu nguyện cho những điều bạn đang lo lắng và trao chúng lên cho Chúa. Rồi suy ngẫm về sự thay đổi mà bạn đã kinh nghiệm được trong lòng khi cầu nguyện.

 

 

 

 


HOW TO STOP THE WORRY HABIT

BY RICK WARREN —

Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?” Matthew 6:25 (NIV)

God is the source of everything you need to live. He is the Good Shepherd who feeds you, leads you, and meets your needs. You don’t have to look anywhere else. You don’t have to look to Wall Street. You don’t have to look to the government. You don’t have to look to your spouse, your retirement account, or your job.

If you’re going to put your security in something, you need to put it in something that can never be taken from you. You can lose your health. You can lose your job. You can lose your good looks. You can lose your family. You can lose your life. You can lose your mind. You can even lose your way.

But God is never lost. And there is nothing you need that God can’t supply. Philippians 4:19 says, “God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus” (ESV).

So why do people worry so much? Worry may be the most common sin on the planet. It is the direct result of forgetting that God is good all the time. When you forget God’s goodness, you panic instead of pray; you worry instead of worship.

The Bible says, “Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?” (Matthew 6:25 NIV).

Clearly, God doesn’t want you to worry about anything. Yet it’s hard to stop the worry habit. It’s part of human nature!

So how do you stop worrying? First, recognize that worry keeps you from the goodness of God. Next, decide that you don’t want worry to get the best of you. Then, take your concerns to God in prayer instead of worrying about them.

Remember: The best way to stop worrying is to start praying.

Talk It Over

How has worry affected you physically? What about emotionally? Spiritually?

Why does worship help you not worry?

Spend some time right now praying for the things you are worrying about and surrendering them to God’s care. Then reflect on the change you experienced in your heart as you prayed.