0160“Ba người bạn ngồi xuống đất với Gióp suốt bảy ngày đêm, không ai nói với ông một lời, vì họ thấy nỗi đau của ông quá lớn.” (Gióp 2:13 BHĐ).

Nếu lúc nào bạn cũng vội vàng, hối hả thì bạn sẽ không bao giờ trở thành người biết lắng nghe người khác được.

Để có được một cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa, tốt đẹp, bạn không chỉ bắt đầu cái nhìn bằng tấm lòng yêu thương với người đối diện, nhưng bạn cũng cần phải đầu tư nhiều thì giờ vào đây. Tại sao vậy? Bởi vì bạn không thể lắng nghe kỹ càng tường tận khi đang vội vã được. Cần phải bỏ ra thời gian để có thể là người biết lắng nghe.

Gióp là một người giàu có, ông ta đã hầu như đã mất hết tất cả, của cải, sức khỏe, và thậm chí đến cả con cái của mình nữa. “Khi ba người bạn của Gióp… được tin về các tai họa đã xảy đến cho ông, thì họ từ xứ mình hẹn nhau đến để chia buồn và an ủi ông… Ba người bạn ngồi xuống đất với Gióp suốt bảy ngày đêm, không ai nói với ông một lời, vì họ thấy nỗi đau của ông quá lớn.” (Gióp 2:11,13 BHĐ).

Hành động này được gọi là mục vụ của sự hiện diện. Khi giúp đỡ một người nào đang ở trong sự đau đớn, bạn nên nhớ kỹ điều này: Nỗi đau đớn tột cùng, thì bạn càng phải ít nói hơn. Đối với một người đang gặp một ngày buồn bực, ngày mọi việc xảy ra không theo ý muốn thì bạn có thể nói chuyện với họ về về điều đó khoảng 30 phút cũng được. Nhưng với người đang gặp một cơn khủng hoảng trầm trọng, nói chuyện suốt ngày về điều đó cũng sẽ không giúp ích được gì cả.

Có nhiều người không biết cách giúp đỡ người khác khi họ đang ở trong cơn khủng hoảng. Những người này thương không biết phải nói những gì và họ thường tránh gặp bạn mình vì sợ nói những điều gì sai trật, không đúng cách. 

Thật ra là bạn không cần phải nói điều gì cả. Bạn chỉ cần ở cạnh và yên lặng, lắng nghe. Bạn không thể dùng lời nói để giúp cho người khác hết đau được. Có những nỗi đau không thể nói thành lời. Khi đúng thời điểm, người bạn đang bị tổn thương của bạn sẽ có thể nói lên một điều gì đó. Vào đúng thời điểm, thì bạn cũng sẽ có thể nói lên vài lời.

Việc đầu tư này đòi hỏi phải mất rất nhiều thời gian. Hãy để ý xem những người bạn của Gióp đã ngồi dưới đất bao nhiêu ngày: họ ngồi với ông suốt bảy ngày. Trong đời sống bạn có được người nào sẽ ngồi xuống đất với bạn suốt bảy ngày mà không nói gì cả không? Để làm được điều này người đó phải là người trưởng thành và là một người bạn thân của bạn.

Nếu muốn trở thành một người bạn như vậy, thì bạn phải sẵn lòng hy sinh để có thể cho người khác tình yêu, sự quan tâm, và sự hiện diện của mình lúc cần thiết.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bây giờ Bạn có thể làm điều gì để có thêm thời gian sẵn sàng cho bạn bè của mình khi họ ở trong cơn khủng hoảng?

2.      Lắng nghe và không nói trong một cuộc trò chuyện có là điều khó đối với bạn không? Tại sao?

3.      Tại sao làm mục vụ của sự hiện diện cho một người lại là một sự đầu tư?


 

You Can’t Talk People Out Of Their Pain

By Rick Warren —

“Then they sat on the ground with him for seven days and nights. No one said a word to Job, for they saw that his suffering was too great for words” (Job 2:13 NLT).

If you’re always in a hurry, then you’re never going to be a great listener.

To have great conversations, you start by looking with love at the other person, but then you must invest as much time as needed. Why? Because you can’t listen well in a hurry. Great listening takes time.

Job was a wealthy man who lost virtually everything, including his money, health, and even his children. “When three of Job’s friends heard of the tragedy he had suffered, they got together and traveled from their homes to comfort and console him . . . Then they sat on the ground with him for seven days and nights. No one said a word to Job, for they saw that his suffering was too great for words” (Job 2:11, 13 NLT).

This is called the ministry of presence. When you’re ministering to someone in pain, you must remember this: The deeper the pain, the fewer words you use. If somebody’s having a bad hair day, then you can talk about it for 30 minutes. But if that person has a major crisis, talking about it for a long time is probably not going to help.

A lot of people don’t know how to help someone who is in crisis. They don’t know what to say.

Those same people will often stay away from a friend because they’re afraid of saying the wrong thing.

The truth is that you don’t need to say anything. Just show up and shut up. You can’t talk people out of their pain. Some pain is beyond words. When it’s the right time, your hurting friend will say something. When it’s the right time, then you’ll be able to say something too.

This kind of investment takes time. Notice how many days Job’s friends sat on the ground with him: seven. Do you have anybody in your life who’d sit on the ground with you for seven days without saying anything? That takes a very mature person and a true friend.

If you want to be that kind of friend, then you have to be willing to sacrifice so that you can give people your love, attention, and presence—as much as they need.

Talk It Over

1.      What can you do right now that would give you more margin to be available to your friends when they are in crisis?

2.      Is it difficult for you to listen and not talk in a conversation? Why do you think this is so?

3.      Why is it an investment to give someone the ministry of presence?