0159“Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như cồng chiêng kêu lên hay là chập chõa vang.” (1Côr 13:1 BHĐ).

Giao thiệp tuyệt vời bắt đầu với tình yêu thương.

Khi trò chuyện với bất cứ người nào, từ vợ chồng, con cái, bạn bè cho đến các đồng nghiệp, người lạ hay quen, điều bạn cần làm là phải đối xử với họ bằng tình yêu thương.  

Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như cồng chiêng kêu lên hay là chập chõa vang.” (1Côr 13:1 BHĐ).

Lời nói không có tình yêu chỉ là những tiếng ồn ào. Nếu bạn không nói với sự yêu thương, thì bất kể cuộc trò chuyện đó là về vấn đề gì hay cách ăn của bạn khéo léo, đầy sức thuyết phục đến đâu chăng nữa thì nó cũng chẳng có nghĩa gì cả.  Bạn chỉ hao công phí sức của mình mà thôi.

Làm thế nào để truyền đạt bày tỏ tình yêu thương trong một cuộc trò chuyện, đàm thoại? Một trong những cách để bày tỏ, biểu lộ tình yêu thương là qua ánh mắt cách bạn nhìn một người nào đó.

Khi nào bạn chỉ cần nhìn vào một người và biết ngay lập tức rằng người đó không yêu mến mình hay không? Hoặc có khi nào bạn nhìn một người và cho dù người đó chưa nói một lời nào cả, bạn vẫn biết ngay rằng người đó yêu thương bạn không?

Đôi mắt của bạn là phương cách đầy hiệu lực nhất để biểu hiện tình yêu. Hãy bắt đầu những cuộc trò chuyện của bạn bằng đôi mắt. Hãy dùng ánh mắt của mình để cho người khác thấy được bạn chú ý đến họ, bởi vì sự chú ý là tình yêu.

Khi chú ý đến người khác, điều đó nói lên rằng bạn yêu mến họ. Nếu bạn không dành sự chú ý của mình cho người đối diện, bạn sẽ không bao giờ có được một cuộc trò chuyện hữu ích hoặc xây dựng được những mối liên hệ gắn bó, vững chắc hơn được.

Ánh mắt Chúa Giê-xu nhìn là một chứng minh tiêu biểu cho điều này. Một ngày kia, có một người trẻ tuổi đến hỏi Chúa và đây là cách Chúa trả lời: “Đức Chúa Jêsus trìu mến nhìn anh…” (Mác 10:21 BHĐ). Chúa Giê-xu đã nhìn, và Ngài đã yêu.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Ngoài sự chú ý đến người đối diện còn những cách nào khác bạn có thể biểu lộ tình yêu thương trong cuộc trò chuyện không?

2.      Khi cả hai bên đều cảm nhận được yêu thương và thông cảm cuộc trò chuyện sẽ được kết quả như thế nào?

3.      Những điều gì đã khiến bạn không dành trọn sự chú ý của mình cho người đối diện khi trò chuyện? Làm thế nào để bạn có thể giảm thiểu điều tiêu cực này?


 

Start Your Conversations With Love

By Rick Warren — 

“If I could speak all the languages of earth and of angels, but didn’t love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal” (1 Corinthians 13:1 NLT).

Great communication starts with love.

Whoever you’re going to have a conversation with—a child, a spouse, a friend, an ex, or a colleague—you must look at that person with eyes of love.

“If I could speak all the languages of earth and of angels, but didn’t love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal” (1 Corinthians 13:1 NLT).

Words without love are just noise. If you don’t speak in love, it doesn’t matter what the conversation is about or how eloquent you are. You will have wasted your breath.

How do you communicate love in a conversation? For one thing, you communicate love with your eyes, the way you look at somebody. Have you ever looked at somebody and known that person wasn’t loving you at that moment? Or have you ever looked at somebody and, without the other person saying a word, known that person loved you?

Your eyes are powerful tools for showing love. Start your conversations with your eyes. Use your eyes to give people your attention, because attention is love. When you pay attention to people, you’re saying you love them. If you don’t give them your attention, you’ll never have a productive conversation or build stronger relationships.

Jesus modeled this. When a young man came to him one day with a question, here’s how he responded: “Jesus felt genuine love for this man as he looked at him” (Mark 10:21 TLB).

Jesus looked, and he loved.

Talk It Over

  • Besides your attention, what are some other ways you can communicate love in a conversation?
  • How is a conversation more productive when both people feel loved and understood?
  • What distractions keep you from giving someone your full attention in a conversation? How can you minimize them?