“Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.” Ma-thi-ơ 24:35

Kinh Thánh là cuốn sách bị coi thường, bị nhạo báng, bị phủ nhận, gây tranh cãi, được phân tích, mổ xẻ và được tranh luận đến nhiều nhất trong lịch sử. Nó đã bị tấn công trong nhiều thế kỷ, vì mọi điều bạn có thể tưởng tượng đến.

Dẫu vậy Kinh Thánh vẫn là quyển sách được đọc đến nhiều nhất, được xuất bản nhiều nhất và được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới. Và điều quan trọng nhất là Kinh Thánh vẫn đang thay đổi đời sống của những người đang áp dụng những lời dạy trong đó.

Một trong những lý do tôi tin rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời là vì nó đã tồn tại qua rất nhiều cuộc tấn công trong suốt lịch sử. Vào những thời điểm khác nhau trong suốt lịch sử, việc làm chủ một cuốn Kinh Thánh là điều bất hợp pháp. Thật ra ngày nay điều đó vẫn còn đúng tại một số nơi. Nhiều người đã bị bắt giữ, tù tội và thậm chí bị giết chết vì không chịu giao nộp ra các quyển Kinh Thánh của họ. Và Kinh Thánh vẫn còn đang tồn tại.

Bất chấp mọi cuộc tấn công, đả kích ngày nay, Kinh Thánh là nguồn duy nhất vĩ đại nhất cho rất nhiều thành tựu về mặt văn hóa. Đó là nguồn cảm hứng tuyệt vời nhất cho âm nhạc, nghệ thuật và kiến trúc. Nếu bạn lấy Kinh Thánh ra khỏi nền văn hóa, bạn sẽ hủy đi hầu hết các công trình âm nhạc, các tác phẩm nghệ thuật và các kiến trúc quan trọng của 2000 năm qua. Thậm chí phần lớn các từ trong ngôn ngữ tiếng Anh của chúng ta là đến từ Kinh Thánh King James.

Kinh Thánh đã phát triển mạnh mẽ bất chấp các cuộc tấn công không ngừng trong suốt 2000 năm qua. Chúa Jêsus đã nói trong Ma-thi-ơ 24:35 rằng, “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.” Chỉ có Lời Chúa mới còn đến đời đời — vì lẽ thật là vĩnh cửu. Tất cả mọi thứ khác trên đất một ngày nào đó đều cũng sẽ qua đi.

Voltaire, một triết gia nổi tiếng người Pháp, là một nhà vô thần lỗi lạc. Ông đã viết một số tờ chuyên đề để nhạo báng Kinh Thánh. Có lần ông đã táo bạo tuyên bố rằng, “Trong vòng một trăm năm nữa, Kinh Thánh sẽ là một cuốn sách bị quên lãng”.

Ngày nay, nhiều người đã quên mất câu tuyên bố của Voltaire, nhưng họ lại không quên Kinh Thánh!

Cho dù Kinh Thánh có bị tấn công, đả phá như thế nào, nó vẫn luôn tồn tại — và sẽ luôn còn mãi. Bạn có thể tin vào điều đó.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Kinh Thánh đã tạo ra sự khác biệt như thế nào trên đời sống bạn?

2.    Như Ma-thi-ơ 24:25 đã nói, một ngày nào đó trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Đức Chúa Trời sẽ còn mãi. Làm thế nào để đời sống bạn phản ánh — hoặc không phản ánh — được lẽ thật này?

3.    Hãy xin Chúa cho bạn có sự can đảm để đối lại bằng sự khoan dung, hòa nhã và khôn ngoan với những người chống đối Lời của Đức Chúa Trời.

 

 


THE BIBLE HAS SURVIVED AND ALWAYS WILL

BY RICK WARREN —  

“Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.”  Matthew 24:35 (NIV)

The Bible is the most despised, derided, denied, disputed, dissected, and debated book in all of history. It has been under attack for centuries, for everything you can imagine.

Yet the Bible is still the most read, most published, and most translated book in the world. And, most importantly, it’s still changing the lives of those who apply what it teaches.

One of the reasons I believe the Bible is God’s Word is that it has survived so many attacks throughout history. At different times throughout history, it’s been illegal to own a Bible. In fact, that’s still true in some places today. Many people have been arrested, jailed, and even killed because they refused to give up their copies of the Bible. And still the Bible has survived.

Despite all the attacks, today the Bible is the greatest single source for so many cultural achievements. It’s the greatest source for music, art, and architecture. If you took the Bible out of culture, you would destroy most of the major music, artwork, and architecture of the past 2,000 years. Even much of our English language comes from the King James Bible.

The Bible has flourished in spite of unrelenting attacks during the past 2,000 years. Jesus said in Matthew 24:35, “Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away” (NIV). Only the Word of God will last—because truth is eternal. Everything else on Earth will pass away one day.

Voltaire, the famous French philosopher, was a brilliant atheist. He wrote a number of tracts deriding the Bible. He once made a very bold statement: “One hundred years from today, the Bible will be a forgotten book.” 

Today, many people have forgotten that quote, but they haven’t forgotten the Bible!

No matter what attacks come the Bible’s way, it always survives—and it always will. You can depend on that.

Talk It Over

  • What difference has the Bible made in your life?
  • As Matthew 24:25 says, one day heaven and Earth will pass away, but God’s Word will remain. How does your life reflect—or not reflect—that truth?
  • Ask God for the courage to stand up with grace, gentleness, and wisdom to those who oppose God’s Word.