“Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại.  Anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ.” Ga-la-ti 6:1

Tất cả những người trong đời sống của bạn sẽ có một lúc nào đó làm cho bạn thất vọng. Tại sao vậy?  Vì không ai là người hoàn hảo cả!

Vậy bạn làm như thế nào để đối lại với những người khiến bạn thất vọng? Tình yêu đáp lại như thế nào khi người khác khiến chúng ta thất vọng?

Kinh Thánh nói trong Ga-la-ti 6:1 rằng, “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại.  Anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ.”

Cách đối đáp yêu thương với những người làm cho bạn thất vọng là nhẹ nhàng, mềm mại không đoán xét.

Làm thế nào để bạn có được cuộc nói chuyện khó nói với người khác một cách mềm mại? Làm thế nào để bạn chất vấn những người bạn yêu khi thấy họ đang làm điều lẽ ra họ không nên làm? Kinh Thánh bảo chúng ta hãy làm điều đó một cách nhẹ nhàng và với sự tôn trọng, không cay nghiệt, cộc cằn hay tàn nhẫn.

Đây là một công thức nhỏ cần được ghi nhớ: Đúng + Thô lỗ = Sai.

Cho dù bạn đúng cũng không mang ý nghĩa nào cả. Nếu bạn thô lỗ về điều đó thì không ai sẽ quan tâm đến những gì bạn nói. Họ sẽ thủ thế! Nếu bạn muốn người đã làm bạn thất vọng hiểu được vấn đề, thì bạn nên đối đáp lại cách nhẹ nhàng và yêu thương.

Châm-ngôn 15:4 nói rằng, “Lời êm dịu là cây sự sống, nhưng lưỡi gian tà làm suy sụp tinh thần.”

Chúng ta luôn có sự lựa chọn trong cách chúng ta nói chuyện với một người nào đó - đặc biệt là với con cái mình. Bạn có thấy rằng những lời nói xúc phạm có thể gây tổn thương nặng nề trên con cái như thế nào không? Bạn có thể để lại vết sẹo trên chúng trong nhiều năm. Nhưng Kinh Thánh nói rằng những lời tử tế sẽ chữa lành và giúp ích. Vì vậy, khi con cái bạn lầm lỗi, đừng phản ứng ngay và nói ra lập tức những gì mình có trong đầu. Hãy cho chúng thấy nên làm như thế nào! Hãy nói những lời của sự sống, lành mạnh và hy vọng với chúng, chứ không phải những lời xét đoán gay gắt. Hãy nhẹ nhàng.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng như vậy. Có bao nhiêu vấn đề trong hôn nhân có thể tránh được nếu chúng ta chỉ đợi một chút và dùng những lời nói nhẹ nhàng, tử tế, chứ không phải gay gắt hay oán hận?

Chúng ta cần học cách khoan dung và tử tế, nhẹ nhàng trong lời nói và trong cách đối đáp.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi bạn có những cuộc trò chuyện khó nói — chẳng hạn như chất vấn người nào đó về điều sai trái họ làm — điều gì giúp bạn trở nên nhẹ dàng và tôn trọng thay vì cứng rắn và thô lỗ?

2.    Hãy suy nghĩ về những điều bạn nói hàng ngày. Lời nói hàng ngày của bạn nhẹ nhàng ra sao?

3.    Hãy nghĩ đến lúc mà một người nào đó làm cho bạn thất vọng. Một đáp trả nhẹ nhàng có thể giải quyết vấn đề và giúp cho kết quả được tốt hơn như thế nào?

 

 


THERE’S NOTHING RIGHT ABOUT A RUDE RESPONSE

BY RICK WARREN —

“Brothers and sisters, if someone in your group does something wrong, you who are spiritual should go to that person and gently help make him right again. But be careful, because you might be tempted to sin, too.”  Galatians 6:1 (NCV)

Everybody in your life is going to disappoint you at some point. Why? Because nobody’s perfect!

So how do you deal with disappointing people? How does love respond when people disappoint us?

The Bible says in Galatians 6:1, “Brothers and sisters, if someone in your group does something wrong, you who are spiritual should go to that person and gently help make him right again. But be careful, because you might be tempted to sin, too” (NCV).

The loving response to people who disappoint you is to be gentle, not judgmental.

How do you have tough conversations with people in a gentle way? How do you confront people you love when you see they’re doing something they shouldn’t be doing? The Bible tells us to do it gently and with respect, not harshly or in a rude or mean way.

Here’s a little equation to keep in mind: Right + Rude = Wrong.

It doesn’t matter if you’re right. If you’re rude about it, then nobody’s going to care what you have to say. They’re just going to get defensive! If you want to get through to someone who has disappointed you, then you should respond in a gentle and loving way.

Proverbs 15:4 says, “Gentle words are a tree of life; a deceitful tongue crushes the spirit” (NLT).

We always have a choice in how we speak to somebody—especially with our kids. Have you found how deeply hurtful words can wound a child? You can scar them for years. But the Bible says that kind words heal and help. So when your kids mess up, don’t get on their case and tell them whatever you think they are at the moment. Give them a vision of how things could be! Speak words of life and health and hope into them, not harsh words of judgment. Be gentle.

It’s the same way in our marriages. How many marriage problems could be avoided if we just waited a beat and used words that are gentle and kind, not harsh or vindictive?

We need to learn to cut each other some slack and be kind and gentle in our speech and responses.

Talk It Over

  • When you have difficult conversations—like confronting someone about the wrong they’re doing—what helps you be gentle and respectful rather than tough and rude?
  • Think about the things you say every day. How much of your daily speech is gentle?
  • Think of a time when someone disappointed you. How would a gentle response have diffused the problem and affected the outcome for the better?