“Mỗi khi các ngươi cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.” Mác 11:25

Khi người khác làm cho chúng ta bị tổn thương, chúng ta có hai khuynh hướng tự nhiên: ghi nhớ và trả thù.

Nhưng đó không phải là điều mà 1Cô-rinh-tô 13:5 bảo chúng ta làm: “Tình yêu thương không ghi nhớ những điều sai trái đã phạm.”

Vậy bạn nên đối xử như thế nào với những người đã gây cho bạn tổn thương? Làm thế nào để bạn giải quyết tất cả những vết thương và tổn thương mà bạn đã chứa trong ký ức của mình?

Đừng lặp lại chúng. Thay vào đó, hãy xóa bỏ chúng đi. Hãy buông bỏ những tổn thương. Hãy tha thứ và tiếp tục sống.

Khi bị tổn thương, chúng ta có khuynh hướng lặp lại tổn thương đó theo ba cách: giữ xúc cảm trong đầu, xem nó như một vũ khí và thực hành qua việc kể lại cho người khác.

Đầu tiên, chúng ta lặp lại nó bằng cách nghĩ đi nghĩ lại trong đầu. Nhưng oán giận là sự tự hủy hoại. Nó chỉ kéo dài nỗi đau. Nó không bao giờ chữa lành; nó không bao giờ giải quyết được điều gì. Bất cứ điều gì bạn nghĩ đến nhiều nhất đều là điều bạn hướng tới. Nếu tất cả những gì bạn nghĩ đến là bạn đã bị tổn thương thế nào trong quá khứ thì bạn sẽ chỉ hướng về quá khứ mà thôi. Nhưng nếu bạn tập trung vào tương lai thì bạn sẽ hướng về tương lai. Nếu bạn tập trung vào tiềm năng thì bạn sẽ hướng tới tiềm năng đó.

Thứ hai, chúng ta lặp đi lặp lại sự tổn thương trong các mối quan hệ. Chúng ta dùng sự tổn thương như một thứ để chêm vào và một vũ khí. Chúng ta nói những lời như, "Bạn có nhớ khi bạn làm điều đó không?" hoặc "Nhưng bạn đã làm điều này!"

Kinh Thánh nói trong Châm ngôn 17:9 rằng, “Tình yêu quên đi lỗi lầm; nhắc đi nhắc lại vấn đề làm chia rẽ tình bạn thân thiết.” Cằn nhằn, nói đi nói lại cũng có thể phân rẽ cuộc hôn nhân và các mối quan hệ khác của bạn. Cằn nhằn không có tác dụng.

Thứ ba, chúng ta lặp lại những tổn thương của mình bằng cách kể lại cho người khác. Nó được gọi là ngồi lê đôi mách! Chúng ta nói với mọi người ngoại trừ Chúa và người mà chúng ta có vấn đề với họ.

Bạn có biết rằng Chúa ghét việc ngồi lê đôi mách không? Chúa ghét nó như Chúa ghét sự kiêu ngạo - bởi vì ngồi lê đôi mách chính là kiêu ngạo. Ngồi lê đôi mách thuần túy và đơn giản chính là cái tôi, hoặc cố làm cho chúng ta nhìn có vẻ tốt hơn và cảm thấy tốt hơn. Mỗi khi bạn chia sẻ những lời ngồi lê đôi mách, bạn đang kiêu ngạo, và Chúa ghét sự kiêu ngạo lẫn ngồi lê đôi mách.

Tình yêu không lưu trữ lại những sai lầm. Tình yêu không lặp lại một vết thương để nó trở thành oán giận, ngồi lê đôi mách hay kiêu ngạo.

Mác 11:25 nói rằng, “Mỗi khi các ngươi cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.”  Một bản dịch khác khi dịch câu Kinh Thánh này đã dùng chữ “hãy buông bỏ nó”.

Tình yêu đáp lại sự tổn thương bằng cách buông bỏ nó.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.   Những đau đớn nào bạn đã lặp đi lặp lại trong đầu mà hôm nay bạn cần phải buông bỏ?

2.   Tại sao bạn nghĩ rằng cằn nhằn về một lỗi lầm lại dễ dàng hơn là tha thứ nó? Có thật là nó dễ dàng hơn không nếu nghĩ đến chuyện lâu dài?

3.    Bạn cần thay đổi điều gì trong cách phản ứng với những tin ngồi lê đôi mách?

 

 


DON’T REPEATE THE HURT.  LET IT GO!

BY RICK WARREN —

“Whenever you pray, forgive anything you have against anyone. Then your Father in heaven will forgive your failures.”  Mark 11:2 (GW)

When people hurt us, we have two natural tendencies: to remember and to retaliate.

But that’s not what 1 Corinthians 13:5 tells us to do: “Love does not count up wrongs that have been done” (NCV).

So how should you respond to the people who have hurt you? How do you handle all of those wounds and hurts that you’ve stockpiled in your memory?

Don’t repeat them. Instead, delete them. Let the hurts go. Forgive, and get on with your life.

When we get hurt, we tend to repeat that hurt in three ways: emotionally in our minds, relationally as a weapon, and practically by telling other people.

First, we repeat it by going over and over it in our mind. But resentment is self-destructive. It only perpetuates the pain. It never heals; it never solves anything. Whatever you think about most is what you move toward. If all you think about is how much you’ve been hurt in the past, then you’ll only move toward the past. But if you focus on the future, then you’ll move toward the future. If you focus on potential, then you’ll move toward the potential.

Second, we repeat our hurt in relationships. We use hurt as a wedge and a weapon. We say things like, “Remember when you did that?” or “But you did this!”

The Bible says in Proverbs 17:9, “Love forgets mistakes; nagging about them parts the best of friends” (TLB). Nagging also parts marriages and every other relationship you have. Nagging doesn’t work.

Third, we repeat our hurt by telling it to other people. It’s called gossip! We tell everybody else except God and the person with whom we have the problem.

Did you know that God hates gossip? He hates it as much as he hates pride—because that’s what gossip is. Gossip is pure and simple ego, or trying to make ourselves look and feel better. Every time you share gossip, you are being prideful, and God hates pride and gossip.

Love keeps no record of wrongs. Love doesn’t repeat a wound so that it turns into resentment or gossip or pride.

Mark 11:25 says, “Whenever you pray, forgive anything you have against anyone. Then your Father in heaven will forgive your failures” (GW). This verse in the Amplified Bible says to “let it go.”

Love responds to hurt by letting it go.

Talk It Over

  • What hurt that you have rehearsed over and over in your mind do you need to let go of today?
  • Why do you think it’s easier to nag about a mistake rather than forgive it? Is it really easier in the long run?
  • What do you need to change about the way you respond to gossip?